Tuesday, December 09, 2008

All movies from Yaghans round the world voyage now free of charge at www.ditv.se


From the start of Yahgans round the world voyage we have made movies for DI TV - the television arm of Dagens Industri the leading Swedish business daily. In total we have made 9 movies covering the entire voyage from the start in June 2006. Movie numer 10 - which covers the Indian Ocean to South Africa - will be shown on DI TV i December. All these movies can now be watched at www.ditv.se free of charge. Just type "arne mårtensson" in the search engine (sök i DI TV) at the site and all our movies will apear. Each movie is about 15 minutes. They are in Swedish but you dont need to understand the language to enjoy nice sailing pictures.

Ända från starten av Yaghans jorden runt segling har vi gjort filmer för Dagens Industris tevekanal DI TV. Totalt har vi gjort 9 filmer idag som täcker hela seglingen från starten i juni 2006. Film nr 10 - som täcker Indiska Oceanen till Sydafrika - kommer att ha premiär i december. Alla dessa filmer kan nu ses på www.ditv.se utan kostnad. Skriv bara in ordet "arne mårtensson" i sökrutan så kommer alla våra filmer upp. Varje film är ca 15 minuter lång.

Wednesday, December 03, 2008

A long stop in Cape Town


Yaghan arrived in Cape Town (33:55 S and 018:25 E) as expected yesterday December 2 at 2pm. The voyage from Port Elizabeth was 440 nm and took us two days. We are now moored in the beautiful Victoria & Alfred Waterfront Marina in the middle of the town with the Table Mountain in the background (see picture). We will stay here for two months until we procced to St. Helena and Salvador de Bahia in Brazil. Here in Cape Town we will celebrate Christmas and New Year together with our children and boyfriends/girlfriends. Cape Town looks beautiful and perfect for a longer stop. It is cooler here than we have had it for a while. The watertemperature is only about 15 degrees centigrade in the marina. On the voyage to Cape Town we had the heaters running for the first time since New Zealand. It is spring here in Cape Town so it will become warmer as the summer approaches.

Yaghan kom fram till Kapstaden (33:55 S och 018:25 O) 5som planerat igår den andra december kl 14:00. Seglingen från Port Elizabeth var 440 sjömil och tog drygt två dygn. Vi ligger nu förtöjda i den vackra Victoria & Alfred Waterfront Marina mitt i staden med Taffelberget i bakgrunden (se bilden). Vi kommer att stanna här i två månader innan vi fortsätter till St. Helena och Salvador de Bahia i Brasilien. Här i Kapstaden skall vi fira jul och nyår tillsammans med våra barn och flickvänner/pojkvänner. Kapstaden ser mycket vacker ut och är perfekt för ett längre stopp. Det är kallare än vi haft det på länge. Vattentemperaturen i marinan är bara 15 grader. Under seglingen hit så körde vi värmarna för första gången sedan Nya Zeeland. Det är vår här i Kapstaden och det kommer att bli varmare när vi närmar oss sommaren.

Monday, December 01, 2008

Rounding Cape Agulhas by midnight tonight


Yaghan is underway between Port Elizabeth and Cape Town. She will round Cape Agulhas - the most southern tip of Africa - by midnight tonight. We will reach Cape Town on Tuesday aftenoon December 2. We had SW headwind in the beginning but it soon changed to E 20 knots. Right now we have E 25 knots and the speed is great. In Cape Town we will stay for two months. We are really looking forward to that.

Yaghan är just nu på väg mellan Port Elizabeth och Cape Town. Hon kommer att runda Cape Agulhas - Afrikas sydligaste spets - vid midnatt i natt. Vi kommer att nå Kapstaden på tisdag den andre december under eftermiddagen. I början av denna segling hde vi SV och motvind men det vände snart till O ca 10 m/s. Nu har vi O ca 13 m/s och gör god fart mot Kapstaden. Vi kommer att stanna i hela två månader i Kapstaden. Det ser vi mycket fram emot.

Friday, November 21, 2008

In Port Elizabeth after a record speed voyage


Yesterday evening Thursday November 20 Yaghan arrived in Port Elizabeth after a 400 nm sail from Durban. The distance was made by record speed. The average speed for the distance was 10,8 knots. The reson was off course the Agulhas current that runs in a SW direction along the South African coast. It is easy to understand why SW gales are so dangerous in this area as they create big waves because of wind against current. Port Elizabeth is half way between Durban and Cape Town. Port Elizabeth has about one million inhabitants and the port is very busy with a lot of commercial ships and fishing vessels. However there is only one berth for a yacht of Yaghans size and we were lucky to get it (se picture). It is a problem along the South African coast that there are very few berths for big boats. We plan to spend about one week here before we move on to Cape Town for Christmas and New Year celebrations.

Yaghan kom fram till Port Elizabeth igår på kvällen torsdagen den 20 november efter en 400 sjömil lång segling från Durban. Distansen avverkades med rekortfart. Genomsnittsfarten blev hela 10,8 knop. Orsaken var naturligtvis Agulhas strömmen som rinner SV längs den Sydafrikanska kusten. Det är lätt att förstå varför SV kulingar är så farliga här. De skapar lätt monstervågor genom att man får vind mot ström. Port Elizabeth är halvvägs mellan Durban och Kapstaden. Staden har ca 1 miljon invånare och har Göteborg som vänort. Det är en betydande hamnstad med mycket kommersiell sjöfart och en stor fiskeflotta. Dock finns det bara en plats för en fritidsbåt av Yaghans storlek ( se bilden ) och vi var mycket glada att vi fick den. Det är ett problem längs den Sydafrikanska kusten att hamnarna har mycket få platser för stora fritidsbåtar. Vi räknar med att tillbringa ca en vecka här innan vi seglar vidare mot Kapstaden för Jul och Nyårsfirande.

Friday, November 14, 2008

Five days on the African savann................


We are now back in Durban after five days on the African savann. We were up at Phinda Game Reserve 380 kilometers north of Durban. We saw all the interesting animals - elephants, lions, rhinos, hippos and cheetahs. We have been to game parks before but we have never been so close to the animals as this time. The antelopes were drinking from our swimmingpool at the villa. You can see more pictures in the picture gallery on our website www.yaghan.com. Our plan now is to leave for Port Elisabeth as soon as the weather permits. It looks like it will be possible to leave on Wednesday November 19. We have had a fantastic time here in Durban, South Africa.

Vi är nu tillbaka i Durban efter fem dagar på den afrikanska savannen. Vi har varit uppe på Phinda Game Reserve som ligger 38 mil norr om Durban. Vi såg alla de intressanta djuren - elefanter, lejon, noshörningar, flodhästar och geparder. Vi har varit på safari i Sydafrika tidigare men vi har aldrig varit så nära djuren som denna gång. Antiloperna drack från vår swimmingpool vid vår villa. Ni kan se fler bilder från safarin i fotogalleriet på vår hemsida www.yaghan.com. Vår plan nu är att segla vidare till Port Elisabeth så snart som vädret tillåter. Det ser ut som vi skall kunna gå på onsdag den 19 november. Vi har haft en fantastisk tid här i Durban, Sydafrika.

Sunday, October 26, 2008

In Durban


Today we sailed the 95 nm from Richards Bay in South Africa to Durban ( 29:51 S and 31:03 E ). It was a windy passage and we had close contact with several whales. Actually closer contact than you want. We were very close to come into collision with one of them. Durban is a big city with 3 million inhabitants. It is the biggest city we visit since South America. The marina is right in the middle of the town ( see picture ). Royal Natal Yacht Club and Point Yacht Club are within 100 meters from Yaghan. We will stay here in Durban for more than two weeks. We are very much looking forward to that.

Idag seglade vi 95 sjömil från Richards Bay i Sydafrika till Durban ( 29:51 S och 31:03 O ). Det var en blåsig segling och vi hade närkontakt med flera valar. Faktiskt mer närkontakt än man egentligen önskar. Vi var mycket nära att kollidera med en av dem. Durban är en storstad med 3 miljoner invånare. Det är den största staden vi besöker sedan vi lämnade Sydamerika. Marinan är mitt i staden ( se bilden ). Royal Natal Yacht Club and Point Yacht Club är inom 100 meter från Yaghan. Vi kommer att stanna här i Durban mer än två veckor. Det ser vi mycket fram emot.

Tuesday, October 21, 2008

Yaghan in Richards Bay South Africa


Today Tuesday October 21 at 10 pm local time and Swedish time Yaghan arrived safely in Richards Bay South Africa. The 1400 nm voyage was done in little more than six days - an average speed of almost 9 knots. We were more than 12 hours ahead of the SW gale that will hit the Agulhas Current outside Durban and Richards Bay tomorrow. It feels wonderful to be in South Africa. We will stay in the country for 4,5 months. During the coming 1,5 months we will sail round the south coast of South Africa to Cape Town. We will stop in places like Durban, East London, St. Francis Bay, Mossel Bay and Simons Town before we reach Cape Town in early December. In Cape Town we will stay in the V&A Waterfront Marina for two months. We are really looking forward to this opportunity to learn more about South Africa. At the arrival we celebrated that we have done 70% of our round the world voyage with a bottle of sparkling shiraz.

Idag tisdagen den 21 oktober kl 22 lokal tid och svensk tid seglade Yaghan lyckligt in i Richards Bay Sydafrika. De 1400 sjömilen från Reunion avverkades på lite mer än 6 dygn - en genomsnittsfart på nästan 9 knop. Vi kom fram mer än 12 timmar före den SV kuling som kommer att slå till mot Agulhas strömmen utanför Durban och Richards Bay imorgon. Det känns underbart att vara framme i Sydafrika. Vi kommer att stanna här i 4,5 månader. Under den kommande 1,5 månaden kommer vi att segla runt Sydafrikas kust till Kapstaden. Vi kommer att besöka ställen som Durban, East London, St.Francis Bay, Mossel Bay och Simons Town innan vi anländer till Kapstaden tidigt i december. I Kapstaden kommer vi att ligga i Victoria&Albert Waterfront Marina i nästan två månader. Vi ser mycket fram emot denna möjlighet att lära känna Sydafrika mera. Vid framkomsten firade vi att vi nu avverkat 70 % av vår jorden runt segling med en flaska mousserade rödvin ( sparkling Shiraz).

