Tuesday, November 27, 2007

Our film about snorkling with the whales in Tonga is now shown on TV


Our film number 7 is now shown on DI TV - the telivision arm of the leading swedish business daily. The first night was November 26. This film covers the voyage from French Polynesia to Tonga. Among other things it shows us snorkling with the humpback whales in Tonga. The film can also be watched on http://www.ditv.se/ . In December film number 8 - about Fiji and New Zealand - will be shown. These 8 films cover the first half of our round the world voyage.


Vår sjunde film visas nu på DITV - Dagens Industris TV kanal. Premiären var den 26:te november. Filmen kommer också att visas i repris några gånger. Filmen täcker vår segling från Franska Polynesien till Tonga. En höjdpunkt är när vi dyker med knölvalarna på Tonga. Filmen kan också ses på http://www.ditv.se/ . Under december kommer film nummer 8 - om Fidji och Nya Zeeland - att visas. Dessa 8 filmer täcker första halvan av vår jorden runt segling.

Monday, November 12, 2007

Merry Christmas and a Happy New Year to all our 400.000 visitors

This video was taken by a helicopter on October 12 2007 when Yaghan was approaching Auckland, New Zeland from Fiji. The voyage from Fiji was 1200 nm - the third longest leg after Canary Islands to Brazil and Chile to French Polynesia. It took 6 days. This video was taken the last day. The wind was 30 knots from W. The black flag Arne is waving is the flag of the New Zealand rugby team!! Unfortunately they did not win the world cup this year. Yaghan is now on hardstand in Auckland and we are home in Sweden for Christmas and New Year celebrations. We wish all our 400.000 visitors a merry Christmas and a happy New Year. We hope you want to follow also the second half of our round the world voyage. It starts in March 2008 when the hurricane season in South Pacific is over.

Denna video togs av en helikopter den 12:te oktober när Yaghan närmade sig Auckland, Nya Zeeland från Fidji. Seglingen från Fidji var 1200 sjömil - den tredje längsta sträckan efter Kanarieöarna till Brasilien och Chile till Franska Polynesien. Etappen tog 6 dygn. Videon togs den sista dagen. Det blåste ca 15 m/s från V. Den svarta flaggan som Arne viftar med är flaggan för Nya Zeelands rugbylag!!! Tyvärr vann de inte världscupen i år. Yaghan är nu på land i Auckland och vi är hemma i Sverige för Jul och Nyårs firande. Vi önskar alla våra 400.000 besökare en God Jul och ett Gott Nytt År. Vi hoppas att ni också kommer att följa den andra halvan av vår jorden runt segling som startar i mars 2008 när orkansäsongen i Södra Stilla Havet är över.

Friday, November 02, 2007

Yaghan in for a major refit at Orams


Now Yaghan is on hardstand at Orams refit yard in Auckland. Orams is one of the worlds leading refit yards for big sailing yachts. The 62 feet Yaghan is in fact the smallest yacht that is in for a refit right now - the biggest is 180 feet!!! Round Orams is one of the worlds largest clusters of small companies specializing in yacht refitting and service. 20 different small specialist companies will work on Yaghan over the coming months. After 22.000 nautical miles corresponding to 10 years of sailing for a average sailor Yaghan needs a lot of service - engines, winsches, rigging, sails, hydraulic systems, safety sytems, heaters among other things. We will also do some upgrades. The most important is broadband via satellite. A brand new technology from Thrane&Thrane in Denmark can give you 300 kbit dataspeed over Inmarsat wiht a five kilo antenna and that is a great improvement from todays 64 kbit with the Fleet 77 that weighs 27 kilo. Yaghan will be one of the first yachts in the world to install this. We will also upgrade or mobile system to 3G to improve the dataspeed when in harbours. We will also upgrade to a dinge with hard bottom and permanent davits. You need a hard bottom tender for the coral reefs. The new tenders name will be "Eta Omega" after our favorite anchorage in Antarctica.
Yaghan är nu på land vid Orams varv i Auckland för stora service och underhållsarbeten. Orams är ett av världens ledande varv för service och underhåll av stora segelbåtar. Just nu är 62 fotaren Yaghan den minsta båten som ligger inne - den största är 180 fot!! Runt Orams finns ett av världen största kluster av småföretag specialiserade på service och underhåll av båtar. 20 olika små specialistföretag kommer att arbeta med Yaghan under de kommande månaderna. Efter 22000 sjömil motsvarande 10 års segling för en normal seglare så behöver Yaghan mycket service - motorer, vinschar, rigg, segel, hydraulsystem, säkerhetssystem, värmare mm. Vi kommer också att göra några förbättringar. Den viktigaste är bredband via satellit. En helt ny teknologi från Thrane&Thrane i Danmark gör det möjligt att få en datahastighet av 300 kbit via Inmarsat med en antenn som väger 5 kg vilket är en avsevärd förbättring från dagens 64 kbit som man får med Fleet 77 och en antenn som väger 27 kg. Yaghan blir en av de första båtar i världen att installera denna nya teknologi. Vi kommer också att uppgradera mobilsystemet till 3G för att förbättra datahastigheten i hamn. Vi uppgraderar också jollen till en med hård botten och permanenta dävertar. Man behöver hård botten för att klara korallreven. Namnet på den nya jollen kommer att bli "Eta Omega" efter vår favoritankarplats på Anatarktis.

Friday, October 12, 2007

Yaghan in Auckland, NZ - the first half of the round the world voyage completed!!!!!


Yaghan arrived in Auckland, New Zealand (36:50,15 S and 174:44,56 E) as planned on Friday October 12. The 1200 nm voyage from Fiji took six days which comfirms our normal speed of 200 nm per day. We had a lot of headwind but during the last two days we got strong westerlies. The last day we had 30-40 knots. It is early spring in Auckland and the temperature is 15 degrees in the water and 13-17 in the air. Very different from Fiji and very similar to Swedish climate in spring. We feel at home already. We have now completed the first half of our round the world voyage. However the sailed distance - 22000 nm - is similar to a full round the world voyage the way most people go i.e through the Panama canal and the Suez canal. Because we sail round South America including Antartica and round Africa our round the world voyage is 44.000 nm - twice the distance of a "normal" round the world voyage. We will stop here in Auckland for 5,5 months over the hurricane season in Australia. During this period Yaghan will go in to Orams shipyard for a refit. She needs a lot of service after 22.000 nautical miles - corresponding to 10 years of sailing for a weekend/holiday sailor. During this stop we will fly home to Sweden for the first time since we started the voyage on June 1 2006 (although we have read in the leading swedish business daily "Dagens Industri" that Arne has been seen in Stockholm during this time - never trust the media..........)
Yaghan anlöpte Auckland, Nya Zeeland (36:50,15 S och 174:44,56 O) som planerat fredagen den 12 oktober. Den 1200 sjömil långa resan från Fidji tog 6dagar - vilket åter bekräftar vår kalkylfart på 200 sjömil per dygn. Vi hade mycket motvind men de två sista dagarna fick vi kraftiga västvindar. Sista dygnet hade vi 15-20 m/s. Det är tidig vår i Auckland med en vattentemperatur på 15 grader och 13-17 grader i luften. Mycket olikt Fidji med ganska likt Sverige på våren. Vi känner oss redan hemma. Vi har nu avslutat den första halvan av vår jorden runt segling. Den seglade distansen - 22.000 sjömil - motsvarar dock en hel jorden runt segling den väg som de flesta andra går dvs genom Panamakanalen och Suezkanalen. På grund av att vi seglar runt Sydamerika inklusive Antarktis och runt Afrika blir vår jorden runt segling på hela 44.000 sjömil - dubbelt så lång som en "normal" jorden runt segling. Vi kommer att stanna här i Auckland i 5,5 månader över orkansäsongen i Australien. Under denna period skall Yaghan in på Orams varv för en omfattande genomgång och service. Hon behöver mycket service efter 22.000 sjömil - motsvarande 10 års segling för en helg/semesterseglare. Under detta stopp kommer vi att flyga hem till Sverige för första gången sedan vi startade vår jorden runt segling den första juni 2006 (men vi har läst i Dagens Industri att Arne varit synlig i Stockholm under denna tiden - lita aldrig på massmedia..........)

Monday, October 08, 2007

At sea on her way to New Zealand
We left Fiji as planned on Saturday October 6 at 11 am local time. We are now on our third day at sea and have sailed 500 nm of a total of 1200. We are almost halfways to New Zealand in other words. The first day was good sailing in 20-24 knots of SE winds. After that the winds have been variable. From the afternoon of October 10 ( Arnes 56 birthday, se picture) we expect freshing NV-V winds that will take us all the way to Auckland. We expect to be in Auckland on Friday evening October 12. The airtemperature and the seatemperature fall rapidly as we sail south. The watertemperature has fallen 3 degrees per day so far - from 28 to 22 degrees. Now it feels like sailing i Sweden in the summer - we have to have a lot of clothes on at night. The watertemperature in Auckland is only 15 degrees so it will continue to fall. We have not had this kind of climate since South America almost a year ago.


Vi lämnade Fidji som planerat lördagen den 6:te oktober kl 11 lokal tid. Vi är nu på vår tredje dag till havs och har seglat 500 sjömil av totalt 1200. Vi är allså nästan halvvägs till Nya Zeeland. Det första dygnet bjöd på fin segling med vindar på 10-12 m/s från SO. Därefter har vindarna varit varierande. Från eftermiddagen onsdagen den 10 oktober ( Arnes 56 års dag, se bilden) väntar vi oss tilltagande vindar från NV-V som kommer att ta oss hela vägen till Auckland. Vi räknar med att vara i Auckland på fredag den 12 oktober på kvällen. Temperaturen såväl i luften som i vattnet faller snabbt när vi seglar söderut. Vattentemperaturen har fallit med 3 grader per dygn sedan vi lämnade Fidji - från 28 grader till 22. Nu känns det som att segla under en svensk sommar - man måste ha mycket kläder på sig på natten. Vattentemperaturen i Auckland är bara 15 grader så får se ett fortsatt fall. Vi har inte haft ett så här kallt klimat sedan Sydamerika för nästan ett år sedan.
Friday, October 05, 2007

Yaghan ready for the last leg on the first half


Yaghan is now ready to start her last leg on the first half of her round the world voyage. That is the leg to Auckland, New Zealand. Yaghan looks like new as she has been cleaned and polished by Api and his team (see picture) in Denarau, Fiji. The leg to Auckland is 1200 nm miles and that means a week of sailing. We plan to leave tomorrow Saturday October 6 and our ETA to Auckland is Saturday October 13. The course is south. Now we will meet colder climate and the strong westerlies that exists on more southern latitudes. We have not been in waters like this since South America almost one year ago.
Yaghan är nu redo att påbörja sitt sista ben på första halvan av jorden runt seglingen. Det är benet till Auckland, Nya Zeeland. Yaghan ser helt ny ut sedan hon tvättats och putsats av Api och hans team (se bilden) här i Denarau, Fidji. Benet till Auckland är 1200 sjömil och det betyder ca en veckas segling. Vi räknar med att avsegla i morgon lördagen den 6:te oktober och vår ETA till Auckland är lördagen den 13 oktober. Kursen är rakt sydlig. Nu kommer vi att möta ett kallare klimat och vi kommer att få känna av de starka västvindar som härskar på mer sydliga latituder. Vi har inte varit i sådana vatten sedan Sydamerika för nästan ett år sedan.

