Thursday, March 29, 2007

Falling parts from spaceships in south Pacific


Yaghan left Robinson Crusoe Island as planned yesterday March 28. We started with a norhtwest course to get north of a big high to get tailwind (see picture). After a few days we turn west directly towards Gambier Islands (23:06,9 S and 134:57,6 W). We will reach Gambier on April 14 or 15. This is our longest ocean crossing ever - 3300 nautical miles or 2-3 days longer than the Atlantic crossing to Brazil. We have now dicovered a new hazard for sailors. Today we got a warning on Inmarsat C for falling parts from spaceships in the south Pacific!!!! Apart from that everything is fine and we are doing 8 knots in a tailwind of 19 knots.


Yaghan lämnade Robinson Crusoe Ön som planerat den 28 mars. Vi började med en nordvästlig kurs för att komma norr om ett stort högtryck för att därigenom få medvind (se bild). Efter ett par dagar girar vi västerut direkt mot Gambier Islands (23:06,9 S och 134:57,6 V). Vi räknar med att nå Gambier Islands den 14 eller 15 april. Detta är vår längsta oceanöverfart någonsin - 3300 sjömil eller 2-3 dagar längre än Atlantöverfarten till Brasilien. Vi har nu blivit varse en ny fara för seglare. Idag fick vi en varning över Inmarsat C att det finns risk för fallande delar från rymdskepp i södra Stilla Havet!!!! Bortsett från detta är allt väl ombord. Vi gör 8 knop i en medvind på 9 m/s.

Tuesday, March 27, 2007

"Antarctica" on top of the viewers list


Our fourth film - "Antarctica" - was shown for the first time on March 26 and it immediately reached the top position as the most viewed film all categories on ditv.se. Our films are shown on DI TV - the televison arm of the leading swedish business daily Dagens Industri and on www.ditv.se.


Vår fjärde film - "Antarktis" - visades för första gången den 26 mars och gick omedelbart upp på första platsen på tittartoppen på ditv.se. Våra filmer visas på DI TV som är Dagens Industris TV kanal och på www.ditv.se.

The Robinson Crusoe lobster is fantastic!!!!!


Robinson Crusoe Island is worldfamous for it's lobster. Last night we had a lobster dinner onboard. Two lobsters (see picture) were delivered by a fisherman in the afternoon. We cooked them for 20 minutes and then we put the pot on deck so they could cool a bit in the air. When the dinner started the lobsters were still warm. To the lobster we had chilean "champagne". It was a memorable dinner indeed. Nothing is better than a fresh warm lobstertail. We will have a repeat of that dinner tonight. We have heard about people having lobster also for breakfast and lunch!!!! On Wednesday we start our voyage to Gambier Islands, Polynesia. It will be our longest voyage so far. It is 3300 nautical miles - 300 nautical miles longer that the Atlantic crossing to Brazil. We esimate to be at sea for 17 days.


Robinson Crusoe ön är världsberömd för sin hummer. Igår kväll hade vi hummermiddag ombord. Två fina humrar (se bild) levererades av en fiskare under eftermiddagen. Vi kokade dem i 20 minuter och lät de sedan svalna på däck i sitt spad. När middagen började var humrarna fortfarande lite varma. Till hummern drack vi chilensk "champagne". Det var verkligen en minnesvärd middag. Inget är godare än en färsk varm hummerstjärt. Vi kommer att ha en repeat på den middagen ikväll. Vi har hört talas om personer som äter hummer också till frukost och lunch!!!!! På onsdag startar vi vår segling mot Gambier Islands i Polynesien. Det blir vår längsta segling hittills. Den är 3300 sjömil - 300 sjömil längre än Atlantöverfarten till Brasilien. Vi räknar med att vara till havs i 17 dygn.

Monday, March 26, 2007

Anchored at Robinson Crusoe Island


Yaghan arrived yesterday at Robinson Crusoe Island (33:38,4S and 078:49,6W). This was the island where the real Robinson Crusoe - Alexander Selkirk - was 1704-1709. Is is colder than we expected. It is 20 degrees centigrade in the air and 18 in the water. It looks more like the Faroe Islands than the more tropical islands that most people think of in connection with Robinson Crusoe. On Wednesday March 28 we will start our voyage to Gambier Islands, Polynesia (23:13,4S and 135:02,3W). This is our longest voyage so far - 3300 nautical miles non stop. That is 300 nautical miles more than the Atlantic crossing to Brazil. The calculated time at sea is 17 days.


Yaghan anlöpte Robinson Crusoe Ön (33:38,4S och 078:49,6V) igår som planerat. Detta är ön där den riktige Robinson Crusoe - Alexander Selkirk - levde 1704-1709. Det är kallare än vi hade väntat oss. Det är 20 grader i luften och 18 grader i vattnet. Det ser mer ut som Färöarna än de mer tropiska öar som man brukar förknippa med Robinson Crusoe. På onsdag den 28 mars seglar vi vidare mot Gambier Islands (23:13,4S och135:02,3V) i Polynesien. Det blir vår längsta segling hittills - 3300 sjömil non stop. Det är 300 sjömil längre än vår väg över Atlanten till Brasilien. Den kalkylerade tiden till havs är 17 dygn.

Saturday, March 24, 2007

On our way to Robinson Crusoe Island


Yaghan left Puerto Montt as planned on March 22 for the 600 nautical miles voyage to Robinson Crusoe Island (33:38,1 S and 078:49,5 W). The Pacific seems to be full of whales. We saw ten of them already the first evening. We have now little more than 200 nautical miles or one day more to go. We will reach Robinson Crusoe tomorrow Sunday March 25 in the afternoon. We plan to stay for a few days on the island before we sail on to Polynesia. We want to see Alexander Selkirks cave and we want to eat the world famous lobster. We hope to have lobster and champagne for dinner every day on Robinson Crusoe. It is said to be the best lobster in the world. It is a tuff job to sail round the world...........


