Wednesday, January 31, 2007

The calm before the "perfect storm"


We are still here in Caleta Notch (53.22,7S and 072.48,5W). The the "perfect storm" is approaching. To come to our next anchorage we have to pass the worst spot along the Chilean Channels - Paso Tamar. Paso Tamar is totally open to the Pacific and there is no protection at all for 30 nautical miles or so. The picture from SPOS shows the situation at 7 am tomorrow (February 1). The forecast is an average windspeed of 55 knots which meens that you will get 80 in the gusts! The significant wave hight will be 10 meters which meens that you can meet waves of 20 meters. The Chilean Met Office says NW 40-50 knots tonight gusting 90 knots for the area we are in!!!!! The low that creates this is extremely deep - 956 hp. Our writing barometer only goes down to 960 hp. We have been at anchor in 50 knots before but we have never seen 90 as we can see tonight. We have only our anchor and no ropes to the shore as the swingroom is 200 meters in every direction. As the gusts come from any direction we don't think it is wise to have ropes to the shore. We have to rely on the anchor. We can only hope that the quality is good enough.


Vi är fortfarande i Caleta Notch (53.22,7S och 072.48,5W). Den "perfekta stormen" närmar sig. För att komma till vårt nästa ankringsställe måste vi passera det värsta stället längs de chilenska kanalerna - Paso Tamar. Paso Tamar är helt öppet mot Stilla Havet och det finns inget skydd alls under ca 30 sjömil. Väderbilden från SPOS visar läget imorgon (den första februari) kl 07:00 lokal tid. Prognosen är en medelvind på 27 m/s vilket innebär att det i byarna kan bli över 40 m/s. Den signifikanta våghöjden är beräknad till 10 meter vilket innebär att man får vara beredd att möte 20 meters vågor. Den chilenska vädertjänstens prognos för i natt är 20-25 m/s med byar upp till 44 m/s för vårt område!!!! Det tillhörande lågtrycket är extremt djupt - 956 hp. Vår skrivande barometer går bara ner till 960 hp. Vi har legat för ankare tidigare i 25 m/s men vi har aldrig upplevt 44 m/s som vi kan få se i natt. Vi har bara ankare och inga rep iland eftersom svajutrymmet är 200 meter åt alla håll. Eftersom vindbyarna kan komma från alla håll tror vi inte att vi tjänar på att ha rep iland. Vi får lita på vårt ankare. Vi hoppas att kvaliteten är tilläckligt bra.

Tuesday, January 30, 2007

A terrible storm is approaching Cape Horn


Yesterday Yaghan sailed 86 nautical miles to Caleta Notch ( 53.22,7S and 072.48,5W) where we are anchored now. This is our fifth stop along the Chilean Channels. From the last stop - Puerto Hope - we have sailed along the notorious Strait of Magellan. It has had a bad reputation among sailors of all times. It is well-deserved. We had strong winds and currents right on the nose all the time. Yaghan - with an unusually strong engine of 240 hp - only made 5,8 knots from time to time. To sail here without a very strong engine and a lot of diesel must be a nightmare. And the Strait is not very beautiful. When we arrived in Caleta Notch it was blowing 40 knots but inside the caleta it was completely calm. You only feel a williwaw now and then screaming down the hills. It is a very nice anchorage. That is good because a terrible storm is approaching Cape Horn with winds of 50-75 knots and with waves of 9-18 meters. It will pass Cape Horn the day after tomorrow and we are analyzing how much of that we will feel up here. We are now 250 nautical miles northwest of Cape Horn.


Igår gick Yaghan 86 sjömil till Caleta Notch (53.22,7S och 072.48,5W) där vi ligger för ankar nu. Detta är vår femte ankarplats längs de chilenska kanalerna. Sedan vårt förra stopp - Puerto Hope - har rutten gått längs det ökända Magellans sund. Det har haft ett dåligt rykte bland seglare i alla tider. Det är välfötjänt. Vi hade starka vindar och strömmar rätt i nosen hela tiden. Yaghan - som har en ovanligt stark motor på 240 hk - gjorde tidvis bara 5,8 knop. Att segla här utan en stark maskin och mycket diesel måste vara en mardröm. Och sundet är inte speciellt vackert heller. När vi kom till Caleta Notch så blåste det 20 m/s men inne i caletan var det helt lungt. Man känner bara en och annan fallvind som ramlar ner från bergen. Detta är en mycket fin ankarplats. Det är bra för en fruktansvärd storm närmar sig Kap Horn med vindar på 25-37 m/s och vågor på 9-18 meter. Den kommer att passera Kap Horn på torsdag ( i övermorgon) och vi analyserar just nu hur mycket av den som vi kommer att känna av här uppe. Vi är nu 250 sjömil nordväst om Kap Horn.