Monday, October 20, 2008

"Helénes birthday storm " - an early tropical storm in the south Indian Ocean


Our position now is 28:22 S and 38:36 E. We have 350 nm or 25% to go to Richards Bay and we will be there on Tuesday evening 12 hours before the dangerous coastal low that will hit the Agulhas Current with strong SW winds. So far so good. However another problem in the south Indian Ocean is the hurricanes. The hurricans season is November to March. That is why we want to reach South Africa before the end of October. We are one of the first yacht to reach South Africa this season. Most other yachts will arrive later in November. However this seasons first tropical storm has already appeared ( see picture ). It formed mid October near Chagos and the pictures shows its track and placing on October 21 - the day we reach Richards Bay. We suggest the name "Helénes birthday storm" as it is her 58 birthday today. Congratulations Heléne!!! This storm is 1500 nm away and no threat to us but it shows the risks with staying too long in the south Indian Ocean. Because of global warming you can no longer trust the traditional hurricane seasons. More and more often they appear outside the traditional periods.
Vår postion är just nu 28:22 S och 38:36 O. Vi har 350 sjömil eller 25% kvar till Richards Bay och vi kommer att vara där ca 12 timmar före det farliga kustlågtrycket som kommer att slå till mot Agulhas strömmen med hårda SV vindar. Så långt är allt gott och väl. Det finns dock ett annat problem i den södra Indiska Oceanen och det är orkanerna. Orkansäsongen är november till mars. Det är orsaken till att vi är angelägna om att vara i Sydafrika före oktober månads utgång. Vi är dock en av de första båtarna som kommer till Sydafrika denna säsong. De flesta kommer först en bit in i november. Denna säsong har den första tropiska stormen redan visat sig ( se bilden ). Den formades nära Chagos i mitten av oktober och bilden visar banan och läget den 21 oktober - samma dag som vi når Richards Bay. Vi föreslår namnet "Helénes födelsedagsstorm" efter som det är Helénes 58 års dag idag. Grattis Heléne!!!! Denna storm är 1500 sjömil bort och utgör inget hot mot oss men det visar riskerna med att stanna för länge i den södra Indiska Oceanen. Den globala uppvärmningen gör att man inte längre kan lite på de traditionella säsongerna. Allt oftare kommer orkaner utanför dessa perioder.

Saturday, October 18, 2008

Aggressive coastal low forces Yaghan to Richards Bay instead of Durban


We are now 140 nm south of Madagascar ( 28:00 S and 45:18 E ). We have done about half of the 1400 nm leg from Reunion to South Africa. However one of these aggressive coastal lows that can create freak waves in the Agulhas Current will appear outside Durban on Wednesday October 22. Just when we planned to pass the dangerous 200 depth countour. This forces us to try to go to Richards Bay instead. Richards Bay is 85 nm north of Durban. It is 75 nm shorter and the entrance is less difficult. We are now sailing as fast as possible to try to reach Richards Bay before midnight Tuesday October 21 - before the SW gale reaches Richards Bay. Right now it looks like we will be successful. After lunch on Wednesday it looks impossible to cross the Agulhas Current also outside Richards Bay because there will be 30-40 knots of wind from the SW against the Agulhas Current. There seems to be two aggressive coastal lows per week in the area right now.

Vi är nu 140 sjömil söder om Madagaskar ( 28:00 S och 45:18 O ). Vi har avverkat hälften av den 1400 sjömil långa sträckan mellan Reunion och Sydafrika. Dock visar väderprognosen att ett av dessa aggressiva lågtryck som kan skapa monstervågor i Agulhas strömmen kommer att uppenbara sig utanför Durban på onsdag. Exakt när vi tänkte passera den farliga 200 meters djupkurvan. Detta tvingar oss att gå till Richards Bay istället. Det ligger 85 sjömil norr om Durban. Det är 75 sjömil kortare dit och inloppet är lättare. Vi seglar nu så fort vi kan för att försöka nå Richards Bay före midnatt på tisdag den 21 oktober - innan den SV kulingen når Richards Bay. Just nu ser det ut som vi kommer att lyckas. Efter lunch på onsdag ser det omöjligt ut att gå in också i Richards Bay pga kulingen på 15-20 m/s från sydväst rakt emot Agulhas strömmen. Just nu verkar det vara två aggressiva kustlågtryck i veckan i området.

Thursday, October 16, 2008

Freak waves in the Agulhas Current?Yaghan is now at sea enroute to Durban, South Africa ( 29:51 S and 31:03 E ). This leg is 1500 nm miles and we hope do to it in little more than one week. During our first day we did 200 nm as usual. We hope to be in Durban on Wednesday October 22 in the afternoon. The leg to South Africa is probably the second most dangerous leg on our round the world voyage after Drakes Passage to Antarctica. The reason is the Agulhas Current that runs along the SA coast at 5-6 knots at the 200 meter contour. If strong southwesterly winds meet this current dangerous freak waves are created. These freakwaves have destroyed many big commercial ships over the years. Therefore you can not pass the Agulhas Current when you have strong southwesterlies. So far the weather has been very nice with light winds and small waves. The forecast for the rest of the voyage also looks good but coastal lows can form very quickly along the SA coast so you never know until you are there.
Yaghan är nu till havs på väg till Durban, Sydafrika ( 29:51 S och 31:03 O ). Detta ben är 1500 sjömil och vi hoppas kunna göra det på drygt en vecka. Under vårt första dygn gjorde vi 200 sjömil som vanligt. Vi hoppas vara i Durban onsdagen den 22 oktober på eftermiddagen. Benet till Sydafrika är förmodligen det näst farligaste under vår jorden runtsegling efter Drakes Passage till och från Antarktis. Orsaken är Agulhas strömmen som rinner söderut längs Sydafrikas kust med 5-6 knop vid 200 meters djupkurvan. Om en sydvästlig kuling möter den strömmen skapas farliga monstervågor. Dessa mostervågor har genom åren förstört många stora lastfartyg. Man kan därför inte passera Agulhas strömmen om man har en stark sydvästlig vind. Hittill har vädret varit bra med lätta vindar och små vågor. Prognosen för resten av seglingen ser också bra ut men kustnära lågtryck kan snabbt bildas vid Sydafrikas kust så man är inte helt säker förrän man är framme.

Tuesday, October 14, 2008

In Reunion preparing for South Africa and the first night for our ninth film


Our ninth film "In the wake of James Cook" about New Zealand and Australia had its first night on DI TV - the television arm of the leading Swedish business daily Dagens Industri - on October 6. The film can now be watched on
www.ditv.se . Yaghan left Port Louis, Mauritius on Sunday October 12 to sail 130 nm to St.Pierre in Reunion Island. When we arrived to St.Pierre Yaghan was to big for that small harbour so we had to continue another 35 nm to Port des Galets where we are now ( 20:56 E and 55:16 E, see picture ). Port des Galets is in a rural area and it is mainly a fishing harbour. We plan to leave for South Africa already tomorrow Wednesday October 15. We have 1400 nm or one week to go to South Africa and this leg is commnoly seen as one of the most difficult during a circumnavigation. The reason is that we have to cross the Agulhas Current near the South African coast. If you get a south westerly gail here the waves can be very dangerous because the Agulhas Current runs south at 5-6 knots. The freak waves here have destroyed many big commercial ships over the years. If the weather is good when we reach South Africa we will probably go to Durban - if it is bad we will go to Richards Bay as the Agulhas Current is weaker there and the entrace is easier.

Vår nionde film " I James Cooks kölvatten" om Nya Zeeland och Australien hade premiär på DI TV - Dagens Industris TV kanal - den sjätte oktober. Filmen kan också ses på www.ditv.se. Yaghan lämnade Port Louis, Mauritius söndagen den 12:te oktober för att segla 130 sjömil till St. Pierre på Reunion. När vi kom fram till St.Pierre så visade det sig att Yaghan var för stor för den lilla hamnen där. Vi fick därför fortsätta ytterligare 35 sjömil till Port des Galets ( 20:56 S och 55:16 O, se bilden ) där vi är nu. Port des Galets ligger mitt ute på landsbygden och är främst en fiskehamn. Vi räknar med att avsegla mot Sydafrika redan imorgon onsdagen den 15:de oktober. Vi har 1400 sjömil eller en vecka till Sydafrika och detta ben betraktas allmänt som ett av de svåraste under en jorden runt segling. Orsaken är Agulhas strömmen som går söderut längs Sydafrikas kust. Om man får en sydvästlig kuling här kan man få mycket farliga vågor eftersom Agulhas strömmen då rinner mot vinden med 5-6 knop. Monstervågorna som då kan uppstå har förstört många stora lastfartyg genom åren. Om vädret är bra när vi kommer till Sydafrika så går vi direkt till Durban - om det är dåligt så går vi förmodligen in i Richards Bay eftersom Agulhas strömmer där är svagare och inloppet lättare att gå in i.

Monday, September 22, 2008

Mauritius is very nice indeed........


Yaghan arrived in Port Louis, Mauritius ( 20:08 S and 57:29 E ) yesterday Sunday September 21. She is now moored in the Caudan Marina - strategically just in front of the very nice hotel Le Labourdonnais. The Caudan area is very nice with a lot of fancy shops and restaurants. We plan to stay here for about three weeks. The restaurants at Le Labourdonnais are the best we have seen since we left Europe two years ago!!!!! After a few months in the wilderness it feels like heaven to be here. We probably had some "atoll fatigue" when we came here. Our first impression of Mauritius is very positive. The quality of goods and services is far better here than we have seen for a long time. We have also just rented a car that will be a part of our infrastructure here. The next few days we will drive round the island.

Yaghan kom till Port Louis, Mauritius ( 20:08 S och 57:29 O ) igår söndagen den 21 september. Hon är nu förtjöd i Caudan Marina - strategiskt alldeles framför det mycket fina hotellet Le Labourdonnais. Caudanområdet är mycket fint med högklassiga affärer och restauranger. Vi planerar att stanna här i tre veckor. Restaurangerna på Le Labourdonnais är de finaste vi varit på sedan vi lämnade Europa för två år sedan!!!! Efter några månader i vildmarken känns det som himmelriket att varar här. Vi led nog en viss "atoll trötthet" när vi kom hit. Vår första intryck av Mauritius är mycket positivt. Kvaliteten på varor och tjänster är mycket bättre här än vad vi sett på mycket länge. Vi har också just hyrt en bil som skall vara en del av vår infrastruktur här. De kommande dagarna kommer vi att bila runt ön.