Tuesday, October 02, 2007

Paradise found!


If there is a tropical paradise in the South Pacific it is the northern Yasawa in Fidji. It is the combination of fantastic diving and extremely nice beaches that makes northern Yasawa unique. The beaches are the nicest we have seen so far during our round the world voyage and you can be completely alone there (se picture). Our stay in northern Yasawa is now coming to an end. The last days we have spent in the Yasawa Island Resort - the only resort on northern Yawasa. This is the first time in 15 months that we have slept on land! The resort is very nice with 100 staaf looking after a maximum of 40 guests! We will always remember this resort as one of the best we have ever been to - and we have been to quiet a few. It is the untouched secluded beaches that makes the resort so unique. On Thursday October 4 we leave Yasawa and start moving towards New Zeeland. Before we leave Fiji we have to clear out from the country and we also have to wait for the right weatherforecast. It is 1200 nm southerly course to New Zealand and the waters are pretty wild. It will take us one week. We expect to leave Fiji waters round Arnes birthday on October 10.
Om det finns ett tropiskt paradis i södra Stilla Havet så är det norra Yasawa på Fidji. Det är kombinationen av fantastisk dykning och undersköna stränder som gör norra Yasawa så unikt. Stränderna är de vackraste som vi sett hittills under vår jorden runt segling och man kan vara helt ensam på dem ( se bilden)! Vår vistelse på norra Yasawa drar sig nu mot sitt slut. De senaste dagarna har vi bott på Yasawa Island Resort - den enda resorten på norra Yasawa. Det är första gången på 15 månader som vi sovit i land! Resorten är mycket trevlig med 100 anställda som tar hand om maximalt 40 gäster. Vi kommer alltid att minnas den resorten som en av de bästa vi varit på - och vi har varit på ganska många. Det är de orörda avskilda stränderna som gör resorten så unik. På tordag 4:de oktober lämnar vi Yasawa och börjar dra oss mot Nya Zeeland. Innan vi lämnar Fidjianskt vatten måste vi klarera ut ur landet och vänta på en tillräckligt bra väderprognos. Det är 1200 sjömil rakt sydlig kurs till Nya Zeeland och ganska vilda vatten. Vi räknar med en veckas segling. Vi hoppas kunna lämna Fidji runt Arnes födelsedag den 10 oktober.

Thursday, September 27, 2007

The diving in northern Yasawa is the best diving so far


The diving here in the northern Yasawa, Fiji, is fantastic. We have now reached more than 100 logged dives since we started diving in 2001. We count only the logged dives that we have done with a divemaster with local knowledge. We dont count all the dives we have done to clean and repair Yaghan. 2006 will be a record year with around 30 logged dives. Earlier we have done a maximum of 17 dives in one single year. The diving here in northern Yasawa is the best so far during our round the world voyage. We have seen turtles, sharks, barracudas, tunas........and much much more. We are also very impressed by the local people we meet here in northern Yasawa. They are proud, competent and very nice. Today we had a dive with divemaster Atu ( see picture).
Dykningen här på norra Yasawa, Fidji, är fantastisk. Vi har nu gjort mer än 100 loggade dyk sedan vi började dyka 2001. Vi räknar bara de dyk som vi gjort med divemasters som har lokal kunskap. Vi räknar inte alla de dyk som vi gjort för att tvätta och reparera Yaghan. 2006 kommer att bli ett rekordår med 30 loggade dyk. Tidgare har vi maximalt gjort 17 dyk under ett enskilt år. Dykningen här på norra Yasawa är den bästa hittills under jorden runt. Vi har sett sköldpaddor, hajar, barracudor, tonfiskar.......och mycket mycket mer. Man blir också imponerad av invånarna här på norra Yasawa. De är stolta, kunniga och mycket trevliga. Idag dök vi med divemaster Atu ( se bilden ).

Friday, September 21, 2007

Northern Yasawa is a gem!


We are now in the northern part of the Yasawa Islands ( 16:45,4 S and 177:31,6 E) in Fiji. This is absolutely the most beautiful part of Fidji. Here we have seen some of the most beautiful beaches in the world and the diving is terrific. The northernYasawa Island is definitely on our global top ten list. We will stay here until the begining of October when we will start moving towards New Zealand. The southern Yasawa has a lot of tourists but the northern big island is unexploited. Here are a few villages and only one resort. We have spent days on fantastic beaches where we have been completely alone. You hardly see any yachts here in northern Yasawa.
Vi är nu i den norra delen av Yasawa öarna på Fidji ( 16:45,4 S och 177:31,6 O). Detta är absolut den vackraste delen av Fidji. Här har vi sett några av världens vackraste stränder och dykningen är fantastisk. Norra Yasawa är definitivt på vår globala tio i topp lista. Vi kommer att stanna här till i början av oktober då vi börjar röra oss mot Nya Zeeland. Södra Yasawaöarna har mycket turister men de norra är oexploaterade. Här finns ett fåtal byar och bara en resort. Vi har tillbringat dagar på fantastiska ständer där vi har varit fullkomligt ensamma. Man ser nästan inga båtar här på norra Yasawa.

Thursday, September 13, 2007

Kava ceremonies in Fijian waters


When you sail in Fiji waters you can not avoid to come across the Kava traditions. Kava is a social drink made from a root. It is what coffee, tea or beer is to the western world. 80% of all land in Fiji is owned by the native Fijians. They are almost half of the total population - the rest are mainly of Indian decent. But the land is not owned individually but collectively by small tribal units. Therefore when you anchor in a bay you have to go up to the local chief to ask for permission to anchor in his bay. When you do this you should bring 0,5 kg of Kava as a gift. It costs 10 Fiji dollar (40 SEK). If your request is accepted the local community does a Kava ceremony for you. They offer you Kava to drink. It is very impolite not to accept this. We have 3 Kava units (see picture) onboard in case we anchor in bays that are inhabited. For the moment we are anchored at Navadra Island (17:27,29 S and 177:02,41 E) which is uninhabited. Therefore we did not have to do a Kava ceremony here.
När man seglar i Fiji vatten så kan man inte undgå att möta Kava traditionerna. Kava är en social dryck som görs från en rot. Den är vad kaffe, tea eller öl är för västerlänningar. 80% av all mark på Fidji ägs av de infödda Fidjianerna. Dessa utgör nästan hälften av befolkningen - den andra halvan är av indiskt ursprung. Men marken ägs inte idividuellt utan kollektivt av små stamenheter. När man ankrar i en vik så måste man därför ha tillstånd av den lokala hövdingen att ankra i hans vik. När man gör detta så skall man ta med sig 0,5 kg Kava som en gåva. Det kostar 10 Fidji dollar eller ca 40 SEK. Om ens begäran att ankra accepteras så bjuds man på en Kava ceremoni. Man får då Kava att dricka. Det är mycket oartigt att inte acceptera detta. Vi har tre Kava enheter ombord (se bilden) för det fall vi vill ankra i vikar som är bebodda. Just nu ligger vi för ankar på en ö som heter Navadra (17:27,29 S och 177:02,41 O) men den är obebodd. Därför behövde vi inte göra en Kava ceremoni just här.

Tuesday, September 11, 2007

Exploring the Mamanuca and Yasawa archipelagos


We left Savusavu on the second largest island in Fiji - Vanua Levu - on September 6. The days after that we have spent cruising down towards Viti Levu and along the northern and eastern shore of Viti Levu. We are now at Musket Cove (17:44,12 S and 177:07,40 E) - a very well known marina and resort among sailors (see picture). During the coming weekend here will be a regatta with one hundred yachts from all over the world. However we will not take part in the regatta. Instead we will cruise the Mamanuca archipelago (where Musket Cove is) for the rest of this week. After that we will explore the Yasawa archipelago for a couple of weeks. The Mamanuca and Yasawa archipelagos are supposed to be the nicest archipelagos i Fiji.


Vi lämnade Savusavu på den näst stösta ön på Fidji - Vanua Levu - den 6:te september. Dagarna därefter använde vi till att segla ner mot Viti Levu - den största ön på Fidji. Vi fortsatte sedan längs Viti Levus norra och östra kust. Nu är vi vid Musket Cove (17:44,12 S och 177:07,40 O) - en bland seglare mycket känd marina och resort (se bilden). Under den kommande helgen är här en regatta med 100 båtar från hela världen. Vi kommer dock inte att deltaga i regattan. Istället kommer att segla runt i Mamanuca skärgården ( där Musket Cove ligger) under resten av veckan. Därefter kommer vi att segla runt i Yasawa skärgården under ytterligare några veckor. Mamanuca och Yasawa skärgårdarna anses vara de vackraste på Fidji.

Saturday, September 01, 2007

Cruising Fiji in the wake of "Bamsen"


We arrived in Savusavu, Fiji (16:46,4S and 179:20,0E) on Saturday September 1 as planned. Note that the longitude is now east! The second day of sailing from Tonga was windy. We had 30 -40 knots and high waves. The Pacific is not always calm although we often have complained about weak winds here......We are now anchored outside the Copra Shed Marina Building (se picture) and yesterday we cleared in with the authorities. Savuvavu is a small town with 15.000 inhabitants. Yesterday evening we had a very nice dinner at an Indian restaurant in the Copra Shed Building. The Indian influence is strong here in Fiji. About half of the population is Indian and half is Melanese. The reason is that the Brittish imported workers from India when Fiji was a Brittish colony. We will stay here in Fiji until the end of October when we sail to New Zealand. That will be the end of the first half of our round the world voyage. Of 7 weeks of cruising in Fiji we will spend two at a very nice resort!!!! From French Polynesia to Tonga and Fiji we have sailed in the wake of Christoph Rassy who sailed here in his HR 62 "Bamsen" a year ago. He is well known here and in all three places people have commented that "Bamsen" was here. We think it is a very good thing that the owner of Hallberg-Rassy himself sails round the world. That will make an already good yacht even better in the future........A round the world voyage is a fantastic test for a yacht.