Sunday, January 28, 2007

Williwaws are screaming down the hills of Puerto Hope


Yesterday we arrived in Puerto Hope - our fourth anchorage in the Chilean Channels. The position is latitude 54.07,4 S and longitude 071.00,6 W. Yesterday we motored 66 nautical miles and we did not see any other boat or any settlements on the shores. It is indeed an uninhabited archipelago. Puerto Hope is not a port but a natural harbour and we a lying here alone. The harbour is protected from all winds but if strong winds are blowing in the strait of Magellans you can get violent winds (williwaws or rachas) screaming down from the high mountains around the anchorage. We saw some of that last night and we will see more the coming night as the winds will reach 30-40 knots in the strait of Magellans. A strong anchorchain with no weak parts is very important. Our stainless steel chain including shackles have a breking limit of 14 tons and that should be enough. We only accept certified Wichard shackles here and the original uncertified shackles have been removed.


Igår kom vi till Puerto Hope - vår fjärde ankarplats längs de chilenska kanalerna. Positionen är 54.07,4 S och 071.00,6 W. Vi gick för motor 66 sjömil hit och vi såg ingen annan båt eller bosättning på land under hela dagen. Det är verkligen en obefolkad skärgård. Puerto Hope är ingen hamn trots namnet. Det är en naturhamn och vi ligger här helt ensamma. Naturhamnen är skyddad för alla vindar men om starka vindar blåser i Magellans sund kan man få vildsinta kastvindar ( williwaws eller rachas) som rusar ner längs de höga bergssidorna. Vi hade en del av det i natt och vi kommer att få mer under den kommande natten då det kommer att blåsa 15-20 m/s i Magellans sund. En stark ankarkätting utan svaga punkter är mycket viktigt. Vår rostfria ankarkättning inklusive schaklar tål 14 ton och det bör vara tillräckligt. Vi accepterar bara certifierade Wichard schaklar här och de ursprungliga omärkta schaklarna har bytts ut.

Friday, January 26, 2007

Scandinavian meeting in Caleta Brecknock


Yaghans third anchorage in the Chilean Channels is Caleta Brecknock. It is one of the most beautiful and well protected anchorages in the area. It is a very good place for hiking in the mountains. We did that today. We are lying here together with a Nowegian boat "Empire". We have met them before. We met Eivind and Heidi for the first time in Mar del Plata in November 2006. As there are very few yachts in the Chileans Channels it is very unlikely to run into other boats. When we sailed the 100 nautical miles from Seno Pia to Caleta Brecknock yesterday we did not see any other yachts at all. But when we came to Caleta Brecknock Eivind and Heidi were lying here!!! They are also on their way to Puerto Montt so we will see more of them in the future.


Yaghans tredje ankarplats i de chilenska kanalerna är Caleta Brecknock. Det är en av de vackraste och bäst skyddade ankarplatserna i området. Det är också ett mycket fint ställe om man vill vandra i bergen vilket vi gjort idag. Vi ligger här tillsammans med en norsk båt "Empire". Vi har mött dem tidigare. Vi träffade Eivind och Heidi för första gången i Mar del Plata i november 2006. Det är mycket osannolikt att man stöter på andra båtar här i de chilenska kanalerna. Under de 100 sjömil som vi seglade hit från Seno Pia så såg vi inte en enda båt. Men när vi kom hit så låg Eivind och Heidí här!! De är också på väg till Puerto Montt så vi kommer att se mer av dem.