Friday, September 19, 2008

At sea again en route to Mauritius
We left the island of Rodrigues today Friday September 19 at lunchtime. We are now en route to Maritius. The voyage is 350 nm and we expect to be there early Sunday morning September 21. We will go to the capital Port Louis (20:08 S and 57:29 E) to check into the country. After a few days there we plan to sail to Grand Baie a little bit north on the island. We plan to spend 2-3 weeks on Mauritius. The weather en route is very nice with sunshine and 20 knots of wind. Very different from when we sailed to Rodrigues. This is really smooth sailing.......Sometimes you need that.
Vi lämnde ön Rodrigues idag på morgonen fredagen den 19 september vid lunchtid. Vi är nu på väg till Mauritius. Seglingen dit är 350 sjömil och vi räknar med att vara framme på söndag morgon den 21 september. Vi går först till huvudstaden Port Louis ( 20:08 S och 57:29 O ) och checkar in i landet. Efter några dagar där räknar vi med att gå vidare till Grand Baie som ligger lite längre norrut på ön. Vi räknar med att spendera 2-3 veckor på Mauritius. Vädret är mycket fint nu med solsken och en vind på 10 m/s. Mycket annorlunda mot seglingen till Rodrigues. Detta är verkligen " smooth sailing"..... Ibland behöver man det.

Wednesday, September 17, 2008

In the isolated island of Rodrigues


Yaghan arrived yesterday as planned in the isolated island of Rodrigues 300 nm east of Mauritius. The 9 day and 2000 nm voyage from Cocos Keeling was the tuffest leg so far. We had gale force winds for 6 days - 30-40 knots of wind and 4 meter significant waves. Everything went well with the exception of the top schackle for the cutter that broke for the second time during our round the world voyage. It will now be replace by something of better quality. 35.000 people live in Rodrigues which belongs to Mauritius. Once a week a ship comes from Mauritius with necessities. Port Mathurin - the main city - is full of small shops ( see picture ). The main part of the population are the descendants of the slaves that the French brought to the island when the island was French. The French left when the Brittish took over. French, English and Creol are spoken here. We will stay here for a few days before we leave for Mauritius.

Yaghan kom som planerat fram till den isolerade ön Rodrigues 300 sjömil öster om Mauritius igår. Den 9 dagar och 2000 sjömil långa selingen hit från Cocos Keeling var den blåsigaste seglingen hittills under jorden runt. Under 6 dagar hade vi kulingvindar på 15-20 m/s och 4 meters signifikant våghöjd. Allt gick dock bra så när som på att toppschacklet som håller cullterstagsfocken brast för andra gången under jorden runt. Detta skall nu bytas mot bättre kvalitet. 35.000 personer lever på Rodrigues som tillhör Mauritius. En gång i veckan kommer ett fartyg från Mauritius med förnödenheter. Port Mathurin - den största staden - är full av små affärer ( se bilden ). Huvuddelen av befolkningen är ättlingar till de slavar som fransmännen tog till ön när den var fransk. Fransmännen lämnade när engelsmännen tog över. Franska, engelska och kreol är de språk som talas här. Vi kommer att stanna här några dagar innan vi seglar vidare till Mauritius.

Saturday, September 13, 2008

Yaghan is flying towards Rodrigues/Mauritius.......


We are now on our third day (our positions is 17.14 S and 74.43 E) with gale force winds of 30-40 knots and 4 meter significant wave hight. That means the every 2000 wave is as big as 8 meters. It is fantastic to see them coming. One day we averaged 10 knots for 24 hours. The average speed for the six days we have been sailing from Cocos Keeling is 9 knots. We have double-reefed main and genoa and the genoa is poled out. Later today conditions are supposed to ease a little. We have 660 nm left to Rodrigues (19.40 S and 63.25 E) and expect to be there already by Thuesday September16 at lunchtime. That means that we will do the 2000 nm voyage in 9 days. After a few days of stromy conditions you get used to it. Today Heléne surprised me with a tosca cake ( see picture ). I still dont understand how she did it in these rolly conditions. You have to be very careful not to burn yourself in the kitchen when the big waves come. However Yaghan is behaving very well as always. Now - as many times before - we are grateful for our sturdy yacht.
Vi är nu inne på vårt tredje kuling dygn med vindar på 15-20 m/s och en signifikant våghöjd på 4 meter. Det innebär att var 2000:de våg är hela 8 meter. Det är fantastiskt att se dem komma. Under ett dygn höll vi en genomsnittsfart på 10 knop under 24 timmar. Genomsnittsfarten för de 6 dygn vi seglat sedan vi lämnade Cocos Keeling är 9 knop. Vi har två rev i storen och i den spirade genuan. Senare idag väntas förhållandena mildras något. Vi har 660 sjömil kvar till Rodrigues ( 19.40 S och 63.25 O ) och väntas komma dit redan på tisdag den 16:de september vid lunchtid. I så fall gör vi den 2000 sjömil långa sträckan på 9 dygn. Efter några dagar med stormiga förhållanden så vänjer man sig så smått. Idag överraskade Heléne mig med att baka en tosca kaka ( se bilden ). Jag förstår inte hur hon lyckades med detta under så gungiga förhållanden. Man måste vara mycket försiktig så man inte bränner sig i köket när de riktigt stora vågorna kommer. Yaghan uppför sig dock utmärkt som alltid. Nu - som många gånger förr - är vi glada och tacksamma för vår kraftigt byggda båt.

Monday, September 08, 2008

At sea towards Rodrigues and Mauritius in ruff conditions


Yaghan left Cocos Keeling as planned on Sunday September 7. We have now done 300 nm of the 2000 to the small island of Rodrigues ( 19:40 S and 63:25 E ) that belongs to Mauritius. The island is about 300 nm east of Mauritius. Only 10-15 yachts per year visit Rodrigues. We expect to arrive there on Wednesday September 17. The wind is now SE 26 knots and the significant wavehight 3,5 meters. However the wind is expected to increase to 30-40 knots by Wednesday September 10 and the waves to 4 meters significant. That means that every 2000 wave is 8 meters. Rather ruff conditions in a few days in other words. It is much tuffer conditions here than we have seen in the South Pacificic. Big waves break behínd the yacht and sometimes they reach the cockpit ( see picture ). The coming gale on September 10 will last for two days. We are now preparing Yaghan for that.
Yaghan lämnade Cocos Keeling som planerat söndagen den 7 september. Vi har nu seglat 300 sjömil av 2000 till den lilla ön Rodrigues (19:40 S och 63:25 O) som tillhör Mauritius. Ön ligger 300 sjömil öster om Mauritius. Bara 10-15 segelbåtar per år besöker Rodrigues. Vi räknar med att komma fram onsdagen den 17 september. vinden är nu SO 12-14 m/s och den signifikanta våghöjden 3.5 meter. Vinden kommer dock att öka de närmaste dagarna till 15-20 m/s och vågorna till en signifikant våghöjd på 4 meter. Det innebär att var 2000:de våg är dubblet så hög eller 8 meter. Ganska tuffa förhållande de närmaste dagarna alltså. Det är tuffare förhållanden här i Indiska Oceanen än det är i Södra Stilla Havet. Stora vågor bryter ibland bakom Yaghan ( se bilden ) och ibland når de sittbrunnen. Den kommande kulingen kommer att vara i två dagar. Just nu förbereder vi Yaghan för detta.

Wednesday, September 03, 2008

More than 500.000 hits on www.yaghan.com and a book will be published in May 2009


Today www.yaghan.com reached over 500.000 hits. We thank all our vistors. To all of you that are interested in www.yaghan.com perhaps it can be of interest to know that we a few weeks ago delivered a manus of a book to our publishing house - Norstedts in Sweden. The book describes Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific. It will be in the book stores in May 2009 - a few months before we are home in Sweden again. It will only be published in Swedish at this stage. We are now preparing to leave Cocos Keeling for the 2000 nm voyage across the Indian Ocean to the small island of Rodrigues near Mauritius. The passage still looks windy with a significant wave hight of 4 meters but we hope to be able to leave on Sunday September 7.

Idag nådde www.yaghan.com över 500.000 träffar. Vi tackar alla våra besökare. Till alla er som visat intresse för www.yaghan.com kan det kanske vara av intresse att veta att vi för några veckor sedan levererade ett bokmanus till vårt bokförlag Norstedts. Boken beskriver Yaghans resa till Antarktis, Patagonien och Söderhavet. Boken kommer att ligga på bokhandelsdiskarna i maj 2009 - några månader innan vi kommer åter till Sverige. Den kommer bara att publiceras på svenska i detta skede. Vi förbereder oss nu för att lämna Cocos Keeling och segla 2000 sjömil över Indiska Oceanen till den lilla ön Rodrugues nära Mauritius. Seglingen ser fortfarande mycket blåsig ut med en signifikant våghöjd på över 4 meter men vi hoppas att kunna ge oss av på söndag den 7 september.

Friday, August 22, 2008

In Cocos Keeling - rethinking the route once again


Yaghan arrived in Cocos Keeling (12:05,5 S and 96:52,9 E ) yesterday morning as planned. The 2000 nm voyage from Darwin took a little less than 10 days. Cocos Island is a small atoll 700 nm SW of the Indonesian capital of Jakarta. It belongs to Australia. When we arrived we were wellcomed by the local sharks ( see picture). We will stay here for a week or so before be continue across the Indian Ocean. However we have been rethinking our route once again. We have decided to return to our originally planned route via Rodrigues Island, Mauritius and Reunion to South Africa. We have skipped the thought to go to Chagos, Seychelles and Magagascar. The reason is the current placing of the Doldrums here in the Indian Ocean. The Doldrums is very much over Chagos and the Seychelles now. To sail there would mean weeks of sailing in thunder, lightning and heavy rain. We had enough of sailing in the Doldrums when we crossed the Atlantic to Brazil 2006. The route to Rodrigues/Mauritius/Reunion will be generally more windy but with mainly clear weather. We have 2000 nm to go to Rodrigues Island or 10 days at sea. We plan to be there early September. Rodrigues Iland is a very small island 350 nm E of Maritius. It is not commonly visited by yachts. Now we will have a week of "atoll-life" here at Cocos Island.