Vi kom fram till Savusavu, Fidji (16:46,4S och 179:20,0 O) lördagen den 1 september som planerat. Observera att longituden nu är ost!. Under det andra seglingsdygnet från Tonga hade vi friska vindar - 15-20 m/s - och höga vågor. Stilla Havet är inte alltid stilla även om vi ofta klagat på dåliga vindar här.......Vi ligger nu för ankar utanför Copra Shed Marinas byggnad (se bilden) och gårdagen ägnade vi åt att klarera in hos myndigheterna. Savusavu är en liten stad med 15.000 invånare. Igår kväll åt vi en mycket god middag på en indisk restaurang i Copra Shed byggnaden. Den indiska influensen är stark här på Fidji. Ungefär halva befolkningen är indier och den andra halvan är melaneser. Orsaken är att britterna importerade arbetskraft från Indien under den tid då Fidji var en engelsk koloni. Vi kommer att stanna på Fidji till slutet av oktober då vi avseglar mot Nya Zeeland och avslutar första halvan av vår jorden runt segling. Av 7 veckors segling här på Fidji kommer vi att tillbringa 2 på en mycket fin resort!!!! Från Franska Polynesien genom Tonga och till Fidji har vi seglat i Christoph Rassys kölvatten. Han seglade här med sin HR 62 "Bamsen" för ett år sedan. Han är mycket välkänd här och på alla tre ställena har man kommenterat att "Bamsen" var här. Vi tycker att det är en mycket bra sak att Hallberg-Rassys ägare själv seglar jorden runt. Det kommer att göra en redan bra båt ännu bättre.......... En jorden runt segling utsätter båtarna för påfrestnngar som vida överstiger de som normala båtar hemma utsätts för.

Thursday, August 30, 2007

On our way to Fiji


We left Tonga today August 30 at 10 local time. We have a 409 nm sail to Savusavu, Fiji (16:46,4 S and 179:20,1 E) where we will check in to the country. Our weatherprogram forcasts a quick voyage with an average speed of 9 knots. We will be in Savusavu on Saturday morning. At the moment the wind is blowning 24 knots from SSE and the sailingconditions are very good.


Vi lämnade Tonga idag den 30 augusti kl 10 lokal tid. Vi har en 409 sjömil lång segling till Savusavu, Fidji (16:46,4 S och 179:20,1 O) där vi kommer att checka in i landet. Vårt väderprogram säger att det blir en snabb segling med en medelfart på 9 knop. Vi räknar med att vara i Savusavu på lördag morgon. Just nu blåser det 12 m/s från SSO och seglingsförhållandena är mycket fina.

Saturday, August 25, 2007

Last preparations for Fiji after one month in Tonga
Hanne, Patrik, Maria and Daniel left this week so now we are on our own again. After more than one month in Tonga we are preparing to leave for Fiji on Tuesday or Wednesday next week depending on the weather. It is only about 400 nm to go to Fiji so it will only take us 2 days. We plan to stay almost two months in Fiji's huge archipelago before we leave for New Zealand which ends the first half of our round the world voyage. We have to be in New Zealand before the end on October this year. In Fiji we will spend two of the weeks at a nice resort and the rest cruising the archipelago. This is the first time we will sleep ashore during our 14 months of sailing. We very much look forward to that although "Yaghan" is extremely comfortable and we love her very much. It feels like a nice change.


Hanne, Patrik, Maria och Daniel lämnade oss under veckan så nu är vi för oss själva igen. Efter mer än en månad på Tonga så förbereder vi oss för att segla vidare mot Fidji på tisdag eller onsdag nästa vecka beroende på vädret. Det är bara 400 sjömil till Fidji så det tar oss bara två dygn. Vi planerar att tillbringa nästan 2 månader i Fidjis enorma skärgård innan vi avseglar mot Nya Zeeland och slutet på den första halvan av vår jorden runt segling. Vi måste vara i Nya Zeeland före utgången av oktober i år. På Fidji kommer vi att tillbringa 2 av veckorna på en fin resort och resten av tiden skall vi segla runt i skärgården. Detta blir första gången under vår 14 månader långa segling som vi sover iland. Vi ser mycket fram emot det trots att "Yaghan" är extremt bekväm och vi älskar henne väldigt mycket. Det känns ändå som ett trevligt avbrott.


Friday, August 17, 2007

Snorkeling with the whales


Today we snorkeled with a big humpback whale (see picture) for about 30 minutes. There are 14 companies here in Vavau Tonga that have licence to take out people to snorkel with the whales. It took 2 hours before we got contact with the first whale. They mate and get pregnant in Tonga (or other places on latitude 18 S) every year in June to October and then they return to Antarctica. 11 months later they move the 3000 nm up to Tonga (or other places on latitude 18 S) to give birth to the calves. So now in Tonga some whales get pregnant and some give birth to the calves they got last season. They move between Antarctica and latitude 18 S at a speed of 12 knots. There are 350 to 700 whales in Tonga right now. The humpback we snokeled with had a length of 12 meter. We went into the water 50 meters from the whale and snorkeled towards him. We stopped 10 meters from the whale and studied him. After a while he dove right down and we could see him until he was down at 20 meters. It was a fantastic feeling to see the whale dive down in the blue with his head right down.
Idag har vi snorklat med en stor knölval (se bilden) under ca 30 minuter. Det finns 14 företag här i Vavau Tonga som har licens att ta ut kunder för att snorkla med valarna. Det tog 2 timmar innan vi fick kontakt med den första valen. Valhonorna blir havande här på Tonga ( eller andra ställen på latitud 18 S) varje år mellan juni och oktober för att sedan återvända till Antarktis. 11 månader senare är de tillbaka i Tonga (eller andra ställen på latitud 18 S) för att föda sina ungar. Så just nu blir en del valar här på Tonga med barn och andra föder de ungar de fick förra säsongen. Valarna förflyttar sig med en hastighet på 12 knop. Just nu finns det 350 till 700 valar på Tonga. Den knölval vi snorklade med var ca 12 meter lång. Vi gick i vattnet 50 meter från valen och simmade sedan mot honom. Vi stoppade 10 ifrån och studerade honom. Efter ett tag dök han rätt ner och vi kunde se honom ner till ca 20 meter. Det var en fantastisk känsla att se valen dyka ner i det blåa vattnet med huvudet rakt ner.

Tuesday, August 14, 2007

A week of sailing with Hanne, Patrik, Maria and Daniel


This week we are cruising the Vava'u Tonga archipelago together with two of our children with friends. The weather will be nice most of the week but unusually windy. The wind will reach 30-40 knots for the rest of the week which is very uncommon from our experience. Today we have sailed 15 nm with cutter and two reef in the main (see picture). We are now at anchor close to Tapana (18:42,4S and 173:59,1W). The rest of the week we will do 4 scuba dives and one day of whalewatching including some snorkeling with the whales hopefully. There are 14 companies here in Vava'u that have licence to take out people to snorkle with the whales. We very much look forward to that. We have also visitied our favorite island Ovalu. When we where there we learnt that a new resort will be built there. It will be ready already next season. Thus this is the last chance to see the uninhabited Ovalu!! Perhaps the very unexploited Tonga of today is history in a few years.


Denna vecka seglar vi runt i Vava'u Tonga skärgården med 2 av våra barn och några vänner till dem. Vädret kommer att vara fint större delen av veckan men ovanligt blåsigt. Vinden kommer att nå 15-20 m/s under resten av veckan vilket är ovanligt enligt vår erfarenhet. Idag har vi seglat 15 sjömil med cutterstagsfock och två rev i storen (se bilden). Vi ligger nu för ankar nära Tapana (18:42,4S och 173:59,1V). Resten av veckan kommer vi att göra 4 dyk och använda en dag för en utflykt med en valskådarbåt där man kan snorkla med valar förhoppningsvis. Det finns 14 företag här i Vava'u som har licens att ta ut folk för att snorkla med valarna. Vi ser mycket fram emot detta. Vi har också besökt vår favorit ö Ovalu. När vi var där hörde vi att det nu skall byggas en resort där. Den kommer att vara klar redan nästa säsong. Detta är sålunda sista chansen att se den obebodda Ovalu!! Kanske är det oexploaterade Tonga historia om ett par år.

Monday, August 06, 2007

Helénes lobstertail omelette


We have now stayed in the Kingdom of Tonga for 2 weeks. The standard of living here is significantly lower than in French Polynesia but on the other hand Tonga is much less exploited. There are only 8000 turists per year in Tonga compared to 350.000 in French Polynesia och 800.000 in Fidji. So in that sence Tonga is the last paradise where you stroll on a beach on an island that is uninhabited. The resorts are fewer and much less extravagant. The best way to see Tonga is by sailing - especially here in the Vava'u achipelago. Neiafu - the capital of the Vava'u area - is very much targeted towards sailors. All communication in town is made by VHF. You order taxi and book restaurants by VHF. Lobster is very inexpensive. You can eat lobsterpizza and lobsterravioli in the local restaurants. Yesterday we had dinner onboard with lobstertails as the only dish!!!!! We could not eat it all so the next day Heléne made her most extravagant omelette ever - Helénes lobstertail omelette (see picture).
Vi har nu varit 2 veckor i Kungariket Tonga. Levnadsstandarden här är klart lägre än i Franska Polynesien med andra sidan av det myntet är att Tonga är väsentligt mindre exploaterat. Bara 8000 turister per år kommer till Tonga mot 350.000 i Franska Polynesien och 800.000 i Fidji. Så i den meningen kan man säga att Tonga är det sista Paradiset där man kan strosa på en underbar sandstrand på en obebodd ö. Resorterna på Tonga är färre och mycket mindre lyxiga.
Bästa sättet att se Tonga är från en segelbåt - speciellt här i Vava'u skärgården. Neiafu - huvudorten i Vava'uområdet - är mycket inriktad mot seglarmarknaden. All kommunikation sker via VHF. Man bokar taxi och restaurang med hjälp av sin VHF. Hummer är mycket billigt. Tillgången är riklig. Man kan äta hummerpizza och hummerravioli på de lokala restaurangerna. Igår hade vi en middag ombord bara bestående av hummerstjärtar!!!! Vi orkade inte äta upp alla så påföljande dag gjorde Heléne sin mest extravaganta omelett någonsin - Helénes hummerstjärtomelett (se bilden).

