Thursday, August 30, 2007

On our way to Fiji


We left Tonga today August 30 at 10 local time. We have a 409 nm sail to Savusavu, Fiji (16:46,4 S and 179:20,1 E) where we will check in to the country. Our weatherprogram forcasts a quick voyage with an average speed of 9 knots. We will be in Savusavu on Saturday morning. At the moment the wind is blowning 24 knots from SSE and the sailingconditions are very good.


Vi lämnade Tonga idag den 30 augusti kl 10 lokal tid. Vi har en 409 sjömil lång segling till Savusavu, Fidji (16:46,4 S och 179:20,1 O) där vi kommer att checka in i landet. Vårt väderprogram säger att det blir en snabb segling med en medelfart på 9 knop. Vi räknar med att vara i Savusavu på lördag morgon. Just nu blåser det 12 m/s från SSO och seglingsförhållandena är mycket fina.

Saturday, August 25, 2007

Last preparations for Fiji after one month in Tonga
Hanne, Patrik, Maria and Daniel left this week so now we are on our own again. After more than one month in Tonga we are preparing to leave for Fiji on Tuesday or Wednesday next week depending on the weather. It is only about 400 nm to go to Fiji so it will only take us 2 days. We plan to stay almost two months in Fiji's huge archipelago before we leave for New Zealand which ends the first half of our round the world voyage. We have to be in New Zealand before the end on October this year. In Fiji we will spend two of the weeks at a nice resort and the rest cruising the archipelago. This is the first time we will sleep ashore during our 14 months of sailing. We very much look forward to that although "Yaghan" is extremely comfortable and we love her very much. It feels like a nice change.


Hanne, Patrik, Maria och Daniel lämnade oss under veckan så nu är vi för oss själva igen. Efter mer än en månad på Tonga så förbereder vi oss för att segla vidare mot Fidji på tisdag eller onsdag nästa vecka beroende på vädret. Det är bara 400 sjömil till Fidji så det tar oss bara två dygn. Vi planerar att tillbringa nästan 2 månader i Fidjis enorma skärgård innan vi avseglar mot Nya Zeeland och slutet på den första halvan av vår jorden runt segling. Vi måste vara i Nya Zeeland före utgången av oktober i år. På Fidji kommer vi att tillbringa 2 av veckorna på en fin resort och resten av tiden skall vi segla runt i skärgården. Detta blir första gången under vår 14 månader långa segling som vi sover iland. Vi ser mycket fram emot det trots att "Yaghan" är extremt bekväm och vi älskar henne väldigt mycket. Det känns ändå som ett trevligt avbrott.


Friday, August 17, 2007

Snorkeling with the whales


Today we snorkeled with a big humpback whale (see picture) for about 30 minutes. There are 14 companies here in Vavau Tonga that have licence to take out people to snorkel with the whales. It took 2 hours before we got contact with the first whale. They mate and get pregnant in Tonga (or other places on latitude 18 S) every year in June to October and then they return to Antarctica. 11 months later they move the 3000 nm up to Tonga (or other places on latitude 18 S) to give birth to the calves. So now in Tonga some whales get pregnant and some give birth to the calves they got last season. They move between Antarctica and latitude 18 S at a speed of 12 knots. There are 350 to 700 whales in Tonga right now. The humpback we snokeled with had a length of 12 meter. We went into the water 50 meters from the whale and snorkeled towards him. We stopped 10 meters from the whale and studied him. After a while he dove right down and we could see him until he was down at 20 meters. It was a fantastic feeling to see the whale dive down in the blue with his head right down.
Idag har vi snorklat med en stor knölval (se bilden) under ca 30 minuter. Det finns 14 företag här i Vavau Tonga som har licens att ta ut kunder för att snorkla med valarna. Det tog 2 timmar innan vi fick kontakt med den första valen. Valhonorna blir havande här på Tonga ( eller andra ställen på latitud 18 S) varje år mellan juni och oktober för att sedan återvända till Antarktis. 11 månader senare är de tillbaka i Tonga (eller andra ställen på latitud 18 S) för att föda sina ungar. Så just nu blir en del valar här på Tonga med barn och andra föder de ungar de fick förra säsongen. Valarna förflyttar sig med en hastighet på 12 knop. Just nu finns det 350 till 700 valar på Tonga. Den knölval vi snorklade med var ca 12 meter lång. Vi gick i vattnet 50 meter från valen och simmade sedan mot honom. Vi stoppade 10 ifrån och studerade honom. Efter ett tag dök han rätt ner och vi kunde se honom ner till ca 20 meter. Det var en fantastisk känsla att se valen dyka ner i det blåa vattnet med huvudet rakt ner.

Tuesday, August 14, 2007

A week of sailing with Hanne, Patrik, Maria and Daniel


This week we are cruising the Vava'u Tonga archipelago together with two of our children with friends. The weather will be nice most of the week but unusually windy. The wind will reach 30-40 knots for the rest of the week which is very uncommon from our experience. Today we have sailed 15 nm with cutter and two reef in the main (see picture). We are now at anchor close to Tapana (18:42,4S and 173:59,1W). The rest of the week we will do 4 scuba dives and one day of whalewatching including some snorkeling with the whales hopefully. There are 14 companies here in Vava'u that have licence to take out people to snorkle with the whales. We very much look forward to that. We have also visitied our favorite island Ovalu. When we where there we learnt that a new resort will be built there. It will be ready already next season. Thus this is the last chance to see the uninhabited Ovalu!! Perhaps the very unexploited Tonga of today is history in a few years.