Yaghan kom fram till Cocos Keeling ( 12:05,5 S och 96:52,9 O ) som planerat på morgonen igår. Den 2000 sjömil långa seglingen från Darwin tog knappt 10 dagar. Cocos Keeling är en liten atoll mitt ute i havet 700 sjömil SV om Indonesiens huvudstad Jakarta. Det tillhör Australien. När vi anlände så välkomnades vi av de lokala hajarna ( se bilden). Här kommer vi att stanna cirka en vecka innan vi fortsätter över Indiska Oceanen. Vi har dock tänkt om igen när det gäller vår vidare rutt. Vi har beslutat oss för att återvända till vår ursprungliga rutt via Rodrigues, Mauritius och Reunion till Sydafrika. Vi har skippat tanken att gå via Chagos, Seychellerna och Madagaskar. Anledningen är Doldrums aktuella placering på den Indiska Oceanen. Doldrums ligger just nu väldigt mycket över Chagos och Seycehllerna. Att segla dit skulle innebära veckor av segling i åska och kraftiga regn. Vi fick nog av det när vi korsade Atlanten på vägen till Brasilien 2006. Rutten till Rodrigues/Mauritius/Reunion är generellt blåsigare men med klart väder för det mesta. Vi har 2000 sjömil till Rodrigues eller ca 10 dagars segling. Vi räknar med att vara där i början av september. Rodrigues är en mycket liten ö 350 sjömil O om Mauritius. Den besöks mycket sällan av segelbåtar. Nu skall vi leva atolliv här på Cocos under den närmaste veckan.

Wednesday, August 13, 2008

At sea in the Indian Ocean for ten days


Yaghan left Darwin in the Northern Terrotory of Austarlia on Monday as planned. We are now in position 12:36,4 S and 124:15,2 E. That is 400 nm west of Darwin and we have 1600 nm more to go to Cocos Keeling - our first stop in the Indian Ocean. We have tailwind about 24 knots and the speed is round 9 knots. The weather is fine with the sun shining from a clear sky. This 10 days passage to Cocos Keeling is the third longest so far during our round the world voyage. After Cocos Keeling we will move on to Chagos, the Seychellles and Madagascar before we reach South Africa by the end of October. The moon is shining every night and on October 16 we will have a full moon. That is very helpful. The last five days of this voyage to Cocos we will see some stronger winds.

Yaghan lämnade Darwin i Australien som planerat i måndags. Vi har nu seglat i två dygn och är i position 12:36,4 S och 124:15,2 O. Det är 400 sjömil väst om Darwin och vi har 1600 kvar till Cocos Keeling - vårt första stopp i Indiska Oceanen. Vi har medvind på ca 12 m/s och farten är runt 9 knop. Vädret är fint och solen skiner från en klar himmel. Denna 10 dagars segling till Cocos Keeling är den tredje längsta så här långt under jorden runt. Efter Cocos Keeling bär det vidare mot Chagos, Seycehllerna och Madagaskar innan vi i slutet av oktober når Sydafrika. Månen skiner varje natt och den 16 oktober är det fullmåne. Det underlättar nattseglingarna. De sista fem dygnen innan Cocos Keeling får vi lite hårdare vindar.

Saturday, August 09, 2008

Last preparations for the Indian Ocean - new route


We plan to leave Darwins beautiful Cullen Bay Marina (see picture) on Monday August 11. The last days we have been busy preparing for the 6700 nm voyage to South Africa. We plan to reach South Africa on November 1. We have changed the route from our previous plans dramatically. We will now go north of Madagascar och down the Mozambique Channel between Madagascar and Africa. Therefore our route from Darwin will be: Cocos Keeling, Chagos, the Seycelles, Madagascar, Mozambique and South Africa. This route is 400 nm longer than the former route via Mauritius and Reunion. However it is much more exotic and exciting (we need that after Australia which is nice, safe and dull) and gives us the opportunity to cruise Magadascar - one of the worlds most beautiful and unspoilt cruising areas. The first leg to Cocos Keeling that will start on Monday is 2000 nm or 10 days at sea.

Vi räknar med att lämna Darwins vackra Cullen Bay Marina ( se bilden) på måndag den första augusti. De senaste dagarna har vi jobbat hårt för att göra allt klart inför den 6700 sjömil långa resan över Indiska Oceanen till Sydafrika. Vi räknar med att nå Sydafrika runt den första november. Vi har gjort stora ändringar i den tänkta rutten. Nu kommer vi att gå norr om Madagaskar och sedan ner längs Mosambique kanalen mellan Madagaskar och Afrika. Våra stopp över Indiska Oceanen blir då: Cocos Keeling, Chagos, Seychellerna, Madagaskar, Mosambique och Sydafrika. Denna rutt blir 400 sjömil längre än den utsprungligen tänkta via Mauritius och Reunion. Den blir dock mycket mer exotiskt och spännande (vi behöver det efter Australien som är tryggt men tråkigt ) och ger oss möjligheten att segla längs Madagaskar - ett av världens vackraste och mest orörda seglingsområden. Det första benet från Darwin till Cocos Keeling är 2000 sjömil och beräknas ta 10 dagar till havs.

Sunday, July 27, 2008

In Darwin - the end of our 2000 nm Australian voyage


Yaghan arrived in Darwin (12:25,5 S and 130:49,0 E) yesterday July 26. The 745 nm voyage from Possession Island took only three days and 10 hours - an average speed of more than 9 knots. Darwin ends the 2000 nm voyage along the Australian coast. Now we will spend about two weeks in Darwin to provision for the Indian Ocean. We have 6400 nm to go to Durban in South Africa. Our plan is to be there before the end of October. On our way to Durban we will only make four stops - Cocos Keeling, Chagos, Mauritius and Reunion.

Yaghan kom fram till Darwin ( 12:25,5 S och 130:49,0 O) igår den 26 juli som planerat. De 745 sjömilen från Possession Island tog bara 3 dagar och 10 timmar - en medelhastighet på strax över 9 knop. Darwin är slutet på vår 2000 sjömil långa segling längs den australiensiska kusten. Nu kommer vi att tillbringa ca två veckor i Darwin för att proviantera for den Indiska Oceanen. Vi har 6400 sjömil till Durban i Sydafrika dit vi planerar att komma före oktober månads utgång. På vår väg till Durban gör vi bara fyra stopp - Cocos Keeling, Chagos, Mauritius och Reunion.

Monday, July 21, 2008

At Possession Island waiting for favourable winds


Yaghan is now anchored between Possession Island ( 10:44,9 S and 142:25,1 E) and the Australien mainland. On Possesion Island there is a monument of James Cook. It was here he took possession of the eastern part of Australia from laditude 38S to this laditude - 10 S - for the English crown. From here "Endeavour" sailed on through - what now is called - the Endeavour Strait to Batavia ( now Jakarta) to do a refit of the ship. We plan to leave through Endeavour Strait on Wednesday July 23 to go to Darwin - our last stop in Australia. We have 745 nm to go to Darwin. Winds and currents will be in our favour so our weatherprogram predicts an average speed of 9,6 knots! That means that we will be in Darwin already at lunchtime on Saturday July 26. From our anchorage we see fires at night on the mainland from a number of Aboriginal settlements along the coast.

Yaghan ligger nu för ankar mellan Possession Island and det australiensiska fastlandet. På Possession Island finns det ett monument över James Cook. Det var här han gjorde anspråk på hela östra Australien från latitud 38 S till till Possession Island som ligger på latitud 10 S för den engelska kronan. Härifrån seglade Endeavour vidare genom det som nu kallas Endeavour Strait till Batavia ( nuvarande Jakarta ) för att göra service och underhåll på fartyget. Vi räknar med att segla vidare genom Endeavour Strait på onsdag den 23 juli för att ta oss till Darwin - vårt sista stopp i Australien. Vi har 745 sjömil till Darwin. Tack vare fördelaktiga vindar och strömmar räknar vårt väderprogram med en genomsnittsfart på hela 9,6 knop! Detta betyder att vi kommer att vara i Darwin redan vid lunchtid lördagen den 26 juli. Från vår ankarplats ser vi eldar på nätterna längs Australiens kust. Eldarna kommer från olika bosättningar som Aborginerna har längs nordkusten.

Thursday, July 17, 2008

Anchored among the Mangroves.......


Yaghan is now at anchor among the Mangroves in Escape River ( 10:59,1 S and 142:39,7 E ) very close to the northern tip of Australia. It is very hot and humid - 30 degrees centigrade in the air and 25 in the water. This is the real wilderness. On our way along the Escape River to the anchorage we saw a lot of crocodiles resting on the shores. This is definetely not a place for a swim!!! However the anchorage is very protected - hurricane proof - and we will spend two days here. It is a very exciting anchorage indeed and we look for crocodiles all the time. Last night we heard a crocodile close to Yaghans hull. They are waiting for us to take a swim but we will not..........
Yaghan ligger nu för ankar bland Mangroveträden i Escape River ( 10:59,1 S och 142:39,7 O ) mycket nära den norra spetsen på Australien. Det är mycket varmt och fuktigt - 30 grader i luften och 25 i vattnet. Detta är den verkliga vildmarken. På vägen in längs floden mot vår ankarplats såg vi många krokodiler som låg och vilade på stränderna. Detta är definitivt inte platsen för en simtur!!! Ankarplatsen är dock mycket skyddad - orkansäker - och vi kommer att ligga här i två dagar. Det är en mycket spännande ankarplats och vi tittar efter krokodiler hela tiden. I natt hörde vi en krododil tätt intill Yaghans skorv. De väntar på att vi skall ta en simtur men det kommer vi inte att göra...........