Saturday, August 04, 2007

Yaghan meets a humpback whaleYesterday we met a big humpback whale in the middle of the Tongan archipelago. We followed it for about one hour and it was about the same size as Yaghan - 20 meters and 40 tons. Every year the humpback whales make the 3000 nm voyage from Antarctica to winter breeding grounds around latitude 18 S. Tonga is on latitude 18 S and one of the best places for whalewatching. They begin arriving in June and leave in October. We saw some of them in the Abrolhos archipelago outside Brazil in October last year. Abrolhos is also latitude 18S. Most new calves are born between July and September so now is their most active period. When the calves are fat enough in October they leave for Antarctica again. When we are diving here in Tonga we hear whalesong all the time. The whalesong can be heared at a distance of 10 nautical miles. Here in Tonga people snorkel with the whales. We hope to do that to in the coming weeks.


Igår mötte vi en stor knölval mitt inne i Tongas skärgård. Vi följde den under ca en timma. Den var av ungefär samma storlek som Yaghan - 20 meter och 40 ton. Varje år gör knölvalarna den 3000 sjömil långa resan från Antarktis upp till latitud 18 S för att föda upp sina ungar. Tonga ligger på latitud 18 S och är en av världens bästa platser för att titta på valar. Knölvalarna börjar komma i juni och lämnar i oktober. Vi såg en del av dem i Abrolhos skärgården i Brasilien i oktober förra året. Abrolhos ligger också på latitud 18 S. De flesta ungar föds under perioden juli till september så just nu är deras mest aktiva period. När ungarna är tillräckligt feta i oktober så bär det av till Antarktis igen. När vi dyker här på Tonga så hör vi valsång hela tiden. Knölvalarnas sång kan höras på 10 sjömil. Här på Tonga snorklar man bland valarna. Vi hoppas kunna göra detta under de kommande veckorna.

Sunday, July 22, 2007

In the Kingdom of Tonga


Yaghan arrived in the Kingdom of Tonga on Saturday morning July 21 as planned. However just before Tonga you pass the international date line and suddenly we lost one day and it was Sunday July 22 instead. So now we are about 12 hours ahead of Sweden. Before Tonga we were 12 hours after Sweden. We are now anchored in Neiafu (18:39,3 S and 173:58,6 W) the capital of Vava'u. Vava'u is the most northern archipelago in the Kingdom of Tonga. We will now spend little more than one month exploring the archipelago of Vava'u before leaving for Fidji. Today we have checked in to Tonga. This means meeting officials from the customs, quarantine, helth and immigration. This procedure took about three hours. It was more efficient than in most other countries we have visited so far. This week we will spend some time servicing the engines and cleaning the boat. You have to service the engines every 200 hours. After that we can start exploring the archipelago.


Yaghan kom fram till Kungariket Tonga på lördag morgon den 21 juli som planerat. Strax före Tonga korsar man dock den internationella datumlinjen. Därför förlorade vi plötsligt en dag och lördag blev söndag. Så nu är vi ca 12 timmar före Sverige från att ha varit 12 timmar efter. Vi ligger nu för ankar utanför Neiafu (18:39,3 S och 173:58,6 V) som är huvudstaden i Vava'u skärgården. Vava'u skärgården är den mest nordliga delen av Kungariket Tonga. Här kommer vi nu att tillbringa lite drygt en månad innan vi seglar vidare till Fidji. Idag har vi checkat in i landet. Det betyder att man möter företrädare för myndigheter som tull, karantän, hälsa och immigration. Proceduren tog 3 timmar. Det var effektivare än i de flesta andra länder vi besökt så här långt. Denna vecka kommer vi att använda en del tid till att göra service på våra två motorer och att göra ren båten. Motorerna måste servas var 200:ade timma. Sedan kan vi börja upptäcka skärgården.

Thursday, July 19, 2007

Yaghan on her way to Tonga


Yaghan is on her way to Tonga (18:38,5 S and 173:59,3 W) since Tuesday July 17 when she left the Suwarrow atoll. We have done 1/3 of the 728 nm. As usual in the Pacific the winds have been light. However stronger winds will come from tomorrow. We will arrive in Tonga on Saturday July 21. We plan to spend one month in the Tonga Vavau' archipelago. Here we will get a second visit from some of our children. Hanne and Patrik will come togehter with friends. Tonga is an interesting country. It is one of only four countries outside Europe that never have been colonized. The others are Japan, Etiopia and Thailand. Tonga is a Kingdom like Sweden and the king is well-known for being very big.


Yaghan är nu på väg till Tonga (18:38,5 S och 173:59,3 V) sedan tisdagen den 17 juli då vi lämnade Suwarrow atollen. Vi har nu seglat ca 1/3 av de 728 sjömilen till Tonga. Som vanligt på Stilla Havet har det varit lätta vindar. Det blir dock friskare vindar från imorgon. Vi kommer fram till Tonga på lördag den 21 juli. Vi räknar med att spendera en månad i Tongas Vavau' skärgård. Här får vi också vårt andra besök från några av våra barn. Hanne och Patrik kommer tillsammans med vänner. Tonga är ett intressant land. Det är ett av bara 4 länder utanför Europa som aldrig varit koloniserade. De andra länderna är Japan, Etiopien och Thailand. Tonga är ett kungarike som Sverige och kungen är känd för sin stora kroppshydda.

Monday, July 16, 2007

Last minute preparations for Tonga


We have now spent nine days here at Suwarrow. It is a lovely atoll and we have had a wonderful time here. We have been snorkeling, we have had nice lunches on the beach and we have been reading a lot of books from Yaghans library. Yaghans library consists of around 200 books. Heléne is the daughter of a bookseller and has always been crazy about books. As we have been out sailing for more than one year we are now often reading the books a second time. On the picture Arne is reading Stieg Larssons " The girl that played with fire" for the second time. Stieg Larsson has really renewed the detective story genre. It is too bad he is dead so he can't write new books about Lisbeth Salander. Tomorrow we will leave for Tonga (18:38,5S and 173:59,3W). It is a voyage of 724 nm and we will be there on Saturday morning July 21. We plan to spend one month in the northern Vavau' archipelago of Tonga.
Vi har nu varit på Suwarrow atollen i nio dagar. Det är en underbar atoll och vi har haft fantastiska dagar här. Vi har snorklat, ätit goda luncher på stranden och läst böcker från vårt skeppsbibliotek. Yaghans skeppsbibliotek består av ca 200 böcker. Heléne som är bokhandlardotter har alltid varit galen i böcker. Eftersom vi seglat i mer än ett år så läser vi nu ofta böckerna för andra gången. På bilden läser Arne Stieg Larssons "Flickan som lekte med elden" för andra gången. Stieg Larsson har verkligen förnyat deckargenren. Det är sorgligt att han är död så att han inte kan skriva fler böcker om Lisbeth Salander. Imorgon avseglar vi mot Tonga (18:38,5 S och 173:59,3 V). Det är en segling på 725 sjömil och vi räknar med att vara framme på lördag morgon den 21 juli. Vi planerar att tillbringa en månad i den norra Vavau' skärgården på Tonga.

Saturday, July 14, 2007

An article in English and German about how we celebrated Christmas and New Year in Antarctica is now available.


An article about how we celebrated Christmas and New Year 2006/2007 in Antarctica is now available in the 2007 Hallberg-Rassy Newsletter that just has been published. You can download the Newsletter from http://www.hallberg-rassy.com/ . There are English, German and Swedish versions of the Newsletter.


En artikel om hur vi firade Jul och Nyår på Antarktis 2006/2007 är nu tillgänglig i Hallberg-Rassys Newsletter för 2007 som just har publicerats. Man kan ladda ner Nyhetsbrevet från http://www.hallberg-rassy.com/ . Det finns en engelsk, tysk och svensk version av Nyhetsbrevet.

Thursday, July 12, 2007

Sensational news about Tom Neale


We are convinced that all readers of "An Island to Oneself" get the impression that Tom Neale was a bachelor all his life. There is not a word about a family in the book. We have now learnt that Tom had a wife and three children. This is sensational news for all readers of Toms book. On top of that he says in the book that he got the idea of Suwarrow from an american called Frisbie. Toms wife is a Cook Islander and she was in Suwarrow for six months when she was 11 years old!!!!! So nobody can have given him better information about Suwarrow than she but she is not mentioned at all in the book. The administrator of Suwarrow - John - told us that his wife and children had visited Suwarrow after Toms death and that is was a very emotional visit. They were - for obvious reasons - very upset for not being mentioned in his book. They did not understand why. This gives a new perspective of Tom Neale and not a very nice one. His wife lives today at the Palmerston island some hundred nm from Suwarrow.
Vi är övertygade om att alla läsare av "An Island to Oneself" får intrycket att Tom Neale varit ungkarl i hela sitt liv. Det finns inte ett ord om någon familj i boken. Vi har nu fått reda på att Tom hade en fru och tre barn. Detta är en sensationell nyhet för alla läsare av Toms bok. Ovanpå detta så säger han i boken att han fick idén om Suwarrow från en amerikan som heter Frisbie. Toms fru var från Cook öarna och hon tillbringade 6 månader på Suwarrow när hon var 11 år!!!!! Ingen kan ha givit honom bättre information om Suwarrow än hon men hon nämns inte med ett ord i boken. Suwarows nuvarande administratör - John - berättade för oss att Toms fru och barn besökte Suwarrow efter Toms död och att det var ett mycket emotionellt besök. De var - av uppenbara skäl - upprörda och ledsna över att inte vara nämnda i boken. De förstod inte varför. Detta ger ett delvis nytt och inte speciellt smickrande perspektiv på Tom Neale. Hans fru lever idag på Palmerston ön några hundra sjömil från Suwarrow.

Monday, July 09, 2007

Suvarov - the ultimate paradise island?


Yaghan arrived in the Suvarov (13:15S and 163:06W) atoll yesterday Sunday July 8 as planned. The Suvarov atoll is a part of the Cook Islands. Cook Islands is a self-governing country in free association with New Zeeland. The Cook Islands consists of 15 islands and 15.000 inhabitants. Most people live i Rarotonga 500 nm away from Suvarov. Suvarov is uninhabited except for an administrator that lives here 6 months per year and protects the national park. Many people have seen Suvarov as the ultimate paradise island. Some people have lived here for longer periods. The most famous is Tom Neale who lived here alone for 6 years in the fifies and the sixties and wrote the book " An Island to Oneself". On the picture to the right you can see Toms "summer cottage". We plan to spend one to two week on this paradise island.


