Friday, October 12, 2007

Yaghan in Auckland, NZ - the first half of the round the world voyage completed!!!!!


Yaghan arrived in Auckland, New Zealand (36:50,15 S and 174:44,56 E) as planned on Friday October 12. The 1200 nm voyage from Fiji took six days which comfirms our normal speed of 200 nm per day. We had a lot of headwind but during the last two days we got strong westerlies. The last day we had 30-40 knots. It is early spring in Auckland and the temperature is 15 degrees in the water and 13-17 in the air. Very different from Fiji and very similar to Swedish climate in spring. We feel at home already. We have now completed the first half of our round the world voyage. However the sailed distance - 22000 nm - is similar to a full round the world voyage the way most people go i.e through the Panama canal and the Suez canal. Because we sail round South America including Antartica and round Africa our round the world voyage is 44.000 nm - twice the distance of a "normal" round the world voyage. We will stop here in Auckland for 5,5 months over the hurricane season in Australia. During this period Yaghan will go in to Orams shipyard for a refit. She needs a lot of service after 22.000 nautical miles - corresponding to 10 years of sailing for a weekend/holiday sailor. During this stop we will fly home to Sweden for the first time since we started the voyage on June 1 2006 (although we have read in the leading swedish business daily "Dagens Industri" that Arne has been seen in Stockholm during this time - never trust the media..........)
Yaghan anlöpte Auckland, Nya Zeeland (36:50,15 S och 174:44,56 O) som planerat fredagen den 12 oktober. Den 1200 sjömil långa resan från Fidji tog 6dagar - vilket åter bekräftar vår kalkylfart på 200 sjömil per dygn. Vi hade mycket motvind men de två sista dagarna fick vi kraftiga västvindar. Sista dygnet hade vi 15-20 m/s. Det är tidig vår i Auckland med en vattentemperatur på 15 grader och 13-17 grader i luften. Mycket olikt Fidji med ganska likt Sverige på våren. Vi känner oss redan hemma. Vi har nu avslutat den första halvan av vår jorden runt segling. Den seglade distansen - 22.000 sjömil - motsvarar dock en hel jorden runt segling den väg som de flesta andra går dvs genom Panamakanalen och Suezkanalen. På grund av att vi seglar runt Sydamerika inklusive Antarktis och runt Afrika blir vår jorden runt segling på hela 44.000 sjömil - dubbelt så lång som en "normal" jorden runt segling. Vi kommer att stanna här i Auckland i 5,5 månader över orkansäsongen i Australien. Under denna period skall Yaghan in på Orams varv för en omfattande genomgång och service. Hon behöver mycket service efter 22.000 sjömil - motsvarande 10 års segling för en helg/semesterseglare. Under detta stopp kommer vi att flyga hem till Sverige för första gången sedan vi startade vår jorden runt segling den första juni 2006 (men vi har läst i Dagens Industri att Arne varit synlig i Stockholm under denna tiden - lita aldrig på massmedia..........)

Monday, October 08, 2007

At sea on her way to New Zealand
We left Fiji as planned on Saturday October 6 at 11 am local time. We are now on our third day at sea and have sailed 500 nm of a total of 1200. We are almost halfways to New Zealand in other words. The first day was good sailing in 20-24 knots of SE winds. After that the winds have been variable. From the afternoon of October 10 ( Arnes 56 birthday, se picture) we expect freshing NV-V winds that will take us all the way to Auckland. We expect to be in Auckland on Friday evening October 12. The airtemperature and the seatemperature fall rapidly as we sail south. The watertemperature has fallen 3 degrees per day so far - from 28 to 22 degrees. Now it feels like sailing i Sweden in the summer - we have to have a lot of clothes on at night. The watertemperature in Auckland is only 15 degrees so it will continue to fall. We have not had this kind of climate since South America almost a year ago.