Tuesday, July 15, 2008

Almost at the northern tip of Australia


Yaghan is now anchored at Cape Grenville (11:57,4 S and 143:12,3 E). On route here we stopped at Flinders Island and Morris Island. We have now less than 100 nm to go to Cape York - the northern tip of Australia. Up here you only see deserted beaches and crocodiles. Cape Grenville is an endless beach ( see picture) but no one dares to swim here because of the crocodiles. It is difficult to find good anchorages. Most of them are more rolly than you would accept in the Swedish archipelago. We are now seeing the end of our Australian voyage. In two weeks time we will be in Darwin - our last port in Australia. From there we sail out in the Indian Ocean.

Yaghan ligger nu för ankar vid Cape Grenville ( 11:57,4 S och 143:12,3 O ). På vägen hit stoppade vi vid Flinders Island och Morris Island. Vi har nu mindre än 100 sjömil kvar till Cape York - the nordligaste spetsen på Australien. Här uppe ser man bara tomma stränder och krokodiler. Cape Grenville är en ändlöst lång strand men ingen badar någonsin här pga krokodilfaran. Det är svårt att hitta bra ankarplatser här uppe. De flesta är gungigare än vad man normalt skulle acceptera i den svenska skärgården. Nu börjar vi närma oss slutet på vår Australienvistelse. Inom två veckor skall vi vara i Darwin - vår sista hamn här i Australien. Från Darwin ger vi oss sedan ut i Indiska Oceanen.

Wednesday, July 02, 2008

Diving at the "Cod Hole"


The last days we have been diving at the "Cod Hole". The "Cod Hole" is on the Great Barrier Reef 14 nm east of Lizard Island were Yaghan is anchored now. At the "Cod Hole" we met 100 kilo Potatoe Cods (see picture). They were like big friendly dogs. We also saw four greysharks passing by at a distance of 30 metres.The Lizard Island area is really the wilderness. The last three days an eagle has tried to build a nest on the top of Yaghans mast. As the eagles always try to build nests at the highest point he choose Yaghans mast as it was the tallest mast in the bay. We noticed what was going on as a big piece of wood fell on the deck. We tried to get rid of the eagle but he keeps coming back. Arne had to go up in the mast today and take away the branches the eagle had stored there.

De senaste dagarna har vi dykt vid "the Cod Hole". "The Cod Hole" är beläget på Stora Barriärrevet 14 sjömil öster om Lizard Island där Yaghan ligger för ankar nu. Vid "the Cod Hole" mötte vi 100 kilos "Potatoe Cods" ( se bilden). De uppträdde som stora och vänliga hundar. Vi såg också fyra stora gråhajar passera på ca 30 meters avstånd. Lizard Island området är verkligen en vildmark. De senaste tre dagarna har en örn försökt bygga ett bo på Yaghans masttopp. Örnar vill ju alltid bygga på den högsta punkten och Yaghans mast är den högsta masten i bukten där vi ligger nu. Vi upptäckte vad som var på gång när en stor träbit plötligt föll ner på däck. Vi försökte bli av med örnen men den har fortsatt att komma tillbaka. Idag var Arne uppe i masttoppen för att plocka bort alla grenar som örnen släpat med sig dit.

Friday, June 27, 2008

Two weeks at Lizard Island


Yaghan is now anchored at Watson Bay, Lizard Island ( 14:39,8 S and 145:27,1 E ). Lizard Island is world famous for its beauty and for its diving spots. The most well known is the Cod Hole. Here you can face the huge but friendly Potato Cod. We are going to dive at the Cod Hole on Monday. We very much look forward to that. We plan to film while we are diving this time. Lizard Island har 24 beaches and the most upmarket resort in Australia. Also Lizard Island was named by James Cook. The highest moutain on the Island is called Cooks Lookout and it is 358 metres above sea level. Here Cook went up to try to find a way out through the Great Barrier Reef. We plan to go up to Cooks Lookout next week.

Yaghan ligger nu för ankar i Watson Bay, Lizard Island ( 14:39,8 S och 145:27,1 O ). Lizard Island är världberömd för sin skönhet och sin fina dykning. Det mest välkända dykstället heter the Cod Hole - eller torsk hålet på svenska. Här kan man möta den enormt stora men vänliga Potatis Torsken som den borde heta i svensk översättning. Vi skall dyka i Cod Hole på måndag. Det ser vi mycket fram emot. Vi planerar att filma från dykningen denna gång. Lizard Island har 24 vackra stränder och den mest högklassiga resorten i Australien. Även Lizard Island namngavs av James Cook. Det högsta berget här heter Cooks Lookout och är 358 meter över havet. Här stod Cook och spanade när han försökte hitta en väg ut genom det Stora Barriärrevet. Vi planerar att gå upp till Cooks Lookout nästa vecka.

Tuesday, June 17, 2008

In crocodile country..........


Now we dont swim any longer from the mainland - only when we are at offshore islands. The reason is the crocodiles. The saltwater crocodiles here can become 7-8 metres in length. They have been around for more than 200 million years so they are very well fitted to survive. They lived on earth already with the dinosaurs. The crocodiles are lazy - they wait for you to come to them. And they can wait for hours in the same place before they strike. They only have to eat 2-3 times per year. And they are very fast at distances equivalent to 2-3 times there body length. However it is now eight years since a crocodile attacked a human in the Cairns area. Peple here have learnt how to live with them.

Nu simmar vi inte längre från fastlandet - bara när vi är ute på öar långt ut i havsbandet. Orsaken är krokodilerna. Saltvattenskrokodilerna kan bli 7-8 meter långa. De har funnits på jorden i mer än 200 miljoner år så de har en mycket god överlevnadsförmåga. De fanns på jorden redan tillsammans med dinosaurerna. Krokodilerna är lata - de väntar på att du skall komma till dem. Och de kan vänta i timtal på samma plats innan de slår till. De behöver bara äta 2-3 ggr per år. De är mycket snabba på sträckor motsvarande 2-3 ggr deras kropplängd. Nu är det dock åtta år sedan en krokodil senaste attackerade en människa i Cairnsområdet. Människorna här har lärt sig leva med dem.

Saturday, June 14, 2008

In Cairns


Today Saturday June 14 Yaghan arrived in Cairns (16:55,14 S and 145:46,91 E) . On our route from Townsville we stopped in Orpheus Island, Dunk Island and Fitzroy Island. We will now spend about one week here in Cairns - the tourist centre of the northern Queensland. Cairns is smaller than Townsville but more targeted towards tourism. The town is full of restaurants and activites for visitors. The marina is very good and can take even superyachts of 100 feet and more. Now we have 540 nm more to go before we reach the northern tip of Australia. On route we will visit Endeavour Reef where James Cook grounded and the very famous Lizzard Island where we will spend two weeks. There we hope to do some diving at the Great Barrier Reef.

Idag lörden den den 14 juni kom Yaghan fram till Cairns (16:55,14 S och 145:46,91 O). På vägen från Townsville stannade vi vid Orpheus Island, Dunk Island och Fitzroy Island. Vi kommer nu att tillbringa den närmaste veckan här i Cairns - norra Queenslands stora turistmetropol. Cairns är mindre än Townsville men mer inriktad på turism. Här finns massor med restauranger och aktiviteter för turister. Marinan är mycket bra och den kan ta superyachts på 100 fot och mer. Nu har vi 540 sjömil kvar innan vi når den nordligaste punkten på Australien. På vägen dit kommer vi bl.a. att stanna vid Endeavour Reef där James Cook gick på grund och göra ett långt stopp på två veckor på den berömda Lizzard Island. Där hoppas vi kunna dyka på det Stora Barriärrevet.

Sunday, June 01, 2008

Townsville - in the wake of James Cook


Yaghan arrived in Townsville (19:15,1 S and 146:49,4 E) on May 30 as planned. Townsville is Australias biggest tropical city and the biggest city in the north. It has 170.000 inhabitants and is expanding rapidly. The economy is based on mining and agricultural products. As we are sailing round the world in the wake of James Cook it is interesting to see how many tings he has named here. Outside Townsville is the famous Magnetic Island. James Cook named it that way because he thougth that the island disturbed his compass. The mountain on Magnetic Island is called Mount Cook. The University is called the James Cook University and so on.......You can feel his presence everywhere here. We like Townsville very much. It is definitly the nicest city we have seen since Auckland, NZ. It is a very relaxed city, clean and pretty. Now we have taken up our jogging again. The joggingtrack along the Strand is on our top five list globally.

Yaghan kom till Townsville den 30:de maj som planerat. Townsville (19:15,1 S och 146:49,4 E) är Australiens största tropiska stad och den största staden i norr. Den har 170.000 invånare och expanderar snabbt. Ekonomin är baserad på gruvnäring och ett högeffektivt jordbruk. För oss som seglar jorden runt i James Cooks kölvatten är det extra intressant att vara här och se hur många saker som han givit namn åt. Utanför Townsville ligger den berömda ön Magnetic Island. Den uppkallades så av Cook för att han tyckte att den störde hans kompass. Högsta berget på Magnetic Island heter Mount Cook. Universitetet heter James Cook University och så vidare.....Man känner hans närvaro överallt. Vi är mycket förtjusta i Townsville. Det är definitivt den trevligaste stad vi varit i sedan Auckland, NZ. Atmosfären är mycket avspänd och staden är ren och fin. Här har vi börjat jogga igen på allvar. Joggingslingan längs the Strand är på vår fem i topplista globalt.

Wednesday, May 28, 2008

Cruising the Whitsundays


We are now in Nara Inlet (20:08,7 S and 148:54,5 E). Nara Inlet is our last stop in the Whitsunday Islands. Our cruise in the Whitsundays started in Hamilton Island and from there we sailed to the famous Whitehaven beach - the most photographed beach in Australia. Nara Inlet is a fjordlike inlet that is a famous natural harbour (see picture). However if you have seen some Norwegian and Chilean fjords in Patagonia you dont get very impressed by this one. And the anchorage is bumpy. Tomorrow we will start towards Townsville with a stop at Upstart Bay along the route. We expect fresh wind of 25-35 knots. For the moment the weather is not as good as normal. Nara Inlet is said to be the home of several hammerhead sharks.