Yaghan kom fram till Suvarov (13:15S och 163:06V) som planerat igår söndagen den 8 juli. Suvarov atollen är en del av Cooköarna. Cooköarna är ett självstyrande land i frivillig union med Nya Zeeland. Cooköarna består av 15 öar och ca 15000 invånare. De flesta bor på Rarotonga ca 500 sjömil från Suvarov. Suvarov är obebodd så när som på en administrator som bor här 6 månader per år för att skydda nationalparken. Många människor har genom åren betraktat Suvarov som den ultimata paradisön. En del har också bott här under längre perioder. Den mest berömda är Tom Neale som bodde här ensam i 6 år under 50 och 60 talet och skrev boken " An Island to Oneselt". På bilden i högersidan ser man Toms "sommarhydda". Vi planerar att tillbringa en eller två veckor på denna paradisö.


Thursday, July 05, 2007

At sea again on our way to the Suvarov atoll


Yaghan left Bora Bora and French Polynesia as planned on Wednesday morning July 4. It is nice to be at sea again after more than two months in French Polynesia. We are now on our way to the Suvarov atoll (13:13,4 S and 163:06,2 W). It is 700 nm to Suvarov and we expect to be there on Sunday July 8. The atoll is famous for its beauty and because Tom Neale from NZ lived there alone for 6 years in the fifties and the sixties. The atoll is uninhabited. We plan to spend a week at the atoll before we move on to Tonga.


Yagan lämnade Bora Bora och Franska Polynesien som planerat onsdagen den 4 juli på morgonen. Det känns skönt att vara till havs igen efter mer än två månader i Franska Polynesien. Vi är nu på väg till Suvarov atollen (13:13,4 S och 163:06,2 V). Det är 700 sjömil till Suvarov och vi räknar med att vara framme på söndag den 8 juli. Atollen är berömd för sin skönhet och för det faktum att nya zeeländaren Tom Neale levde där ensam i 6 år på 50-och 60-talet. Atollen är obebodd. Vi räknar med att tillbringa en vecka på atollen innan vi seglar vidare mot Tonga.

Thursday, June 28, 2007

Preparing for Suvarov and Tonga


We have now started preparing for the long voyage to Tonga (18:38,5 S and 173:59,2 W -1400 nautical miles) via the Suvarov atoll (13:13,4 S and 163:06,2 W). We plan to leave Bora Bora next week as soon as the weather permits. Right now it looks like we are leaving on Wednesday July 4. We will stop halfways at the Suvarov atoll. This atoll is world famous because of the eremit Tom Neale who lived there alone for 6 years in the fifties and the sixties. He wrote a book about it " An island to oneself". We have read the book ealier but we are now reading it again. It is a four days voyage to Suvarov and another four days to Tonga. There is nothing to buy in Suvarov and limited possiblities to provision in the northern archipelago of Tonga so we have to store a lot before leaving. We have now spent more that two months i French Polynesia and we think that it is enough. If they have a budget deficit in French Polynesia a tax on dogs would be the ultimate solution. We have never seen so many dogs running around as we have here.


Vi har nu börjat förbereda oss för nästa långa ben till Tonga (18:38,5 S och 173:59,2 V - 1400 sjömil) via Suvarov atollen (13:13,4 S och 163:06,2 V). Vi räknar med att lämna Bora Bora under nästa vecka så snart vädret tillåter. Just nu ser det ut som att vi går onsdagen den 4 juli. Vi stannar på Suvarovatollen som ligger halvvägs. Denna atoll är världsberömd pga eremiten Tom Neale som bodde där ensam i sex år på 50- och 60-talet. Han skrev en bok om sina upplevelser "An island to oneself". Vi har läst boken tidigare och vi läser nu om den. Det är en fyra dagars segling till Suvarov och sedan ytterligare fyra dagar till Tonga. Det finns inget att köpa på Suvarov och mycket begränsade provianteringsmöjligheter i Tongas norra skärgård så vi behöver bygga upp ordentliga lager innan vi avseglar. Vi har nu varit mer än två månader i Franska Polynesien och det är fullt tillräckligt tycker vi. Om de har ett budgetunderskott här så skulle en väl avvägd hundskatt lösa alla problem. Vi har aldrig någonsin sett så många hundar som springer omkring lösa som här.

Friday, June 22, 2007

Exploring Bora Bora


After a while of sailing with some of our children they are now back in Sweden and Norway and we have continued our round the world voyage on our own. We are now in Bora Bora (16:31,5 S and 151:44,6 W) - the last island to be visited in French Polynesia. We are now anchored outside the famous restaurant "Bloody Marys". We plan to explore Bora Bora during the coming 2-3 weeks. If we like the island we will stay over July 14 - the French National Day that is celebreated a lot in Polynesia. Today we have bicycled round the island. Bora Bora is much more Americanized than the other islands because it was a big American Naval Base during World War 2. The level of English is also much better that on the other islands. It is also the most exclusive island with a lot of upmarket resorts and restaurants.


Efter en tids seglande med några av våra barn är de nu tillbaka i Sverige och Norge och vi har fortsatt vår jorden runt segling på egen hand. Vi har nu kommit till Bora Bora ( 16:31,5 S och 151:44,6 V) - den sista ön i Franska Polynesien som vi besöker. Vi ligger nu för ankar utanför den berömda restaurangen "Bloody Marys". Vi räknar med att upptäcka Bora Bora under de kommande 2-3 veckorna. Om vi gillar ön så stannar vi kanske över den 14 juli - den franska nationaldagen som firas omsorgsfullt här i Polynesien. Idag har vi cyklat runt ön. Bora Bora är mycket mer amerikaniserad än de andra öarna eftersom den var en stor amerikansk flottbas under kriget. Nivån på engelskan är därför också högre här än på andra håll. Bora Bora är också den mest exklusiva ön med många högklassiga hotell och restauranger.

Thursday, June 14, 2007

A week of sailing with Jonas, Oscar and Ellen


After two weeks of provisioning in Papeete, Tahiti two of our children-Jonas and Oscar-together with Oscars girlfriend Ellen joined us from Sweden and Norway during the weekend. This week we are cruising the Leeward Islands together with them. We started with Moorea and now we are anchored at Huahine. The rest of the week we will cruise Tahaa and Raiatea.


Efter två veckors proviantering i Papeete, Tahiti kom två av våra barn - Jonas och Oscar - tillsammans med Oscars flickvän Ellen till oss från Sverige och Norge under helgen. Under denna vecka seglar vi runt bland Läöarna tillsammans med dem. Vi startade med Moorea and nu ligger vi för ankar vid Huahine. Resten av veckan kommer vi att segla vid Tahaa och Raiatea.

Saturday, May 26, 2007

Exploring Tahaa


We have now arrived at the second of the Leeward Islands - Tahaa. We are anchored on the reef near the motu Ile Mahaea (16:38,24 S and 151:25,43 W). This is a lovely anchorage with a depth of 5 meter. The water is crystal clear and we have today cleaned the hull over and under the waterline. During the coming days we will circumnavigate Tahaa. It is expensive here in French Polynesia and the quality of services ( read restaurants) is not always great but the nature is fantastic. There is a reason why the Maldives and Fidji has many more tourists per year than French Polynesia.


Vi har nu kommit till den andra av läöarna - Tahaa. Vi ligger för ankar på revet nära en motu som heter Ile Mahaea (16:38,24 S och 151:25,43 V). Det är en underbar ankarplats med ett djup på 5 meter. Vattnet är kristallklart och idag har vi gjort rent skrovet under och över vattenlinjen. Under de kommande dagarna skall vi segla runt Tahaa. Det är dyrt här i Franska Polynesien och kvaliteten på servicen (läs restauranger) är ofta inget att skryta med men vi gillar naturen. Det är logiskt att Maldiverna och Fidji har många fler turister per år än Franska Polynesien.

Monday, May 21, 2007

Exploring Huahine


Yaghan is currently exploring Huahine. We are now achored at the southern tip of the island - Baie d'Avea (16:48,4 S and 150:59,4 W). This is a really nice anchorage - the nicest so far in French Polynesia. We are anchored between the island and the reef. The water is crystal clear and the anchorage is very well protected against all winds. Here we are resting after the Pacific crossing and doing some maintenance and repair works. We have now spent two days here and we will definately spend a few more. As the southern winter approaches it becomes a little colder. That is good - it has been to hot so far for a normal Swede.


Yaghan utforskar för närvarande Huahine. Vi ligger för ankar på dess södra spets - Baie d'Avea (16:48,4 S och 150:59,4 V). Detta är verkligen en fin ankarplats - den finaste hittills i Franska Polynesien. Ankarplatsen ligger mellan ön och revet. Vattnet är kristallklart och ankarplatsen är väl skyddad för alla vindar. Här vilar vi ut efter Stilla Havs överfarten och här gör vi diverse underhålls och reparationsarbeten. Vi har nu tillbringat två dagar här och det blir säkert några till. Allt eftersom södra halvklotets vinter närmar sig blir det successivt kallare. Detta tycker vi om för det har varit alltför varmt hittills för en normal svensk.

Thursday, May 17, 2007

Cruising the Leeward Islands


After a week of provisioning i Taina Marina outside Papete we left for the neighbouring island Moorea. Taina Marina was a very nice marina with a Carrefour supermarket close by and two good reastaurants at the dock. After a few days at Moorea we sailed to the Leeward Islands - Huahine, Raiatea/Tahaa and Bora-Bora. We started with Huahine (16.42 S and 151.02 W) where we are now. We are now anchored outside the "capital" of Huahine, Fare (see picture). The coming days we will explore the Leeward Islands before we in early June return to Taina Marina in Patete to meet some of our children. Huahine is said to have some nice anchorages. We will come back with clear judgements after visiting them.......


Efter en vecka av proviantering i Taina Marina utanför Papete avseglade vi mot grannön Moorea. Taina Marina var en mycket positiv upplevelse med en stor Carrefour supermarket nära intill och två fina restauranger alldeles vid bryggan. Efter några dagar på Moorea seglade vi vidare mot Läöarna - Huahine, Raiatea/Tahaa och Bora-Bora. Vi startade med Huahine (16.42 S och 151.02 V) där vi är nu. Vi ligger just nu för ankar utanför Huahines "huvudstad" Fare (se bilden). Under de kommande veckorna skall vi upptäcka Läöarna innan vi i början av juni återvänder till Taina Marina för att träffa några av våra barn. Huahine påstås ha en del fina ankarplatser. Vi kommer tillbaka med säkra omdömen när vi besökt dem........