Wednesday, January 24, 2007

Caleta Beaulieu - the second achorage in the Chilean Channels


Yaghan is now in Caleta Beaulieu in a fjord called Seno Pia. We arrived there yesterday and we will stay here also today. The glaciers go all the way to the waterfront. The Caleta is one of the most beautiful we have seen. The weather has been very nice for a few days now with temperatures of 25 degrees centigrade. This is almost like the Caribbean! We are not alone in the caleta. Here are 4 other yachts - one Australien, one Brittish, one Chilean and one Norwegian. The Chilean Channel are becoming very popular indeed.

Yaghan är nu i Caleta Beaulieu i en fjord som heter Seno Pia. Vi kom hit igår och kommer att ligga kvar här idag. Glaciärerna går ända ner till vattnet. Caletan är en av de vackraste vi sett. Vädret har varit mycket fint de senaste dagarna med temperaturer upp till 25 grader på dagarna. Det är nästan som i Karibien! Vi är inte ensamma i denna caleta. Här ligger 4 andra båtar - en australiensare, en britt, en chilenare och en norrman. De chilenska kanalerna blir alltmer populära.

Monday, January 22, 2007

Caleta Olla - the first anchorage in the Chilean Channels


Yesterday Yaghan arrived in Caleta Olla - the first of our 21 anchorages in the Chilean Channels. It is a beautiful anchorage surrounded by high mountains. We have spent the day cleaning the boat in a very nice weather. It has been sunny and 20 degrees centigrade. We have not seen temparatures like this for months. We enjoyed it very much. We have had a lot of wind and coldness lately. It was fantastic to be the second private Swedish yacht ever (after Norhtern Light) to sail to the Antarctic but now it feels like our voyage enters a new phase. The weather will gradually get warmer. We very much look forward to sailing the Chilean Channels.

Igår kom Yaghan till Caleta Olla - den första av våra 21 ankarplatser i de chilenska kanalerna. Det är en vacker ankarplats omgiven av höga berg. Vi har under dagen gjort rent båtens däck och skrov. Vädret har varit mycket fint med hela 20 graders värme. Vi har inte sett temparaturer som detta på månader. Vi uppskattade det mycket. Det har varit mycket kyla och blåst på sista tiden. Det var fantastiskt att vara den andra svenska privatbåten någonsin (efter Norhtern Ligth) att segla till Antarktis med nu känns som att vår segling går in i en ny fas. Nu kommer vädret successivt att bli varmare. Vi ser mycket fram emot seglingen längs de chilenska kanalerna.

Saturday, January 20, 2007

The last tango for Argentina


We have finished our provisioning in Ushuaia, Argentina. We are now back in Puerto Williams in Chile. From here we will start our voyage along the Chileans Channels tomorrow. The last week has been full of hard work. We will not miss Argentina. Everything there is extremely difficult. It is almost impossible to get spare parts through the nightmarish custom of Buenos Aires, the general level of quality of gods and services is poor (there are of course exceptions) and you have to fuel with 200 litre cans although this is a town with 50.000 inhabitants. Even for small things you need an agent to help you. It is easy to understand why this country is not developing economically. Everything here takes twice the time (if it can be done at all) of any other country we have seen so far. If we sail to Antarctica once more in the future we will try to do it from the Falklands. The voyage through the Chilean Channels will take 2 months. The distance is almost 1500 nautical miles. We will have headwind most of the time so we will have to use the engine a lot. We will do 21 stops in natural harbours along the way. There are no marinas before Puerto Montt at the end of the channels and very few people live in the Chilean archipelago.

Vi har avslutat vår proviantering i Ushuaia, Argentina. Vi är nu tillbaka i Puerto Williams i Chile. Härifrån kommer vi att starta vår segling längs de chilenska kanalerna imorgon. Den sista veckan har varit jobbig och full av hårt arbete. Vi kommer inte att sakna Argentina. Allt man skall göra där är extremt komplicerat. Det är nästan omöjligt att få reservdelar genom den mardrömslika tullen i Buenos Aires, den allmänna kvalitetsnivån på varor och tjänster är låg (undantag finns naturligtvis) och man måste tanka med 200 litersdunkar trots att detta är en stad med 50.000 invånare. Även för små saker måste man ta hjälp av en agent. Det är lätt att förstå att detta land inte utvecklas ekonomiskt. Allt tar dubbelt så lång tid (om det alls går att göra) som i något annat land vi har sett hittills. Om vi seglar till Antarktis någon mer gång i framtiden så gör vi det från Falklandsöarna. Seglingen genom de chilenska kanalerna kommer att ta 2 månader. Distansen är ca 1500 sjömil. Det blir mest motvind så vi kommer att behöva gå mycket för motor. Vi kommer att göra 21 stop i naturhamnar längs vägen. Det finns inga marinor före Puerto Montt som är slutstationen och mycket få människor bor i den chilenska skärgården.