Vi är nu i Nara Inlet (20:08,7 S och 148:54,5 O). Nara Inlet är vårt sista stopp bland de sk. Whitsunday öarna. Vi startade vår segling bland Whitsunday öarna på Hamilton Island och seglade sedan vidare till Whitehaven Beach - den mest fotograferade stranden i Australien. Nara Inlet är en fjordliknande naturhamn som är mycket känd i området. Har man sett de norska och chilenska fjordarna i Patagonien så blir man dock inte så imponerad. Dessutom är ankarplatsen skumpig. Imorgon seglar vi vidare mot Townsville med ett stopp i Upstart Bay under vägen. Vi räknar med friska vindar på 13-18 m/s. Vi är nu tillfälligt inne i en period med sämre väder. Nara Inlet påstås vara hemmet för ett flertal hammarhead hajar.

Thursday, May 22, 2008

First grounding in Island Head Creek!


We are now in the sugartown McKay (21:06,5 S and 149:13,4 E). On our way here we passed Island Head Creed and Percy Island. In Island Head Creek we had our first grounding since we departed from Sweden (see picture). The charts here in Australia seem to be from the days of Captain Cook. In Island Head Creed we ran into a sandbank while our charts said it was 30 feet of water! It was not a big problem as the tide was rising. We only had to wait for one hour and then we were floating again. However we have learnt to be very sceptical to the charts here in Australia. It is funny in a country that is so full of saftety rules. The quality of the charts is much higher in New Zealand. From McKay we will move to the famous Whitsunday Islands on May 24. There we will spend a week exploring the islands and hopefully do some diving. On the islands you don't have to fear any crocodiles. However here in the McKay Marina crocodiles have been sighted! We will see more of them as we head north.

Vi är nu i sockerstaden McKay (21:06,5 S och 149:13,4 O). På vägen hit besökte vi Island Head Creek och PercyIsland. I Island Head Creek hade vi vår första grundstötning under hela vår jorden runt segling (se bilden). Sjökorten här i Australien verkar inte uppdaterade sedan kapten Cooks dagar. I Island Head Creek gick vi på grund när våra sjökort sade att det var 10 meter djupt! Det var inget stort problem för tidvattnet var i stigande och vi behövde bara vänta en timma innan vi flöt igen. Vi har dock lärt oss att vara mycket skeptiska till de Australiensiska sjökorten. Det känns konstigt i ett land som är fullt av säkerhetsregler för alla möjliga och omöjliga saker. Korrekta sjökort är verkligen en viktig säkerhetsfråga. Kvaliteten på sjökorten verkar högre i Nya Zeeland. Från Mckay seglar vi vidare till de berömda Whitsunday öarna den 24 maj. Dessa öar skall vi upptäcka under en vecka och förhoppningsvis får vi dyka lite också. På öarna behöver man inte vara rädd några krokodiler! Här i McKays marina har man dock sett krokodiler då och då. Vi kommer att se mer av krododiler efterhand som vi seglar norrut.

Thursday, May 15, 2008

Reef hopping along the Great Barrier Reef


We left Bundaberg, Australia on May 13 to continue our voyage along the Australian coast to the famous reef Lady Musgrave (see picture). We stayed there for two days and today we continued to Fitzroy Reef (23:36,8S and 152:09,5 E) where we are now. To anchor at these reefs is like anchoring in the middle of the ocean. The reefs give good protection for the waves but the wind blows as in the middle of the ocean. The Fitzroy Reef does not have an island as Lady Musgrave. Here you are really in the middle of the ocean. When the tide is high you can't see the reef - only hear the breakers. It is a funny feeling to anchor like this. The temperature in the water and in the air is about 23 degrees centigrade. As we continue north it gradually gets warmer although it is the winterseason here. We have now almost 2000 nm to sail along the Australian coast before be reach Darwin late July. During these 2,5 months we will explore as much as we can of the Australian coast.

Vi lämnade Bundaberg, Australien den 13 maj för att fortsätta vår segling längs Australiens kust till den berömda atollen Lady Musgrave (se bilden). Vi stannade där i två dagar och idag fortsatte vi till Fitzroy Reef (23:16,8 S och 152:09,5 O) där vi är nu. Att ankra vid dessa rev är som att ankra mitt på havet. Revet ger gott skydd mot vågor men inget mot vinden. Fitzroy Reef har ingen ö som Lady Musgrave. Här man verkligen mitt på havet. När det är högvatten ser man inte revet utan man ser bara hur det bryter. Det är en lustig känsla att ankra på detta sätt. Temperaturen i luften och vattnet är runt 23 grader. Efter hand som vi seglar norrut blir det successivt varmare även om det är vintersäsong här. Vi har nu nästan 2000 sjömil att segla längs Australiens kust innan vi når Darwin sent i juli. Under dessa 2,5 månader skall vi upptäcka Australiens kust så gott vi kan.

Friday, May 09, 2008

Even more (ridiculous?) rules than in Sweden..................


The weather here in Queensland is fantastic. The sun i shining from a clear sky every day. And it is dry not humid. It is the nicest climate we have experienced so far on our round the world trip. There is a lot of cleaning to be done after a week at sea. The yacht gets covered with salt that is very difficult to get rid off (see picture). We like it very much here in Australia but you quickly become aware of certain things that are special for the country. Coming from Sweden we often think that Sweden is the leading country in the world when it comes to having (ridiculous?) rules for everything. Now we now that Australia is ahead of us in this. Australia is the second country in the world when it comes to the volume of written legislation. Only USA exeeds them. There are laws for everything - from how high you can climb in the mast without i licence to how you should climb the ladder when your yacht is on hardstand. But we like Australia anyhow. It is a lovely country with lovely people. On Tuesday we move on to the famous atoll "Lady Musgrave".

Vädret här i Queensland är fantastiskt. Solen skiner från en klarblå himmel varje dag. Och det är torrt inte fuktigt. Det är det finaste klimat som vi har haft hittills under vår jorden runt segling. Just nu håller vi på att göra ren båten efter vår seglingsvecka till havs. Under en sådan segling blir det salt överallt och det är mycket svårt att få bort (se bilden). Vi tycker mycket om Australien men man blir snabbt medveten om vissa egenheter som landet har. Som svensk så tror man gärna att Sverige är världsledande när det gäller ( löjliga?) regler för allting. Nu vet vi att här ligger Australien före oss. Australien är det näst värsta landet i världen när det gäller volymen skriven lagstiftning. Endast USA är värre. Australien har lagar för allt - från hur högt man får klättra i en mast utan licens till hur man skall gå till väga för att gå uppför stegen när båten står på land. Men vi gillar Australien ändå. Det är ett fantastiskt land med fantastiska människor. På tisdag seglar vi vidare till den kända atollen "Lady Musgrave".

Sunday, May 04, 2008

Flying the Quarantine flag in Bundaberg, Australia......


Yaghan arrived in Bundaberg, Queensland, Australia (24:45,15 S and 152:28,14 E) at 8 am local time today Sunday May 4. It took us little less than a week to sail the 1400 nm from Opua, New Zealand to Bundaberg across the Tasman Sea. We are now cleared by the customs and the immigration but we are still waiting for the Quarantine people. Until we are cleared with them we have to fly the yellow Quarantine flag ( see picture) and we are not allowed to go ashore. The origin of the word Quarantine is the Italien word guaranta meaning forty. Forty day was the time the authorities in Venice held ships with infectious diseases aboard offshore. As we dont have any such diseases we expect the Quarantine people to clear us any minute now. The voyage cross the Tasman was very nice and it feels really good to be on the move again. Now we will spend one week here in Bundaberg before we continue our three months cruise north along the Great Barrier Reef.

Yaghan kom till Bundaberg (24:45,15S och 152:28,14 O), Queensland, Australien kl. 8 på morgonen lokal tid idag söndagen den 4:de maj. Det tog oss något mindre än en vecka att segla de 1400 sjömilen över Tasmanska Sjön från Opua på Nya Zeeland till Bundaberg. Vi är nu inklarerade av tull och immigrationsmyndigheter men vi väntar fortfarande på Karantänpersonalen. Innan man blivit godkända av dem så måste man ha den gula karantänsflaggan uppe (se bilden). Ordet karantän kommer från det italienska guaranta som betyder fyrtio. Fyrtio dagar var den tid som myndigheterna i Venedig höll kvar personalen ombord på fartyg som hade smittsamma sjukdomar. Därför kallas den gula flaggan något oegentligt för pestflagg i folkmun. Idag betyder flaggan att man inte har några sjukdomar ombord och begär att bli godkänd av karantänsmyndighterna. Eftersom vi inte har några sjukdomar ombord så hoppas vi bli godkända vilken minut som helst. Seglingen över Tasmanska Sjön var fin och det känns mycket bra att vara på gång med jorden runt seglingen igen. Nu kommer vi att vara här i Bundaberg en vecka innan vi fortsätter vår tre månaders segling norrut längs det Stora Barriärrevet.

Wednesday, April 30, 2008

Good progress towards Bundaberg, Australia


We have now sailed four days towards Bundaberg, Australia. Our current position is 28:09S and 162:21 E. We have three more days to go and we expect to be there on Sunday May 4 - one day earlier than our original plan. We have so far done 800 nm of a total of 1400 nm. That means that we have been able to keep up our calculated speed of 8,3 knots as an average or 200 nm per day. The two first days we had lighter headwinds and did a lot of motoring. By the end of the second day a cold front passed and winds turned to W and SW and increased to 24 - 40 knots. The last two days we have been able to average 9 knots due to this stronger winds. Now the winds are easing again as a high is approaching. The coming day or so it will be possible to sail but the last 1-1,5 days there will be no wind. We have had a fantastic sail so far and we have done the difficult parts already. Now it is smooth sailing all the way to Bundaberg. We are really looking forward to three months in Australia.
Vi har nu varit på väg mot Bundaberg, Australien i fyra dygn. Vår position är 28:09S och 162:21 O. Vi har tre dagar kvar innan vi är framme och vi räknar med att anlända söndagen den 4 maj - en dag tidigare än vår ursprungliga plan. Så här långt av vi seglat 800 sjömil av totalt 1400. Det betyder att vi återigen har bekräftat vår kalkylfart på 8,3 knop eller 200 sjömil per dygn. De två första dygnen hade vi en del motvind och det innebar viss motorgång. Vid den andra dagens slut passerade dock den väntade kallfronten och vindarna vred till V och SV och ökade till 12-20 m/s. De två senaste dygnen har vi därför kunnat snitta 9 knop. Nu minskar vindarna igen eftersom ett högtryck närmar sig. Vi kommer att kunna segla också under det kommande dygnet men under de sista 1-1,5 dygnen blir det sannolikt ingen vind. Vi har haft en fantastisk segling över Tasmanska Sjön så här långt och nu är den svåra delen gjord. Nu återstår en lugn och fin segling till Bundaberg. Det skall blir spännande att tillbringa tre månader i Australien.

