Friday, November 02, 2007

Yaghan in for a major refit at Orams


Now Yaghan is on hardstand at Orams refit yard in Auckland. Orams is one of the worlds leading refit yards for big sailing yachts. The 62 feet Yaghan is in fact the smallest yacht that is in for a refit right now - the biggest is 180 feet!!! Round Orams is one of the worlds largest clusters of small companies specializing in yacht refitting and service. 20 different small specialist companies will work on Yaghan over the coming months. After 22.000 nautical miles corresponding to 10 years of sailing for a average sailor Yaghan needs a lot of service - engines, winsches, rigging, sails, hydraulic systems, safety sytems, heaters among other things. We will also do some upgrades. The most important is broadband via satellite. A brand new technology from Thrane&Thrane in Denmark can give you 300 kbit dataspeed over Inmarsat wiht a five kilo antenna and that is a great improvement from todays 64 kbit with the Fleet 77 that weighs 27 kilo. Yaghan will be one of the first yachts in the world to install this. We will also upgrade or mobile system to 3G to improve the dataspeed when in harbours. We will also upgrade to a dinge with hard bottom and permanent davits. You need a hard bottom tender for the coral reefs. The new tenders name will be "Eta Omega" after our favorite anchorage in Antarctica.
Yaghan är nu på land vid Orams varv i Auckland för stora service och underhållsarbeten. Orams är ett av världens ledande varv för service och underhåll av stora segelbåtar. Just nu är 62 fotaren Yaghan den minsta båten som ligger inne - den största är 180 fot!! Runt Orams finns ett av världen största kluster av småföretag specialiserade på service och underhåll av båtar. 20 olika små specialistföretag kommer att arbeta med Yaghan under de kommande månaderna. Efter 22000 sjömil motsvarande 10 års segling för en normal seglare så behöver Yaghan mycket service - motorer, vinschar, rigg, segel, hydraulsystem, säkerhetssystem, värmare mm. Vi kommer också att göra några förbättringar. Den viktigaste är bredband via satellit. En helt ny teknologi från Thrane&Thrane i Danmark gör det möjligt att få en datahastighet av 300 kbit via Inmarsat med en antenn som väger 5 kg vilket är en avsevärd förbättring från dagens 64 kbit som man får med Fleet 77 och en antenn som väger 27 kg. Yaghan blir en av de första båtar i världen att installera denna nya teknologi. Vi kommer också att uppgradera mobilsystemet till 3G för att förbättra datahastigheten i hamn. Vi uppgraderar också jollen till en med hård botten och permanenta dävertar. Man behöver hård botten för att klara korallreven. Namnet på den nya jollen kommer att bli "Eta Omega" efter vår favoritankarplats på Anatarktis.