Vi lämnade Fidji som planerat lördagen den 6:te oktober kl 11 lokal tid. Vi är nu på vår tredje dag till havs och har seglat 500 sjömil av totalt 1200. Vi är allså nästan halvvägs till Nya Zeeland. Det första dygnet bjöd på fin segling med vindar på 10-12 m/s från SO. Därefter har vindarna varit varierande. Från eftermiddagen onsdagen den 10 oktober ( Arnes 56 års dag, se bilden) väntar vi oss tilltagande vindar från NV-V som kommer att ta oss hela vägen till Auckland. Vi räknar med att vara i Auckland på fredag den 12 oktober på kvällen. Temperaturen såväl i luften som i vattnet faller snabbt när vi seglar söderut. Vattentemperaturen har fallit med 3 grader per dygn sedan vi lämnade Fidji - från 28 grader till 22. Nu känns det som att segla under en svensk sommar - man måste ha mycket kläder på sig på natten. Vattentemperaturen i Auckland är bara 15 grader så får se ett fortsatt fall. Vi har inte haft ett så här kallt klimat sedan Sydamerika för nästan ett år sedan.
Friday, October 05, 2007

Yaghan ready for the last leg on the first half


Yaghan is now ready to start her last leg on the first half of her round the world voyage. That is the leg to Auckland, New Zealand. Yaghan looks like new as she has been cleaned and polished by Api and his team (see picture) in Denarau, Fiji. The leg to Auckland is 1200 nm miles and that means a week of sailing. We plan to leave tomorrow Saturday October 6 and our ETA to Auckland is Saturday October 13. The course is south. Now we will meet colder climate and the strong westerlies that exists on more southern latitudes. We have not been in waters like this since South America almost one year ago.
Yaghan är nu redo att påbörja sitt sista ben på första halvan av jorden runt seglingen. Det är benet till Auckland, Nya Zeeland. Yaghan ser helt ny ut sedan hon tvättats och putsats av Api och hans team (se bilden) här i Denarau, Fidji. Benet till Auckland är 1200 sjömil och det betyder ca en veckas segling. Vi räknar med att avsegla i morgon lördagen den 6:te oktober och vår ETA till Auckland är lördagen den 13 oktober. Kursen är rakt sydlig. Nu kommer vi att möta ett kallare klimat och vi kommer att få känna av de starka västvindar som härskar på mer sydliga latituder. Vi har inte varit i sådana vatten sedan Sydamerika för nästan ett år sedan.

Tuesday, October 02, 2007

Paradise found!


If there is a tropical paradise in the South Pacific it is the northern Yasawa in Fidji. It is the combination of fantastic diving and extremely nice beaches that makes northern Yasawa unique. The beaches are the nicest we have seen so far during our round the world voyage and you can be completely alone there (se picture). Our stay in northern Yasawa is now coming to an end. The last days we have spent in the Yasawa Island Resort - the only resort on northern Yawasa. This is the first time in 15 months that we have slept on land! The resort is very nice with 100 staaf looking after a maximum of 40 guests! We will always remember this resort as one of the best we have ever been to - and we have been to quiet a few. It is the untouched secluded beaches that makes the resort so unique. On Thursday October 4 we leave Yasawa and start moving towards New Zeeland. Before we leave Fiji we have to clear out from the country and we also have to wait for the right weatherforecast. It is 1200 nm southerly course to New Zealand and the waters are pretty wild. It will take us one week. We expect to leave Fiji waters round Arnes birthday on October 10.
Om det finns ett tropiskt paradis i södra Stilla Havet så är det norra Yasawa på Fidji. Det är kombinationen av fantastisk dykning och undersköna stränder som gör norra Yasawa så unikt. Stränderna är de vackraste som vi sett hittills under vår jorden runt segling och man kan vara helt ensam på dem ( se bilden)! Vår vistelse på norra Yasawa drar sig nu mot sitt slut. De senaste dagarna har vi bott på Yasawa Island Resort - den enda resorten på norra Yasawa. Det är första gången på 15 månader som vi sovit i land! Resorten är mycket trevlig med 100 anställda som tar hand om maximalt 40 gäster. Vi kommer alltid att minnas den resorten som en av de bästa vi varit på - och vi har varit på ganska många. Det är de orörda avskilda stränderna som gör resorten så unik. På tordag 4:de oktober lämnar vi Yasawa och börjar dra oss mot Nya Zeeland. Innan vi lämnar Fidjianskt vatten måste vi klarera ut ur landet och vänta på en tillräckligt bra väderprognos. Det är 1200 sjömil rakt sydlig kurs till Nya Zeeland och ganska vilda vatten. Vi räknar med en veckas segling. Vi hoppas kunna lämna Fidji runt Arnes födelsedag den 10 oktober.