Vi lämnade Puerto Montt som planerat den 22 mars för att segla de 600 sjömilen till Robinson Crusoe Ön (33:38,1 S och 078:49,5 V). Stilla Havet verkar fullt av valar. Vi såg ett 10 tal redan första kvällen. Vi har nu bara lite mer än 200 sjömil eller ett dygn kvar. Vi kommer att komma fram imorgon söndagen den 25 mars på eftermiddagen. Vi räknar med att stanna på ön ett par dagar innan vi seglar vidare mot Polynesien. Vi vill se Alexander Selkirks grotta och äta den världsberömda hummern. Vi hoppas att äta hummer och dricka champagne varje dag till middag under vår vistelse på Robinson Crusoe. Det anses vara den bästa hummern i världen. Det är ett tufft jobb att vara världsomseglare............

Wednesday, March 21, 2007

Our fourth film - "Antarctica" - on television March 26


Our fourth film - "Antarctica" - is shown on swedish television on Monday March 26. It is shown on DI TV - the televison arm of the leading swedish business daily. It will also be shown on www.ditv.se from the same day.


Vår fjärde film som handlar om Antarktis kommer att visas på DI TV måndagen den 26 mars. DI TV är Dagens Industris TV kanal. Filmen kommer också att visas på www.ditv.se från samma dag.

Last minute preparations for Robinson Crusoe Island


We have now been fully occupied with provisioning and maintanance for three weeks here in Puerto Montt. The only remaining thing is to test our new back up system for the Fleet 77. One thing you learn on a voyage like this is that you have to have back up systems for everything. Our Fleet 77 ( satellite communication) broke down in Antarctica and we did not have a back up system so we could not get any weather reports. Now we have created a back up based on Iridium. Iridium is not by far as good as the Fleet 77 but as a back up it will do. If the tests work out all right we start our 5000 nautical miles/two months voyage to Papete, Tahiti tomorrow March 22. Our first stop will be Robinson Crusoe Island. We have 600 nautical miles to go to Robinson Crusoe Island where the Scotsman Alexander Selkirk spent 4,5 years on his own 1704-1709. When Defoe wrote the book about Robinson Crusoe he was inspired by Selkirk. Selkirk was sent ashore after a conflict with his captain. Selkirk did not think that the ship was fit to sail to England but so did the captain. Selkirk refused to sail any farther and demanded he be set ashore. This was a smart thing to do because the ship later sank and Selkirk came home to Scotland and became a celebrity.


Vi har nu varit fullt upptagna med proviantering och underhållsarbeten i tre veckor i Puerto Montt. Det enda som återstår är att testa vårt nya back up system för Fleet 77:an ( satellitkommunikation). En sak man lär sig på en sådan här segling är att man måste ha back up för allt. Vår Fleet 77 gick sönder på Antarktis och vi hade inget back up system så vi kunde inte få några väderrapporter. Nu har vi skapat ett back up system baserat på Iridium. Iridium är inte på långt när lika bra som Fleet 77 men som back up duger det. Om dessa tester faller ut bra så påbörjar vi i morgon ( 22 mars) den 5000 sjömil och två månader långa resan mot Papete, Tahiti. Vårt första stopp blir Robinson Crusoe Island. Vi har 600 sjömil dit. Det var på Robinson Crusoe ön som skotten Alexander Selkirk tillbringade 4,5 år 1704-1709 och blev förebild för Defoes bok om Robinson Crusoe. Selkirk sattes iland efter en konflikt med sin kapten om fartygets sjövärdighet. Selkirk ansåg att det måste repareras men det tyckte inte kaptenen. Selkirk krävde då att sättas iland. Det var ett smart drag för fartyget gick senare under. Selkirk återvände dock till Skottland och blev lite av en celebritet.

Thursday, March 01, 2007

In Pueto Montt, Chile preparing for Polynesia


Yesterday evening Yaghan arrived in Puerto Montt (41.29,4 S and 072.59,0 W) after 1432 nautical miles and 38 days along the Chilean Channels. The Chilean Channels were nice but not nearly as nice as Antarctica. It was a lot of motoring and the weather was really bad for long periods. Now we will spend 3 weeks here provisioning and doing maintenance jobs before we leave for Polynesia. It is really nice to be in a marina again. It is four months since we were in something you could call a marina. The voyage to Papete in Tahiti is almost 5000 nautical miles so we have to do a lot of provisioning and a lot of maintenance. So we have a busy schedule here in Puerto Montt. We have rented a car to make the work easier as Marina del Sur is a few kilometers outside the town.


Igår kväll kom Yaghan till Puerto Montt (41.29,4 S och 072.59,0 V) efter 1432 sjömil och 38 dagar längs de chilenska kanalerna. De chilenska kanalerna var fina men inte på långt när så fina som Antarktis. Det blev mycket motorgång och vädret var mycket dåligt långa perioder. Nu kommer vi att tillbringa de närmaste tre veckorna här för att proviantera och göra underhållsarbeten innan vi avseglar mot Polyniesien. Det är verkligen skönt att vara i en marina igen. Det är fyra månader sedan vi var i något som kan kallas en marina sist. Seglingen till Papete i Tahiti är nästa 5000 sjömil så vi behöver göra mycket proviantering och underhållsarbeten innan vi ger oss av. Vi har därför ett fullspäckat schema här i Puerto Montt. Vi har hyrt en bil för att göra arbetet lättare eftersom Marina del Sur ligger några kilometer utanför staden.