Tuesday, May 08, 2007

In Papeete, Tahiti


Yaghan arrived today in Papeete, Tahiti (17.32 S and 149.34 W) from Rangiroa. We had a wonderful time in the Rangiroa atoll. We did some diving in the two passes - Tiputo and Avatoru. During the last dive in Avaturo we were surrounded by three White Tip sharks. They circled around us for five minutes. We have seen a lot of sharks before but this incident was a little bit frightening. We are now in Papeete, Tahiti after a 200 nm voyage. Gaugin once went here to seek the wilderness - we come here looking for some civilization. After 4 months in Antactica/Chilean Channels/the Pacific it is really nice to come to Papeete with all its infrastructure. We will now spend the coming two months in French Polynesia.


Yaghan anlände idag till Papeete, Tahiti (17.32 S och 149.34 V) från Rangiroa. Vi hade en fantastisk tid på Rangiroa atollen. Bl.a så dök vi i de bägge passen - Tiputo och Avatoru. Under det sista dyket i Avatoru så omringades vi av tre hajar. De var 2-3 m långa och cirklade runt oss i fem minuter på nära håll. Vi har sett många hajar tidigare när vi dykt men denna incident var lite skrämmande. Vi är nu i Papeete, Tahiti efter en segling på 200 nm. Gaugin kom en gång till Tahiti för att söka det vilda och oförstörda - vi kommer hit för att få lite cilivisation. Efter 4 månader på Antarktis/Chilenska kanalerna/Stilla Havet så känns det underbart att komma till Papeete med hela dess infrastruktur. Vi kommer nu att tillbringa de kommande två måndaderna i Franska Polynesien.

Saturday, April 28, 2007

Rangiroa - the worlds third largest atoll


Yaghan is now in the Rangiroa atoll (14.58 S and 147.58 W) just 80 nm from the Ahe atoll. While Ahe was the center of the black pearl industry Rangiroa is more of a tourist center. We are anchored just outside a nice resort (see picture) and here is a lot of diving and ohter tourist activities. We are having dinner at the resort almost every evening. That is very nice after Antarctica/Chilean Channels/the Pacific. We have not seen a really good restaurant since we were in Punta del Este i November 2006 - that is five months ago!!! The atoll is very big - 40 nm long and 20 nm wide. We plan to go diving to different spots in the lagun the coming days.


Yaghan är nu i på Rangiroa atollen ( 14.58 S och 147.58 V) bara 80 nm från Ahe atollen. Medan Ahe var ett center för industrin med svarta pärlor så är Rangiroa mer ett turist center. Vi ligger för ankar utanför en fin resort ( se bilden) och här finns mycket dykning och andra turistaktiviteter. Vi äter middag på resorten nästan varje kväll. Det känns mycket bra efter Antarktis/Chilenska kanalerna/Stilla Havet. Vi har inte varit på en riktigt bra restaurant sedan Punta del Este i november 2006 - för fem månader sedan!!!! Atollen är mycket stor - 40 nm lång och 20 nm bred. Vi planerar att dyka på en mängd olika ställen i lagunen under de kommande dagarna.

Sunday, April 22, 2007

Cruising the Tuamotu archipelago


Yaghan arrived today at 8 am local time in the Ahe atoll, Tuamotu archipelago, French Polynesia. The voyage to Ahe from Robinson Crusoe Island in Chile was 4200 nm and we spent 25 days non stop at sea. Our longest voyage ever. The average speed was 7 knots. The tradewinds picked up at the end and we did more than 8 knots the last days. We will now spend the coming month cruising the Tuamotu archipelago before we leave for Papete, Tahiti.


Yaghan kom idag kl 8 lokal tid fram till Ahe atollen i Tuamotu skärgården i Franska Polynesien. Seglingen från Robinson Crusoe Ön var 4200 nm och den innebar 25 dygn non stop över Stilla Havet. Vår längsta segling någonsin. Genomsnittsfarten blev 7 knop. Passadvindarna blev något friskare mot slutet och de sista dagarna gjorde vi över 8 knop. Vi kommer nu under den kommande månaden att segla runt i Tuamotuskärgården innan vi avseglar mot Papate på Tahiti.

Friday, April 20, 2007

Good bye to the Admiral Nelson watch system


Yaghan is now less than 500 nm from the Ahe atoll. The current position is 13.42 S and 138.46 W. We will be at the atoll on Sunday April 22. We will see little stonger trade winds during the three remaining days - 16-19 knots. To spend 25 days at sea is a completely different ball game than to spend one week or two as we have done before. So far we have been loyal to the old Admiral Nelson watch system - 4 hour watches in a system that rotates every day. However we have found that the Nelson watch system is very tiring when you spend more that two weeks at sea. We have therefore changed system. We have devided the dark hours in two parts. Arne takes the watch from 19-24 and Heléne takes 00-05 every night. Today Arne woke up at 5 and got buns fresh from the oven (see picture). In the morning we have two four hour watches and in the afternoon we have a flexible system - the one who is tired can sleep for an hour or two. This meens that we get minimum 7 hours of sleep at the same time every night. This has worked much better for us than the old Nelson rotating watch sytem. We now feel fit for another month at sea but at the same time we are happy to be at the Ahe atoll soon.........
Yaghan har nu mindre än 500 nm kvar till Ahe atollen. Vår aktuella position är 13.42 S och 138.46 V. Vi kommer fram till atollen på söndag den 22 april. Vi kommer att få lite hårdare passadvindar under de tre sista dagarna - 8-10 m/s. Att tillbringa 25 dagar till havs är ett helt annat spel än att tillbringa en eller två veckor som vi gjort tidigare. Vi har hittills alltid använt oss av Admiral Nelson gamla vaktsystem - 4 timmarsvakter som roterar varje dygn. Vi har dock funnit att hans vaktsystem blir mycket tröttsamt om man tillbringar mer än 2 veckor till havs. Vi har därför bytt. Vi delar nu dygnets mörka del i två delar. Arne tar alltid vakten 19-24 och Heléne vakten 00-05. Idag vaknade Arne kl 5:00 och serverades nybakade bullar (se bild). Därefter följer 2 fyratimmarsvakter på förmiddagen och på eftermiddagen har vi ett flexibelt system - den som är trött kan sova en timmar eller två. Detta betyder att var och får får minst 7 timmar sömn på samma tid varje dygn. Detta har fungerat mycket bättre för oss än det gamla roterande Nelsons vakt system. Nu känner vi oss fräscha nog för ytterligare en månad till havs men vi är samtidigt glada att vi snart är framme på Ahe atollen.........

Saturday, April 14, 2007

The 17:th day non-stop in the Pacific and eight more days to go


Yaghan is now on her 17:th day in the Pacific. We have done 2/3 of the 4200 nm voyage to the Ahe atoll in French Polynesia from Chile. Our position is 13:12 S and 124:02 W. We estimate to reach Ahe on Sunday April 22. The speed has stabilized round 7 knots. The trade wind is blowing 10-20 knots and the last 2-3 day have been better than average. The windspeed has been round 20 knots and we have been able to do more than 8 knots. However the wind will decrease again during next week. It is getting real hot - 28 degrees centigrade in the water and in the air. The days come and go. We spend the time reading, repairing, sleeping and analyzing the weather. 4200 nm is more och less what we normally sail in one year. This means a lot of wearing out - the best exemple being the genua sheets. We have fixed them threee times already. The tuffest thing for Yaghan is when there is no wind but a lot of swell. Then the hole rigging is slaming and a lot of damage can be done. So far nothing serious has happend but you have to watch out all the time.


Yahgan är nu på sitt 17:de dygn på Stilla Havet. Vi har avverkat 2/3 av den 4200 nm långa seglingen. Vi räknar med att nå Ahe atollen söndagen den 22 april. Farten har stabiliserats runt 7 knop. Passadvinden blåser 5-10 m/s och de 2-3 senaste dagarna har varit bättre än genomsnittet. Vindstyrkan har varit runt 10 m/s och vi har gjort över 8 knop. Vinden kommer dock att avta igen under den sista veckan. Det är nu riktigt varmt - 28 grader i vattnet och i luften. Dagarna kommer och går. Vi använder tiden till att läsa, reparera, sova och analysera vädret. 4200 nm är ungefär vad vi normalt seglar på ett år. Detta innebär mycket förslitning - där genuaskoten är det bästa exemplet. Dessa har vi måst fixa till 3 ggr redan. De tuffaste förhållandena för Yaghan nu är om vi har dålig vind och mycket dyning. Då slår det i rigg och segel med stor kraft och stora skador kan uppstå. Hittills har vi klarat oss men man får se upp hela tiden.

Monday, April 09, 2007

Halfway to French Polynesia - 2200 nm more to go


Yaghan has now been at sea for 12 days. Our current position is 16:26,5 S and 109:09,5 W. We are almost halfway to the Tuamotu Archipelago in French Polynesia. We have 2200 nm to go and we have done 2000. Our plan is still to go to Rangiroa - the worlds third largest atoll. However we will first make a quick stop at the Ahe atoll (14:32,0 S and 146:21,0 W) 80 nm before Rangiroa. So far we have been able to do 7 knots but the speed vary a lot. Sometimes we make 9 knots for a few ours and than we make 5 .........Our weatherprogram SPOS recalculates the route twice a day to maximaze the speed. Because of the tradewinds it is tailwind all the time and we sail with main, cutter and genua (see picture). In total we carry 270 square meters of sail in this setting. Yaghan very much sails by herself. We estimate to reach the Ahe atoll on Sunday April 22 - two weeks from now. The watertemperature is 25 degrees centigrade and about the same in the air. We have seen two cargo ships in 12 days. Here is not a lot off traffic. When we reach the Ahe atoll we have done 17000 nm since we left Sweden in June 1. That's 40% of the total distance (44.000) of our circimnavigation.


