Saturday, May 26, 2007

Exploring Tahaa


We have now arrived at the second of the Leeward Islands - Tahaa. We are anchored on the reef near the motu Ile Mahaea (16:38,24 S and 151:25,43 W). This is a lovely anchorage with a depth of 5 meter. The water is crystal clear and we have today cleaned the hull over and under the waterline. During the coming days we will circumnavigate Tahaa. It is expensive here in French Polynesia and the quality of services ( read restaurants) is not always great but the nature is fantastic. There is a reason why the Maldives and Fidji has many more tourists per year than French Polynesia.


Vi har nu kommit till den andra av läöarna - Tahaa. Vi ligger för ankar på revet nära en motu som heter Ile Mahaea (16:38,24 S och 151:25,43 V). Det är en underbar ankarplats med ett djup på 5 meter. Vattnet är kristallklart och idag har vi gjort rent skrovet under och över vattenlinjen. Under de kommande dagarna skall vi segla runt Tahaa. Det är dyrt här i Franska Polynesien och kvaliteten på servicen (läs restauranger) är ofta inget att skryta med men vi gillar naturen. Det är logiskt att Maldiverna och Fidji har många fler turister per år än Franska Polynesien.

Monday, May 21, 2007

Exploring Huahine


Yaghan is currently exploring Huahine. We are now achored at the southern tip of the island - Baie d'Avea (16:48,4 S and 150:59,4 W). This is a really nice anchorage - the nicest so far in French Polynesia. We are anchored between the island and the reef. The water is crystal clear and the anchorage is very well protected against all winds. Here we are resting after the Pacific crossing and doing some maintenance and repair works. We have now spent two days here and we will definately spend a few more. As the southern winter approaches it becomes a little colder. That is good - it has been to hot so far for a normal Swede.


Yaghan utforskar för närvarande Huahine. Vi ligger för ankar på dess södra spets - Baie d'Avea (16:48,4 S och 150:59,4 V). Detta är verkligen en fin ankarplats - den finaste hittills i Franska Polynesien. Ankarplatsen ligger mellan ön och revet. Vattnet är kristallklart och ankarplatsen är väl skyddad för alla vindar. Här vilar vi ut efter Stilla Havs överfarten och här gör vi diverse underhålls och reparationsarbeten. Vi har nu tillbringat två dagar här och det blir säkert några till. Allt eftersom södra halvklotets vinter närmar sig blir det successivt kallare. Detta tycker vi om för det har varit alltför varmt hittills för en normal svensk.

Thursday, May 17, 2007

Cruising the Leeward Islands


After a week of provisioning i Taina Marina outside Papete we left for the neighbouring island Moorea. Taina Marina was a very nice marina with a Carrefour supermarket close by and two good reastaurants at the dock. After a few days at Moorea we sailed to the Leeward Islands - Huahine, Raiatea/Tahaa and Bora-Bora. We started with Huahine (16.42 S and 151.02 W) where we are now. We are now anchored outside the "capital" of Huahine, Fare (see picture). The coming days we will explore the Leeward Islands before we in early June return to Taina Marina in Patete to meet some of our children. Huahine is said to have some nice anchorages. We will come back with clear judgements after visiting them.......


Efter en vecka av proviantering i Taina Marina utanför Papete avseglade vi mot grannön Moorea. Taina Marina var en mycket positiv upplevelse med en stor Carrefour supermarket nära intill och två fina restauranger alldeles vid bryggan. Efter några dagar på Moorea seglade vi vidare mot Läöarna - Huahine, Raiatea/Tahaa och Bora-Bora. Vi startade med Huahine (16.42 S och 151.02 V) där vi är nu. Vi ligger just nu för ankar utanför Huahines "huvudstad" Fare (se bilden). Under de kommande veckorna skall vi upptäcka Läöarna innan vi i början av juni återvänder till Taina Marina för att träffa några av våra barn. Huahine påstås ha en del fina ankarplatser. Vi kommer tillbaka med säkra omdömen när vi besökt dem........

Tuesday, May 08, 2007

In Papeete, Tahiti


Yaghan arrived today in Papeete, Tahiti (17.32 S and 149.34 W) from Rangiroa. We had a wonderful time in the Rangiroa atoll. We did some diving in the two passes - Tiputo and Avatoru. During the last dive in Avaturo we were surrounded by three White Tip sharks. They circled around us for five minutes. We have seen a lot of sharks before but this incident was a little bit frightening. We are now in Papeete, Tahiti after a 200 nm voyage. Gaugin once went here to seek the wilderness - we come here looking for some civilization. After 4 months in Antactica/Chilean Channels/the Pacific it is really nice to come to Papeete with all its infrastructure. We will now spend the coming two months in French Polynesia.


Yaghan anlände idag till Papeete, Tahiti (17.32 S och 149.34 V) från Rangiroa. Vi hade en fantastisk tid på Rangiroa atollen. Bl.a så dök vi i de bägge passen - Tiputo och Avatoru. Under det sista dyket i Avatoru så omringades vi av tre hajar. De var 2-3 m långa och cirklade runt oss i fem minuter på nära håll. Vi har sett många hajar tidigare när vi dykt men denna incident var lite skrämmande. Vi är nu i Papeete, Tahiti efter en segling på 200 nm. Gaugin kom en gång till Tahiti för att söka det vilda och oförstörda - vi kommer hit för att få lite cilivisation. Efter 4 månader på Antarktis/Chilenska kanalerna/Stilla Havet så känns det underbart att komma till Papeete med hela dess infrastruktur. Vi kommer nu att tillbringa de kommande två måndaderna i Franska Polynesien.