Wednesday, November 29, 2006

Sailing with the albatrosses


Yaghan is sailing down the roaring forties accompanied by albatrosses. The wind is now 15-17 m/s and the scenary is fantastic. The sun is shining from a clear sky and nothing clould be more beautiful. The albatrosses are round the yacht all the time. The speed is 9-10 knots and sailing cant be better than this.

Yaghan seglar nu ner i roaring forties följd av albatrosser. Vindstyrkan är 15-17 m/s och vyn är magnifik. Solen skiner från en klarblå himmel och inget kan vara vackrare än detta. Albatrosserna cirklar runt båten hela tiden. Farten är 9-10 knop och segling kan inte bli bättre än detta.

Tuesday, November 28, 2006

In the roaring forties


Yaghan is now on her second day sailing from Mar del Plata to the Falklands ( Las Malvinas). So far we have had tailwind 20-25 knots and we have made an average speed of 8,7 knots. Today a coolfront will pass so we will get headwind for 12 hours and then the tailwind will come back. The temperature falls rapidly. During the four days to the Falklans the temperature will fall 10 degreees - both in the air and in the water. In the air from 20 to 10 and in the water from 16 to 6. Already now we are dressed as we are when we sail in Sweden in the winther. We will reach the Falklands on Friday.

Yaghan är nu på sitt andra seglingsdygn från Mar del Plata till Faklandsöarna (Las Malvinas). Hittills har vi haft medvind på 10-13 m/s och gjort en medelfart på 8,7 knop. Idag passerar en kallfront som kommer att ge oss motvind under 12 timmar och därefter återvänder medvinden. Temperaturen faller nu dramatiskt. Under fyra dagars segling till Faklandsöarna faller temperaturen 10 grader - såväl i vattnet som i luften. Den faller från 20 till 10 grader i luften och från 16 till 6 grader i vattnet. Redan nu är vi klädda som vi är när vi vinterseglar i Sverge. Vi räknar med att nå Falklandsöarna på fredag.

Tuesday, November 14, 2006

In Mar del Plata preparing for the Southern Ocean


Yaghan is now in Mar del Plata Argentina preparing for the Southern Ocean. The harbour is very crowded and shallow. When the tide is low Yaghan is standing on the bottom. We plan to leave next week for the Falklands. We try to jogg to get in shape for the Southern Ocean. The joggingtrack in Mar del Plata along the shore is beautiful and we try to jogg 10 kilometers every day. The voyage to the Falklands is 823 nautical miles so it will take little more than 4 days. Here we will meet the strong westerlies for the first time.

Yaghan är nu i Mar del Plata Argentina och förbereder sig för den södra oceanen. Hamnen är mycket trång och grund. När tidvattnet är lågt står Yaghan på botten. Vi räknar med att segla mot Falklandsöarna under nästa vecka. Vi joggar för att komma i form för den södra oceanen. Vi har funnit en mycket vacker joggingrunda längs strandlinjen i Mar del Plata och vi försöker springa 10 km varje dag. Seglingen till Falklandsöarna är 823 sjömil och kommer att ta drygt 4 dygn. Här kommer vi att möte de starka västvindarna för första gången.

Sunday, November 05, 2006

Punta del Este is a gem


Punta del Este is a gem and we love it. Its a very exclusive resort for people from all over South America. Here are lots of nice villas and hotels and we have not seen so many good restaurants since we were in La Coruna, Spain. At the same time the nature is wild and unspoilt. There are sea lions swimming in the harbour (se the picture) and the beautiful beaches are endless. The climate now is like May in Sweden - nice in the sun but chilly at night. Now the heating onboard is on at night for the first time since we left Sweden.

Punta del Este är en juvel och vi älskar detta ställe. Det är en mycket exklusiv semesterort för folk från hela Sydamerika. Här finnas massor med fina villor och hotel. Vi har inte sett så många förstklassiga restauranger sedan vi var i La Coruna i Spanien. Samtidigt är naturen vild och oförstörd. Sjölejonen simmar omkring i hamnen (se bilden) och de vackra sandstränderna är oändliga. Klimatet påminner om Sverige i maj - varmt i solen men kallt på nätterna. Nu är båtvärmen på på nätterna för första gången sedan vi lämnade Sverige.

Thursday, November 02, 2006

Yaghan will arrive in Punta del Este today


Yaghan will later today arrive in Punta del Este, Uruguay after a 4 day voyage from Ilhabela, Brazil. The total voyage is 882 nautical miles and we have 80 more to go at this moment. It has been a nice voyage with light winds except from a coldfront we met during the last 24 hours. Then we had winds of 18-22 m/s for a few hours. Now the weather is fine again with an almost full moon shining. This voyage has really ment a change of climate. Now it is more like sailing in Sweden in early spring. You have to wear a lot of warm clothes (see the picture of Heléne during the gale) and the watertemparature is 18 degrees. We start to feel that we are heading towards Antarctica. .............Now we will spend a few days in Punta del Este - "the St. Tropez of South America" - and we hope that it will live up to its reputation.

Yaghan kommer senare idag att angöra Punta del Este i Uruguay efter en 4 dygns segling från Ilhabela i Brasilien. Seglingen är totalt på 882 sjömil och just nu återstår 80 av dessa. Det har varit en fin segling i mestadels lätta vindar med undantag för de sista 24 timmarna då vi mötte en kallfront. Vi hade då under några timmar vindar på 18-22 m/s. Nu är vädret fint igen och natten är stjärklar med månsken. Denna resa har inneburit en kraftig klimatförändring. Nu är det som att segla i Sverige en tidig vår. Man måste ha mycket varma kläder på sig (se bilden på Heléne under kulingen) och vattentemperaturen är runt 18 grader. Vi börjar känna att vi är på väg mot Antarktis...........Nu kommer vi att spendera ett par dagar i Punte del Este - " Sydamerikas St.Tropez" - och vi hoppas att staden kommer att leva upp till sitt rykte.