Yaghan har nu varit till havs i 12 dagar. Vår nuvarande position är 16:26,5 S och 109:09,5 V. Vi är nästan halvvägs till Tuamotu Skärgården i Franska Polynesinen. Vi har 2200 nm kvar och vi har seglat 2000. Vår plan är fortfarande att segla till Rangiroa - världens tredje största atoll. Vi kommer dock först att göra ett kort stopp på Ahe atollen (14:32,0 S och 146:21,0 V) som kommer 80 nm innan Rangiroa. Hittills har vi gjort 7 knop i snitt men farten varierar mycket . Ibland gör vi 9 knop några timmar för att sedan göra 5 lika länge....Vårt väderprogram SPOS kalkylerar om rutten två gånger per dag för att maximera farten. Pga passadvindarna är det medvind hela tiden och vi seglar med stor, cutter och genua ( se bild). Totalt för vi 270 kvadratmeter segel på detta sätt. Yaghan sköter sig i stort sett själv. Vi räknar med att nå Ahe atollen den 22 april dvs om två veckor från nu. Vattentemperaturen är 25 grader och det är stort sett samma i luften. Vi har bara sett 2 lastfartyg under 12 dagar. Det är inte mycket trafik här. När vi kommer till Ahe atollen har vi avverkat 17.000 nm sedan vi lämnade Sverige den 1 juni. Det är 40% av distansen på hela vår jorden runt segling.

Thursday, April 05, 2007

Light and decreasing trade winds - change of plans


Yaghan has now been at sea for one week since she left Robinson Crusoe Island. Our current position is 20:59,5 S and 097:52,7 W. We have sailed 1300 nautical miles - an average speed of 7 knots. That's a rather poor speed compared to Yahgans normal 8 knots. The reason is light and decreasing trade winds. The trade winds are much lighter than expected. Perhaps it has something to do with the El Nino we saw during 2006 - who knows. The expected speed for the remaining part of the voyage is just above 6 knots. We have therefore decided to skip Gambier Islands to save some time and instead sail directly to Rangiroa (14:58,3 S and 147:38,2 W) in the Tuamotu archipelago. From our current position we have another 3000 nautical miles to go to Rangiroa. Even if the winds are very light we will be there before the end of the month. This leg from Robinson Crusoe to Rangiroa will then become the longest leg during our entire circumnavigation - 4300 nautical miles or one month at sea. It is a pity to miss Gambier but it would be even worse to lack time in the Tuamotu archipelago............


Yaghan har nu varit till havs i en vecka sedan hon lämnade Robinson Crusoe Ön. Vår nuvarande position är 20:59,5 S och 097:52,7 V. Vi har seglat 1300 sjömil - en medelfart på 7 knop. Det är en dålig fart för Yaghan som normalt lätt gör 8 knop. Orsaken är svaga och minskande passadvindar. Passadvindarna är mycket svagare än väntat. Kanske har det något att göra med den El Nino som vi såg under 2006 - vem vet. Den förväntade farten för resten av seglingen är bara lite drygt 6 knop. Vi har därför beslutat att skippa Gambier Islands och istället gå direkt till Rangiroa (14:58,3 S och 147:38,2 V) i Tuamotu skärgården. Från vår nuvarnade position har vi ytterligare 3000 sjömil till Rangiroa. Även om vindarna är mycket svaga kommer vi att vara där före månadens utgång. Detta ben från Robinson Crusoe till Rangiroa blir då vårt klart längsta under hela jorden runtseglingen - 4300 sjömil eller en månad till havs. Det är tråkigt att missa Gambier Island men det vore ännu värre att inte ha tillräckligt med tid i Tuamotu skärgården........

Monday, April 02, 2007

Lazy days in the Pacific


Yaghan is now on her fifth day in the Pacific. Her position is 25:31,5 S and 090:38,5 W. She has sailed 800 nautical miles from Robinson Crusoe Island and has another 2700 to go to Gambier Island (23:13,4 S and 135:02,3 W) in French Polynesia. The total distance has increased to 3500 nautical miles because we have to go 600 nautical miles north of the rumbline to get good enough winds. Still the winds have been week and the average speed is only 7,5 knots so far. We will reach Gambier on April 17 as it looks now. That is 2 days later than planned. This meens that we will pass 600 nautical miles north of Easter Island and the island will therefore not be visited. It is lazy sailing with tailwind 15-20 knots. This means a lot of time for reading books and Arne is right now reading Jan Guillou's book about the Order of the Knights Templar (se picture). This is the second book about Arn Magnusson of Arnäs. Swedens cradle was in Västergötland says Arne from Vänersborg.........Jan Guillou is a genius. These books are fantastic!


Yaghan är nu på sitt 5;te dygn på Stilla Havet. Hennes position är 25:31,5 S och 090:38,5 V. Hon har avverkat 800 sjömil från Robinson Crusoe Ön och har ytterligare 2700 till Gambier Island (23:13,4 S och 135:02,3 V) i franska Polynesien. Den totala distansen har ökat till 3500 sjömil pga att vi måste gå ca 600 sjömil norr om rumbline för att få någorlunda bra vindar. Vindarna har ändå varit svaga och vår genomsnitts fart hittills är bara 7,5 knop. Vi kommer till Gambier Islands den 17 april som det ser ut nu. Det är 2 dagar senare än planerat. Detta innebär också att vi kommer att passera ca 600 sjömil norr om Påskön och vi kommer sålunda inte att besöka ön denna gång. Det är en enkel segling på lata latituder. Detta innebär gott om tid att läsa böcker. Arne läser just nu Jan Guillou's bok "Tempelherren" (se bilden). Det är den andra boken om Arn Magnusson från Arnäs. Sveriges vagga stod i Västergötland säger Arne från Vänersborg......Jan Guillou är ett geni. Det är fantastiska böcker!

Thursday, March 29, 2007

Falling parts from spaceships in south Pacific


Yaghan left Robinson Crusoe Island as planned yesterday March 28. We started with a norhtwest course to get north of a big high to get tailwind (see picture). After a few days we turn west directly towards Gambier Islands (23:06,9 S and 134:57,6 W). We will reach Gambier on April 14 or 15. This is our longest ocean crossing ever - 3300 nautical miles or 2-3 days longer than the Atlantic crossing to Brazil. We have now dicovered a new hazard for sailors. Today we got a warning on Inmarsat C for falling parts from spaceships in the south Pacific!!!! Apart from that everything is fine and we are doing 8 knots in a tailwind of 19 knots.


Yaghan lämnade Robinson Crusoe Ön som planerat den 28 mars. Vi började med en nordvästlig kurs för att komma norr om ett stort högtryck för att därigenom få medvind (se bild). Efter ett par dagar girar vi västerut direkt mot Gambier Islands (23:06,9 S och 134:57,6 V). Vi räknar med att nå Gambier Islands den 14 eller 15 april. Detta är vår längsta oceanöverfart någonsin - 3300 sjömil eller 2-3 dagar längre än Atlantöverfarten till Brasilien. Vi har nu blivit varse en ny fara för seglare. Idag fick vi en varning över Inmarsat C att det finns risk för fallande delar från rymdskepp i södra Stilla Havet!!!! Bortsett från detta är allt väl ombord. Vi gör 8 knop i en medvind på 9 m/s.

Tuesday, March 27, 2007

"Antarctica" on top of the viewers list


Our fourth film - "Antarctica" - was shown for the first time on March 26 and it immediately reached the top position as the most viewed film all categories on ditv.se. Our films are shown on DI TV - the televison arm of the leading swedish business daily Dagens Industri and on www.ditv.se.


Vår fjärde film - "Antarktis" - visades för första gången den 26 mars och gick omedelbart upp på första platsen på tittartoppen på ditv.se. Våra filmer visas på DI TV som är Dagens Industris TV kanal och på www.ditv.se.

The Robinson Crusoe lobster is fantastic!!!!!


Robinson Crusoe Island is worldfamous for it's lobster. Last night we had a lobster dinner onboard. Two lobsters (see picture) were delivered by a fisherman in the afternoon. We cooked them for 20 minutes and then we put the pot on deck so they could cool a bit in the air. When the dinner started the lobsters were still warm. To the lobster we had chilean "champagne". It was a memorable dinner indeed. Nothing is better than a fresh warm lobstertail. We will have a repeat of that dinner tonight. We have heard about people having lobster also for breakfast and lunch!!!! On Wednesday we start our voyage to Gambier Islands, Polynesia. It will be our longest voyage so far. It is 3300 nautical miles - 300 nautical miles longer that the Atlantic crossing to Brazil. We esimate to be at sea for 17 days.


Robinson Crusoe ön är världsberömd för sin hummer. Igår kväll hade vi hummermiddag ombord. Två fina humrar (se bild) levererades av en fiskare under eftermiddagen. Vi kokade dem i 20 minuter och lät de sedan svalna på däck i sitt spad. När middagen började var humrarna fortfarande lite varma. Till hummern drack vi chilensk "champagne". Det var verkligen en minnesvärd middag. Inget är godare än en färsk varm hummerstjärt. Vi kommer att ha en repeat på den middagen ikväll. Vi har hört talas om personer som äter hummer också till frukost och lunch!!!!! På onsdag startar vi vår segling mot Gambier Islands i Polynesien. Det blir vår längsta segling hittills. Den är 3300 sjömil - 300 sjömil längre än Atlantöverfarten till Brasilien. Vi räknar med att vara till havs i 17 dygn.

Monday, March 26, 2007

Anchored at Robinson Crusoe Island


Yaghan arrived yesterday at Robinson Crusoe Island (33:38,4S and 078:49,6W). This was the island where the real Robinson Crusoe - Alexander Selkirk - was 1704-1709. Is is colder than we expected. It is 20 degrees centigrade in the air and 18 in the water. It looks more like the Faroe Islands than the more tropical islands that most people think of in connection with Robinson Crusoe. On Wednesday March 28 we will start our voyage to Gambier Islands, Polynesia (23:13,4S and 135:02,3W). This is our longest voyage so far - 3300 nautical miles non stop. That is 300 nautical miles more than the Atlantic crossing to Brazil. The calculated time at sea is 17 days.


Yaghan anlöpte Robinson Crusoe Ön (33:38,4S och 078:49,6V) igår som planerat. Detta är ön där den riktige Robinson Crusoe - Alexander Selkirk - levde 1704-1709. Det är kallare än vi hade väntat oss. Det är 20 grader i luften och 18 grader i vattnet. Det ser mer ut som Färöarna än de mer tropiska öar som man brukar förknippa med Robinson Crusoe. På onsdag den 28 mars seglar vi vidare mot Gambier Islands (23:13,4S och135:02,3V) i Polynesien. Det blir vår längsta segling hittills - 3300 sjömil non stop. Det är 300 sjömil längre än vår väg över Atlanten till Brasilien. Den kalkylerade tiden till havs är 17 dygn.

