Thursday, June 28, 2007

Preparing for Suvarov and Tonga


We have now started preparing for the long voyage to Tonga (18:38,5 S and 173:59,2 W -1400 nautical miles) via the Suvarov atoll (13:13,4 S and 163:06,2 W). We plan to leave Bora Bora next week as soon as the weather permits. Right now it looks like we are leaving on Wednesday July 4. We will stop halfways at the Suvarov atoll. This atoll is world famous because of the eremit Tom Neale who lived there alone for 6 years in the fifties and the sixties. He wrote a book about it " An island to oneself". We have read the book ealier but we are now reading it again. It is a four days voyage to Suvarov and another four days to Tonga. There is nothing to buy in Suvarov and limited possiblities to provision in the northern archipelago of Tonga so we have to store a lot before leaving. We have now spent more that two months i French Polynesia and we think that it is enough. If they have a budget deficit in French Polynesia a tax on dogs would be the ultimate solution. We have never seen so many dogs running around as we have here.


Vi har nu börjat förbereda oss för nästa långa ben till Tonga (18:38,5 S och 173:59,2 V - 1400 sjömil) via Suvarov atollen (13:13,4 S och 163:06,2 V). Vi räknar med att lämna Bora Bora under nästa vecka så snart vädret tillåter. Just nu ser det ut som att vi går onsdagen den 4 juli. Vi stannar på Suvarovatollen som ligger halvvägs. Denna atoll är världsberömd pga eremiten Tom Neale som bodde där ensam i sex år på 50- och 60-talet. Han skrev en bok om sina upplevelser "An island to oneself". Vi har läst boken tidigare och vi läser nu om den. Det är en fyra dagars segling till Suvarov och sedan ytterligare fyra dagar till Tonga. Det finns inget att köpa på Suvarov och mycket begränsade provianteringsmöjligheter i Tongas norra skärgård så vi behöver bygga upp ordentliga lager innan vi avseglar. Vi har nu varit mer än två månader i Franska Polynesien och det är fullt tillräckligt tycker vi. Om de har ett budgetunderskott här så skulle en väl avvägd hundskatt lösa alla problem. Vi har aldrig någonsin sett så många hundar som springer omkring lösa som här.

Friday, June 22, 2007

Exploring Bora Bora


After a while of sailing with some of our children they are now back in Sweden and Norway and we have continued our round the world voyage on our own. We are now in Bora Bora (16:31,5 S and 151:44,6 W) - the last island to be visited in French Polynesia. We are now anchored outside the famous restaurant "Bloody Marys". We plan to explore Bora Bora during the coming 2-3 weeks. If we like the island we will stay over July 14 - the French National Day that is celebreated a lot in Polynesia. Today we have bicycled round the island. Bora Bora is much more Americanized than the other islands because it was a big American Naval Base during World War 2. The level of English is also much better that on the other islands. It is also the most exclusive island with a lot of upmarket resorts and restaurants.


Efter en tids seglande med några av våra barn är de nu tillbaka i Sverige och Norge och vi har fortsatt vår jorden runt segling på egen hand. Vi har nu kommit till Bora Bora ( 16:31,5 S och 151:44,6 V) - den sista ön i Franska Polynesien som vi besöker. Vi ligger nu för ankar utanför den berömda restaurangen "Bloody Marys". Vi räknar med att upptäcka Bora Bora under de kommande 2-3 veckorna. Om vi gillar ön så stannar vi kanske över den 14 juli - den franska nationaldagen som firas omsorgsfullt här i Polynesien. Idag har vi cyklat runt ön. Bora Bora är mycket mer amerikaniserad än de andra öarna eftersom den var en stor amerikansk flottbas under kriget. Nivån på engelskan är därför också högre här än på andra håll. Bora Bora är också den mest exklusiva ön med många högklassiga hotell och restauranger.

Thursday, June 14, 2007

A week of sailing with Jonas, Oscar and Ellen


After two weeks of provisioning in Papeete, Tahiti two of our children-Jonas and Oscar-together with Oscars girlfriend Ellen joined us from Sweden and Norway during the weekend. This week we are cruising the Leeward Islands together with them. We started with Moorea and now we are anchored at Huahine. The rest of the week we will cruise Tahaa and Raiatea.


Efter två veckors proviantering i Papeete, Tahiti kom två av våra barn - Jonas och Oscar - tillsammans med Oscars flickvän Ellen till oss från Sverige och Norge under helgen. Under denna vecka seglar vi runt bland Läöarna tillsammans med dem. Vi startade med Moorea and nu ligger vi för ankar vid Huahine. Resten av veckan kommer vi att segla vid Tahaa och Raiatea.