Sunday, April 27, 2008

The calm before the storm...........


Yaghan left Opua, New Zealand as planned on Sunday April 27 at 10 am local time. We sailed north along the New Zealand north coast and rounded North Cape at 8 pm the same day. After that we have headed west and our positon is now 34:04,2 S and 170:51,3 E - that is 100 nm west of Cape Reinga. Cape Reinga is the most northwestern end of New Zealand. There is no wind so we are motoring. Our strategy is to move on west one more day until we meet a cold front that will give us westerlies and later south westerlies. When the cold front passed on Tuesday morning we will get a lot of rain and lightning. The south westerlies after the front will give us 26 to 40 knots of wind and they will take us all the way to Australia on a north westerly course. The Tasman Sea has a well deserved reputation for being difficult to cross. We have now another 1200 nm to go to Bundaberg in Australia. ETA i Bundaberg is Sunday May 4.

Yaghan lämnade Opua på Nya Zeeland tisdagen den 27 april kl 10 som planerat. Vi seglade först norrut längs Nya Zeelands nordkust och rundade North Cape kl 20 samma dag. Efter detta tog vi en västlig kurs och vår position är nu 34:04,2S och 170:51,3 O. Det innebär att vi är ca 100 sjömil väster om Cape Reinga som är Nya Zeelands mest nordvästliga punkt. Det är ingen vind så vi går för motor. Vår strategi är att gå västerut ett dygn till tills vi möter en kallfront som skall ge oss västliga och sydvästliga vindar. Kallfronten passerar på tisdag morgon med åska och regn. Efter den kommer friska västliga och sydvästliga vindar på 13-20 m/s och dessa skall ta oss hela vägen till Australien på en nordvästlig kurs. Tasmanska Sjön har ett välförtjänt rykte om sig att vara ett svårt hav. Vi har 1200 sjömil kvar till Bundaberg i Australien. Vi räknar med att vara där söndagen den 4 maj.

Friday, April 25, 2008

Leaving NZ on Sunday morning


Now the weather on the Tasman Sea is improving temporarily. It looks like we will be able to leave on Sunday morning April 27. We will go to Bundaberg i Queensland, Australia. The distance is 1300 nm. It will take us a week to eight days. The forecast is not ideal but we are now 2 weeks late so we really want to go. We will have headwinds the first two days and after that the wind will go south which means beam reach or broad reach all the way to Bundaberg. Heléne is preparing the last documents for the customs in NZ and Australia (see picture). Although these two counties are cousins you have to throw away all fruit and vegetables when you arrive in Australia from NZ.
Nu förbättras vädret på Tasmanska sjön tillfälligt. Det ser ut som vi skall kunna avsegla på söndag den 27 april. Vi kommer då att gå till Bundaberg i Queensland, Australien. Distansen dit är drygt 1300 sjömil vilket innebär en vecka eller åtta dagars segling. Väderprognosen är inte idealisk men vi är nu två veckor försenade så vi vill verkligen komma iväg. Vi kommer att ha motvind de två första dygnen. Därefter vrider vinden mot syd och vi får halvvind eller slör större delen av sträckan till Bundaberg. Heléne förbereder nu alla papper för tullen i NZ och Australien (se bilden). Fastän dessa två länder är kusiner så måste man slänga all frukt och grönt när man kommer till Australien från NZ.

Saturday, April 19, 2008

A late tropical storm in the South Pacific


It will not be possible to leave tomorrow Sunday April 20. Today a late tropical storm is passing between New Caledonia and Vanatu. It is late as the hurricane season should be over by now but because of the global warming it happens more frequently nowadays that hurricanes develop outside the traditional hurricane season. You can se the tropical storm track in the upper part of the picture. Antoher low with heavy rain and thunder is forming outside Brisbane directly on our route. So now it looks like we will not be able to leave until mid or late next week. That means a delay of 10-12 days compared to our original plans. However things like that happens when you are out cruising.

Det kommer inte att vara möjligt att gå mot Brisbane heller imorgon söndag. Idag passerar en sen tropisk storm mellan Nya Kaledonien och Vanatu norr om oss. Det är sent med tanke på att orkansäsongen borde vara över nu men pga den globala uppvärmingen händer det allt oftare numera att orkaner utvecklas utanför de traditionella orkansäsongerna. Man kan se den tropiska stormens väg överst i bilden. Ett annat lågtryck men åska och kraftiga regn bildas just nu rakt i vår rutt utanför Brisbane. Därför förefaller det just nu som vi blir liggande här till mitten eller slutet av nästa vecka. Det betyder en försening på 10-12 dagar i förhållande till våra ursprungliga planer. Det är dock sådant som händer när man är ute på världsomsegling.

Wednesday, April 16, 2008

Still in Opua waiting for favourable weather


We are still in Opua (35:18,35S and 174:07,19E), Bay of Islands, NZ waiting for favourable weather to go to Brisbane, Australia. The weather has been awful for some days now with heavy rain, lightning and strong winds from the wrong direction. People have been killed by lightning. Auckland had 100 ligthnings per hour at one stage. It is now clear that we will be delayed by this bad weather. Right now is looks like it will be possible to leave on Sunday or Monday. Because of this we have decided not to go to Lord Howe but directly to Brisbane. That's about one week of sailing or 1300 nm. We are spending the time preparing the yacht, reading books and watching TV. It is always interesting to watch TV in another country. The big thing here is "Dancing with the stars" or "Lets dance" as it is called in Sweden. Last night is was the final and everybody in NZ watched. It is funny to see how similar the TV programs are in different parts of the world. TV has really become a global product even if people in every country seems to believe that the programs are local inventions.
Vi är fortfarande i Opua (35:18,35S och 174:07,19 O), Bay of Islands, NZ. Vi väntar på fördelaktiga vindar som skall ta oss till Brisbane, Australien. Vädret har varit fruktanksvärt dåligt här några dagar med kraftiga regn, åska och starka vindar från fel håll. Personer har dödats av blixten. Auckland hade en dag 100 blixtar per timma. Det står nu klart att vi kommer att bli försenade. Därför har vi beslutat att inte stanna vid Lord Howe utan gå direkt till Brisbane så fort vädret tillåter. Just nu ser det ut som vi kan gå först på söndag eller måndag. Vi tillbringar tiden med att göra båten färdig, läsa böcker och se på TV. De stora grejen här på Nya Zeeland nu är " Dancing with the stars" eller "Lets dance" som det heter hemma i Sverige. Finalen gick igår kväll och hade enorma tittarsiffror. Det är lustigt att se hur lika TV programmen är i olika länder. TV har verkligen blivit en global produkt även om de flesta människor verkar tro att TV programmen är lokala uppfinningar.

Wednesday, April 09, 2008

In Opua preparing for Australia


Yaghan is now in the marina in Opua (35:18S and 174:07E), Bay of Islands, NZ. This is our last port before we leave for Australia. We have almost 1300 nm to go to Brisbane, the capital of Queensland. Along the route we will stop at Lord Howe - a group of islands that belong to Australia. To Lord Howe we have 800 nm from Opua. We will spend 3 months in Australia sailing north along the Great Barrier Reef. After that we cross the Indian Ocean with stops in Cocos Keeling, Chagos, Maurititius and Reunion before be reach South Africa. We plan to reach Cape Town in early December this year. In Cape Town we will stay for 2 months and celebrate Christmas och New Year together with our children. We have 11.000 nm to Cape Town from where we are now. We plan to leave for Australia in the beginning of next week but there is an aggressive low over the Tasman Sea that must disappear first. We are studying that low every day to see how it develops. It is also right at the end of the hurricane season so hurricanes can still appear. That we have to study and be careful about too. It feels right to leave NZ now. We love that country but now we are prepared to see something new - Australia.
Yaghan ligger nu i marinan i Opua (35:18S och174:07 O), Bay of Islands, NZ. Det är vårt sista stopp innan vi avseglar mot Australien. Vi har nästan 1300 sjömil till Brisbane, huvudstaden i Queensland. På vägen dit kommer vi att stanna vid den australiensiska ögruppen Lord Howe om vädret tillåter. Dit har vi 800 sjömil. Vi kommer totalt att tillbringa 3 månader i Australien seglandes norrut längs det Stora Barriärrevet. Efter detta seglar vi över Indiska Oceanen med stopp i Cocos Keeling, Chagos, Mauritius och Reunion innan vi når Sydafrika. Vi räknar med att vara i Kapstaden i början av december i år. I Kapstaden stannar vi i 2 månader och firar jul och nyår tillsammas med våra barn. Vi har 11.000 sjömil till Kapstaden från där vi är nu. Vi hoppas kunna avsegla mot Australien i början av nästa vecka men just nu finns det ett aggressivt lågtryck ute på Tasmanska sjön som måste försvinna först. Vi studerar just nu detta lågtryck varje dag för att se hur det utvecklas. Det är också nära orkansäsongens slut så orkaner kan fortfarande uppenbara sig. Även detta måste studeras noga. Det känns rätt att lämna NZ nu. Vi älskar det landet men nu är vi mogna för att se något nytt - Australien.