Saturday, March 24, 2007

On our way to Robinson Crusoe Island


Yaghan left Puerto Montt as planned on March 22 for the 600 nautical miles voyage to Robinson Crusoe Island (33:38,1 S and 078:49,5 W). The Pacific seems to be full of whales. We saw ten of them already the first evening. We have now little more than 200 nautical miles or one day more to go. We will reach Robinson Crusoe tomorrow Sunday March 25 in the afternoon. We plan to stay for a few days on the island before we sail on to Polynesia. We want to see Alexander Selkirks cave and we want to eat the world famous lobster. We hope to have lobster and champagne for dinner every day on Robinson Crusoe. It is said to be the best lobster in the world. It is a tuff job to sail round the world...........


Vi lämnade Puerto Montt som planerat den 22 mars för att segla de 600 sjömilen till Robinson Crusoe Ön (33:38,1 S och 078:49,5 V). Stilla Havet verkar fullt av valar. Vi såg ett 10 tal redan första kvällen. Vi har nu bara lite mer än 200 sjömil eller ett dygn kvar. Vi kommer att komma fram imorgon söndagen den 25 mars på eftermiddagen. Vi räknar med att stanna på ön ett par dagar innan vi seglar vidare mot Polynesien. Vi vill se Alexander Selkirks grotta och äta den världsberömda hummern. Vi hoppas att äta hummer och dricka champagne varje dag till middag under vår vistelse på Robinson Crusoe. Det anses vara den bästa hummern i världen. Det är ett tufft jobb att vara världsomseglare............

Wednesday, March 21, 2007

Our fourth film - "Antarctica" - on television March 26


Our fourth film - "Antarctica" - is shown on swedish television on Monday March 26. It is shown on DI TV - the televison arm of the leading swedish business daily. It will also be shown on www.ditv.se from the same day.


Vår fjärde film som handlar om Antarktis kommer att visas på DI TV måndagen den 26 mars. DI TV är Dagens Industris TV kanal. Filmen kommer också att visas på www.ditv.se från samma dag.

Last minute preparations for Robinson Crusoe Island


We have now been fully occupied with provisioning and maintanance for three weeks here in Puerto Montt. The only remaining thing is to test our new back up system for the Fleet 77. One thing you learn on a voyage like this is that you have to have back up systems for everything. Our Fleet 77 ( satellite communication) broke down in Antarctica and we did not have a back up system so we could not get any weather reports. Now we have created a back up based on Iridium. Iridium is not by far as good as the Fleet 77 but as a back up it will do. If the tests work out all right we start our 5000 nautical miles/two months voyage to Papete, Tahiti tomorrow March 22. Our first stop will be Robinson Crusoe Island. We have 600 nautical miles to go to Robinson Crusoe Island where the Scotsman Alexander Selkirk spent 4,5 years on his own 1704-1709. When Defoe wrote the book about Robinson Crusoe he was inspired by Selkirk. Selkirk was sent ashore after a conflict with his captain. Selkirk did not think that the ship was fit to sail to England but so did the captain. Selkirk refused to sail any farther and demanded he be set ashore. This was a smart thing to do because the ship later sank and Selkirk came home to Scotland and became a celebrity.


Vi har nu varit fullt upptagna med proviantering och underhållsarbeten i tre veckor i Puerto Montt. Det enda som återstår är att testa vårt nya back up system för Fleet 77:an ( satellitkommunikation). En sak man lär sig på en sådan här segling är att man måste ha back up för allt. Vår Fleet 77 gick sönder på Antarktis och vi hade inget back up system så vi kunde inte få några väderrapporter. Nu har vi skapat ett back up system baserat på Iridium. Iridium är inte på långt när lika bra som Fleet 77 men som back up duger det. Om dessa tester faller ut bra så påbörjar vi i morgon ( 22 mars) den 5000 sjömil och två månader långa resan mot Papete, Tahiti. Vårt första stopp blir Robinson Crusoe Island. Vi har 600 sjömil dit. Det var på Robinson Crusoe ön som skotten Alexander Selkirk tillbringade 4,5 år 1704-1709 och blev förebild för Defoes bok om Robinson Crusoe. Selkirk sattes iland efter en konflikt med sin kapten om fartygets sjövärdighet. Selkirk ansåg att det måste repareras men det tyckte inte kaptenen. Selkirk krävde då att sättas iland. Det var ett smart drag för fartyget gick senare under. Selkirk återvände dock till Skottland och blev lite av en celebritet.

Thursday, March 01, 2007

In Pueto Montt, Chile preparing for Polynesia


Yesterday evening Yaghan arrived in Puerto Montt (41.29,4 S and 072.59,0 W) after 1432 nautical miles and 38 days along the Chilean Channels. The Chilean Channels were nice but not nearly as nice as Antarctica. It was a lot of motoring and the weather was really bad for long periods. Now we will spend 3 weeks here provisioning and doing maintenance jobs before we leave for Polynesia. It is really nice to be in a marina again. It is four months since we were in something you could call a marina. The voyage to Papete in Tahiti is almost 5000 nautical miles so we have to do a lot of provisioning and a lot of maintenance. So we have a busy schedule here in Puerto Montt. We have rented a car to make the work easier as Marina del Sur is a few kilometers outside the town.


Igår kväll kom Yaghan till Puerto Montt (41.29,4 S och 072.59,0 V) efter 1432 sjömil och 38 dagar längs de chilenska kanalerna. De chilenska kanalerna var fina men inte på långt när så fina som Antarktis. Det blev mycket motorgång och vädret var mycket dåligt långa perioder. Nu kommer vi att tillbringa de närmaste tre veckorna här för att proviantera och göra underhållsarbeten innan vi avseglar mot Polyniesien. Det är verkligen skönt att vara i en marina igen. Det är fyra månader sedan vi var i något som kan kallas en marina sist. Seglingen till Papete i Tahiti är nästa 5000 sjömil så vi behöver göra mycket proviantering och underhållsarbeten innan vi ger oss av. Vi har därför ett fullspäckat schema här i Puerto Montt. Vi har hyrt en bil för att göra arbetet lättare eftersom Marina del Sur ligger några kilometer utanför staden.

Tuesday, February 27, 2007

In Castro - the last stop before Puerto Montt


Yesterday Yaghan arrived in Castro (42.28,7 S and 073.45,3 W) the capital of Isla Chiloe. The town has 25.000 inhabitants. We had dinner at a restaurant for the first time in two months. Already tomorrow morning we will leave for Puerto Montt. That meens that we will spend 38 days in the Chilean Channels. The trip to Puerto Montt is 109 nautical miles. We need time there for provisoning and maintenance before we leave for Polynesia as we have almost 5000 nautical miles to go from Puerto Montt to Papete in Tahiti. We plan to leave on March 20.


Igår kom Yaghan till Castro (42.28,7 S och 073.45,3 V) huvudstaden på ön Chiloe. Staden har 25.000 invånare. Vi åt middag på en restaurant för första gången på två månader. Detta är det sista stoppet för Puerto Montt. Vi seglar vidare redan i morgon bitti. Det innebär att vi har tillbringat 38 dagar i de chilenska kanalerna. Trippen till Puerto Montt är 109 sjömil. Vi behöver tid där för att proviantera och för underhåll av båten innan vi avseglar mot Polynesien. Det är ju nästan 5000 sjömil till Papete på Tahiti. Vi räknar med att lämna Puerto Montt den 20 mars.

Sunday, February 25, 2007

Back in civilization


Yaghan arrived yesterday in Estero Pailad (42.51,4 S and 073.36,0 W) in Isla Chiloe. This is stop no 17 (of 18) in the Chilean archipelago. Isla Chiloe is a big island in southern Chile and its capital Castro is one of the three oldest cities in Chile. Today we will stay in Estero Pailad and tomorrow we will sail to Castro - a city with 25.000 inhabitants. Castro will be our last stop before Puerto Montt. In Puerto Montt we will stay for three weeks and provision for our long voyage to Tahiti which is almost 5000 nautical miles. We have anchored just outside the local church in Pailad - a small village with a few hundred people. It is really an experience to see people and houses again after more that a month with no human contacts at all.


Yaghan kom igår till Estero Pailad (42.51,4 S och 073.36,0 V) på ön Chiloe. Det är vårt 17:de stopp (av 18) in den chilienska skärgården. Chiloe är en stor ö i södra Chile och dess huvudstad Castro är en av Chiles tre äldsta städer. Idag ligger vi kvar i Estero Pailad och imorgon åker vi vidare till Castro - en stad med 25.000 invånare. Castro blir vårt sista stopp före Puerto Montt. I Puerto Montt kommer vi att stanna i tre veckor för att proviantera för vår långa segling till Tahiti som är nästan 5000 sjömil. Vi har ankrat nedanför kyrkan i Pailad - en liten by med ett par hundra invånare. Det är verkligen en upplevelse att se människor och bebyggelse igen efter mer än en månad utan några mänskliga kontakter alls

Thursday, February 22, 2007

Towards inhabited areas


Yesterday Yaghan arrived in Caleta Poza de Oro (44.08,8 S and 073.06,2 V) just 50 nautical miles south of Isla Chiloe. This is stop no 16 (of 19) in the Chilean archipelago. We have only another 200 nautical miles to go to Puerto Montt where we will provision for Polynesia. We plan to be in Puerto Montt by the end of next week. Before that we will make a few stops in Isla Chiloe. One is of course Castro - the capital of Isla Chiloe and one of the oldest towns in Chile. Now we are moving to inhabited areas. Castro is a town with 25.000 people and Puerto Montt 120.000. After 6 weeks in areas without people we are really looking forward to that. The food onboard is very nice but a nice restarurant seems like a tempting alternative right now.


Igår kom Yaghan till Caleta Poza de Oro (44.08,8 S och 073.06,2 V) bara 50 sjömil söder om Isla Chiloe. Det är stopp nr 16 (av 19) i den chilenska skärgården. Vi har bara 200 sjömil till Puerto Montt där vi skall proviantera för Polynesien. Vi planerar att komma till Puerto Montt under slutet av nästa vecka. Innan dess skall vi göra några stopp på Isla Chiloe. Ett sådant stopp är naturligtvis Castro - huvudstaden på Isla Chiloe och en av de äldsta städerna i Chile. Vi rör oss nu mot befolkade områden. Castro har 25.000 invånare och Puerto Montt har 120.000. Efter 6 veckor i områden utan människor ser vi mycket fram emot detta. Maten ombord är mycket bra men en trevlig restaurang framstår onekligen som ett lockande alternativ just nu.