Denna vecka seglar vi runt i Vava'u Tonga skärgården med 2 av våra barn och några vänner till dem. Vädret kommer att vara fint större delen av veckan men ovanligt blåsigt. Vinden kommer att nå 15-20 m/s under resten av veckan vilket är ovanligt enligt vår erfarenhet. Idag har vi seglat 15 sjömil med cutterstagsfock och två rev i storen (se bilden). Vi ligger nu för ankar nära Tapana (18:42,4S och 173:59,1V). Resten av veckan kommer vi att göra 4 dyk och använda en dag för en utflykt med en valskådarbåt där man kan snorkla med valar förhoppningsvis. Det finns 14 företag här i Vava'u som har licens att ta ut folk för att snorkla med valarna. Vi ser mycket fram emot detta. Vi har också besökt vår favorit ö Ovalu. När vi var där hörde vi att det nu skall byggas en resort där. Den kommer att vara klar redan nästa säsong. Detta är sålunda sista chansen att se den obebodda Ovalu!! Kanske är det oexploaterade Tonga historia om ett par år.

Monday, August 06, 2007

Helénes lobstertail omelette


We have now stayed in the Kingdom of Tonga for 2 weeks. The standard of living here is significantly lower than in French Polynesia but on the other hand Tonga is much less exploited. There are only 8000 turists per year in Tonga compared to 350.000 in French Polynesia och 800.000 in Fidji. So in that sence Tonga is the last paradise where you stroll on a beach on an island that is uninhabited. The resorts are fewer and much less extravagant. The best way to see Tonga is by sailing - especially here in the Vava'u achipelago. Neiafu - the capital of the Vava'u area - is very much targeted towards sailors. All communication in town is made by VHF. You order taxi and book restaurants by VHF. Lobster is very inexpensive. You can eat lobsterpizza and lobsterravioli in the local restaurants. Yesterday we had dinner onboard with lobstertails as the only dish!!!!! We could not eat it all so the next day Heléne made her most extravagant omelette ever - Helénes lobstertail omelette (see picture).
Vi har nu varit 2 veckor i Kungariket Tonga. Levnadsstandarden här är klart lägre än i Franska Polynesien med andra sidan av det myntet är att Tonga är väsentligt mindre exploaterat. Bara 8000 turister per år kommer till Tonga mot 350.000 i Franska Polynesien och 800.000 i Fidji. Så i den meningen kan man säga att Tonga är det sista Paradiset där man kan strosa på en underbar sandstrand på en obebodd ö. Resorterna på Tonga är färre och mycket mindre lyxiga.
Bästa sättet att se Tonga är från en segelbåt - speciellt här i Vava'u skärgården. Neiafu - huvudorten i Vava'uområdet - är mycket inriktad mot seglarmarknaden. All kommunikation sker via VHF. Man bokar taxi och restaurang med hjälp av sin VHF. Hummer är mycket billigt. Tillgången är riklig. Man kan äta hummerpizza och hummerravioli på de lokala restaurangerna. Igår hade vi en middag ombord bara bestående av hummerstjärtar!!!! Vi orkade inte äta upp alla så påföljande dag gjorde Heléne sin mest extravaganta omelett någonsin - Helénes hummerstjärtomelett (se bilden).

Saturday, August 04, 2007

Yaghan meets a humpback whaleYesterday we met a big humpback whale in the middle of the Tongan archipelago. We followed it for about one hour and it was about the same size as Yaghan - 20 meters and 40 tons. Every year the humpback whales make the 3000 nm voyage from Antarctica to winter breeding grounds around latitude 18 S. Tonga is on latitude 18 S and one of the best places for whalewatching. They begin arriving in June and leave in October. We saw some of them in the Abrolhos archipelago outside Brazil in October last year. Abrolhos is also latitude 18S. Most new calves are born between July and September so now is their most active period. When the calves are fat enough in October they leave for Antarctica again. When we are diving here in Tonga we hear whalesong all the time. The whalesong can be heared at a distance of 10 nautical miles. Here in Tonga people snorkel with the whales. We hope to do that to in the coming weeks.


Igår mötte vi en stor knölval mitt inne i Tongas skärgård. Vi följde den under ca en timma. Den var av ungefär samma storlek som Yaghan - 20 meter och 40 ton. Varje år gör knölvalarna den 3000 sjömil långa resan från Antarktis upp till latitud 18 S för att föda upp sina ungar. Tonga ligger på latitud 18 S och är en av världens bästa platser för att titta på valar. Knölvalarna börjar komma i juni och lämnar i oktober. Vi såg en del av dem i Abrolhos skärgården i Brasilien i oktober förra året. Abrolhos ligger också på latitud 18 S. De flesta ungar föds under perioden juli till september så just nu är deras mest aktiva period. När ungarna är tillräckligt feta i oktober så bär det av till Antarktis igen. När vi dyker här på Tonga så hör vi valsång hela tiden. Knölvalarnas sång kan höras på 10 sjömil. Här på Tonga snorklar man bland valarna. Vi hoppas kunna göra detta under de kommande veckorna.