Saturday, April 05, 2008

Russell - the old capital of New Zeeland


Yaghan is now at anchor outside Russell (36:16S and 174:07E) in the Bay of Islands. Russell is a sleepy little town that once was the first capital of New Zealand. At this time of the year the town is quiet. Next month most restaurants will close for the winter season. The town is said to New Zealands answer to Sandhamn and Marstrand but it is more like Sandhamn 20 years ago. A bit rural and not so fancy. We have now one week of cruising left in the area before we leave for Australia.
Yaghan ligger nu för ankar utanför Russell (35:16O och 174:06S) i Bay of Islands. Russell är en sömnig liten småstad som en gång i tiden var Nya Zeelands första huvudstad. Vid denna tid på året är staden ganska tyst. Nästa månad stänger de flesta restauranger för vintern. Staden påstås ibland vara Nya Zeelands svar på Marstrand och Sandhamn men den liknar mer Sandhamn för 20 års sedan. Ganska lantlig och inte så trendig. Vi har nu en veckas segling kvar i området innan vi avseglar mot Australien.

Wednesday, April 02, 2008

Cruising the "Bay of Islands"

my
Yesterday we arrived in "Bay of Islands". We are now anchored in "Paradise Bay". "Bay of Islands" is a very popular cruising ground in the northern part of New Zealand. It is a small archipelago - not more than 10 nm long. However it is known for its beauty. We will cruise the "Bay of Islands" this week and the coming week. In the area there are three small townships - Opua, Russell and Paihia. We will visit them all. The famous annual sailrace "Coastal Classic" starts in Auckland och finnishes is Russell. It is easy to understand why James Cook spent so much time round New Zealand. The nature is very similar to the Shetlands och the Orkney Islands in England. James Cook must have felt very much like at home when he came here. So do we. The climate is also very much northern european style. It is now gradually getting colder as the southern winter approaches.

Yaghan kom igår till "Bay of Islands". Vi ligger nu för ankar i "Paradise Bay". "Bay of Islands" är ett mycket populärt seglingsområde i norra Nya Zeeland. Det är ganska litet - inte mer än 10 sjömil långt. Det är dock känt för sin skönhet. Vi kommer att segla runt här i "Bay of Islands" under denna vecka och nästa. I området finns också tre mindre samhällen - Opua, Russell och Paihia. Vi kommer också att besöka dessa. Den berömda årliga kappselingen " Coastal Classic" startar i Auckland och går till Russell. Det är lätt att förstå varför James Cook spenderade så mycket tid runt Nya Zeeland. Naturen är mycket lik den man möter på Shetlandsöarna och Orkneyöarna i England. James Cook måste ha känt sig hemma när han kom hit. Det gör vi också. Klimatet är också likt det man möter i norra Europa. Det blir nu successivt kallare eftersom södra halvklotets vinter närmar sig.

Sunday, March 30, 2008

Yaghan ready to start the second half of her round the world voyage


The extensive refit of Yaghan at Orams is now completed. Many big yachts are still being refitted here. To the right in the picture you see the old J-yacht "Endeavour" on hardstand. She was built in 1934. Tomorrow April 1 we will leave Auckland after five months. It is with some sadness we do so. Auckland has become one of our favorite cities. We have had a fantastic time here in this "City of Sails". The first two weeks after departure we will sail along the New Zeeland Northland coast up to the Bay of Islands. Mid April we hope that the hurricane season in Australia has come to an end. Then we will sail the 820 nm to Lord Howe Island. This is an island in the Tasman Sea between New Zealand and Australia. After a few days there we continue to Brisbane in Queenland Australia. We plan to arrive there by the end of April. After that we will cruise the Great Barrier Reef and the Queensland coast for three months before we continue out in the Indian Ocean. We are really excited to start this second half of our round the world voyage. We say welcome back to the almost half a million visotors we had during the first half.................
De omfattande service och underhållsarbetena på Yaghan vid Orams Varv är nu avslutade. Arbeten på många stora båtar pågår fortfarande. Till höger i bilden syns den gamla J-båten "Endeavour" på land. Hon byggdes 1934. Imorgon den första april avseglar vi från Auckland efter fem månader här. Vi gör det med viss sorg i hjärtat. Auckland har blivit en av våra verkliga favorit städer. Vi har haft en underbar tid här i "City of Sails". De första två veckorna efter avfärden kommer vi att segla längs Nordöns kust norrut till "Bay of Islands"- ett mycket vackert skärgårdsområde här på Nya Zeelands nordö. Vid mitten av april tror vi att orkansäsongen definitivt är över i Australien. Då seglar vi de 820 sjömilen till Lord Howe som är en ögrupp i Tasmanska sjön mitt mellan Nya Zeeland och Australien. Där stannar vi några dagar innan vi fortsätter mot Brisbane i Queensland, Australien. Vi räknar med att komma dit i slutet av april. Sedan seglar vi upp längs Stora Barriärrevet och Queenslands kust under de följande tre månaderna innan vi fortsätter ut i Indiska Oceanen. Det känns verkligen spännande att nu få starta den andra halvan av vår jorden runt segling...............Vi säger välkomna tillbaka till den nästan halva miljon besökare som vi hade under första halvan.

Monday, March 10, 2008

"Shake down cruise" no 1 in the Hauraki Gulf

We have now been back in Auckland, NZ for one week. That week was spent controlling the jobs done at Orams. Now we are out on a one week long "shake down cruise" in the Hauraki Gulf. During this week we will test everything that is done and then sail back to Orams to fix any weeknesses we observe. After that we will do shake down cruise no 2 and then return to Auckland if we find more. This is to ensure that everything on Yaghan is perfect for the second half of the round the world voyage. Now we are anchored at the Waiheke island. After Waiheke we will sail to Great Barrier and then back to Auckland. Waiheke is a nice island close to Auckland. Many people live in Waiheke and commute to Auckland every day. The picture shows Yaghan in a bay at Waiheke and some of the changes made at Orams - the davits for the new tender, the redesigned radarpost for the small radar on starbord with all the antennas above, the TV antenna on the port spreader and the Fleet Broadband antenna on the starbord spreader. We are very happy to be sailing again after five months on shore. The weather this week is fantastic in the Hauraki Gulf - sunshine and a light breeze.
Vi har nu varit tillbaka i Auckland, NZ en vecka. Denna vecka har vi ägnat åt att kontrollera de jobb som har gjorts på Orams. Nu är vi ute på en veckas testsegling i Haurakibukten. Under denna vecka skall vi testa allt som har gjorts för att sedan segla tillbaka till Orams och fixa de problem vi hittar. När denna första testsegling är gjord räknar vi med att göra en till likadan. Detta för att försäkra oss om att Yaghan är i perfekt skick för andra halvan av vår jorden runt segling. Just nu ligger vi för ankar i en vik på Waihekeön. Efter Waiheke skall vi segla till Great Barrier och sedan tillbaka till Auckland. Waiheke är en vacker ö på pendelavstånd från Auckland. Bilden visar Yaghan för ankar i en vik på Waiheke. På bilden syns några av de förändringar som gjorts på Orams - de nya dävertarna för jollen, den nydesignade radarstolpen för den lilla radarn och alla antennerna ovanför, den nya TV antennen på babords vantspridare och den nya Fleet Broadbandantennen på styrbords vantspridare. Vi är mycket glada över att vara på havet igen efter 5 månader på land. Vädret är fantastiskt denna vecka på Haurakibukten - solsken och lätta vindar. Det påminner om en vacker svensk sensommarvecka.

Saturday, January 26, 2008

Our films now also televised in swedish TV8


From 2008 the films from our round the world voyage will also be televised in the swedish TV channel TV8. During January and February 2008 TV8 is televising a rerun of the 8 films covering the first half of our round the world voyage. One film will be televised every Friday at 20:30. The third film about our voyage to Ushuaia was televised last Friday at 20:30. The fourth film - about our trip to Antarctica - will be televised on Friday Februari 1 at 20:30 in TV8. Don't miss the film (see picture) ! The four remaining films will be televised the following Fridays at 20:30. The first new film from the second half of our round the world voyage will probably appear on TV during late summer 2008. The second half of our round the world voyage does not start until April 2008 when the hurricane season in the South Pacific is over.
Från och med 2008 visas våra filmer från jorden runt seglingen också i TV8. Under januari och februari sänder TV8 en reprisomgång av de 8 filmer som täcker första halvan av vår jorden runt segling. Filmerna sänds varje fredag kl 20:30. I fredags sändes den tredje filmen som handlar om vår segling till Ushuaia. Den fjärde filmen - om vår segling till Antarktis - kommer att sändas fredagen den första februari kl 20:30. Missa inte den filmen (se bilden) ! De resterande fyra filmerna kommer att sändas under de därpå följande fredagarna kl 20:30. Den första nya filmen från andra halvan av vår jorden runt segling kommer att sändas under sensommaren 2008. Andra halvan av vår jorden runt segling startar inte förrän i april 2008 när orkanssäsongen i Söderhavet är över för denna gång.

Friday, January 11, 2008

The refit in Auckland proceeds


The refit in Auckland continues. The work is progressing well. On February 21 Yaghan will be back in the water and ready to sail. Among other things the new davits and the new tender is in place ( see picture ). The name of the new tender is "Eta Omega" after our favorite anchorage in Antarctica. That anchorage was between the islands Eta and Omega in Melchior Islands. You can also see the small radar that has been moved to the starboard pole aft and the new design for the antennas. We will be back in Auckland om March 1 and then we will start to blog again several times every week as we did before. During the month of March we plan to cruise the archipelago round the Hauraki Gulf to test all things that have been done. On April 1 we will start cruising north along the norhtcoast of New Zealand and we will leave for Australia on April 15.
Service och underhållsarbetena i Auckland fortskrider. Arbetena går bra. Den 21 februari skall Yaghan vara färdig och tillbaka i vattnet. Bl.a är de nya däverterna och den nya jollen på plats ( se bilden ). Namnet på den nya jollen är "Eta Omega" efter vår favoritankarplats på Antarktis. Den låg mellan öarna Eta och Omega i Melchior Island. Man ser också vår lilla radar som är flyttad till styrbords stolpe i aktern och den nya designen för antennerna. Vi kommer att vara tillbaka i Auckland den första mars och då kommer vi ånyo att börja blogga flera gånger i veckan som vi gjorde tidigare. Under mars kommer vi att segla runt i skärgården runt Hauraki Gulf för att testa alla arbeten som gjorts under de senaste månaderna. Den första april kommer vi att börja segla norrut längs Nya Zeelands nordkust och den 15 april avseglar vi mot Autstralien.