Monday, January 08, 2007

Drakes Passage lived up to its reputation !!!!!!!!!!


This morning at 4 am local time Yaghan arrived in Puerto Williams in Chile. We started our voyage from Antarctica on January 5 at 9 am local time. The 600 nautical miles voyage was made in 2 days and 19 hours - an average speed of 9 knots. It was a very bumpy trip with winds of 40 knots gusting to 50 during the first day. After that the wind eased a little but the waves where still very high. It was definitely the worst weather so far for Yaghan but she did very well. A big boat is more difficult to nock down so we were happy to be in a 60 footer with a displacement of 40 tons. But Yaghan had to take a lot of beating. We sailed for cutter and two reefs in the main most of the time and made 10 knots for long periods. The next two weeks we will spend in Ushuaia/Puerto Williams provisioning for the Chilean Channels. We plan to leave for the Chilean Channels on January 20. A lot of provisioning has to be done because that voyage will take 2 months. We plan to reach Puerto Montt at the northern end of the Chilean Channels on March 20. There are very few opportunities to provision along the route.

Yaghan kom fram till Puerto Williams i Chile idag på morgonen kl 4 lokal tid. Vi startade vår återresa från Antarktis den 5:te januari kl 9 på morgonen lokal tid. Den 600 sjömil långa seglingen tog 2 dagar och 19 timmar - en medelfart på 9 knop. Det var en mycket skumpig resa med vindar runt 20 m/s och 25 i byarna under det första dygnet. Sedan minskade vindarna något men vågorna var fortfarande höga. Detta var definitivt Yaghans svåraste väder hittills men hon skötte sig som vanligt med den äran. En stor båt är svårare för vågorna att slå ner så vi var denna gång mycket glada att vi satt i en 60 fotare som väger 40 ton! Men Yaghan fick mycket stryk. Segelföringen var cutter och 2 rev i storen under en stor del av resan och farten låg runt 10 knop under långa tider. De kommande 2 veckorna kommer vi att tillbringa i Puerto Williams/Ushuaia för att proviantera för de chilenska kanalerna. Vi räknar med att påbörja vår segling upp längs de chilenska kanalerna runt den 20:de januari. Det krävs mycket proviantering för denna segling då den kommer att ta ca 2 månader. Vi räknar med att nå Puerto Montt vid den norra änden av kanalerna den 20 mars. Under dessa 2 månader finns det mycket begränsade provianteringsmöjligheter.

Tuesday, January 02, 2007

Back in Melchior Islands waiting for favourable winds


Yesterday Yaghan sailed from Port Lockroy to Melchior Islands. First we tried the Neumayer Channel but it was blocked by ice. We therefore turned back to Port Lockroy and sailed the Gerlache Strait instead. We saw 10 whales in the strait. We are now lying in Melchior Islands waiting for favourable winds to take us back to Cape Horn and Puerto Williams, Chile. During the coming 3 days the weather will be bad with snow and strong winds in Drakes Passage. January 5 is the first day that looks ok for att voyage over Drakes Passage. We will stay here and study the weather carefully the coming days.

Igår seglade Yaghan från Port Lockroy till Melchior Islands. Först försökte vi gå Neumayer kanalen men den var blockerad med is så vi fick återvända till Port Lockroy för att istället gå Gerlache sundet. Vi såg 10 valar i Gerlache sundet. Vi ligger nu i Melchior Islands och väntar på att vädret skall bli så bra att vi kan gå tillbaka till Kap Horn och Puerto Williams i Chile. De närmaste 3 dagarna kommer att bjuda på dåligt väder med snö och hårda vindar. Den 5:te januari är den första dagen som ser ok ut för en segling över Drakes Passage. Vi kommer att stanna här och studera vädret noggrannt under de kommande dagarna.