Friday, October 27, 2006

In Ilhabela waiting for favourable winds


Yaghan has now spent a few days at the beautiful island of Ilhabela outside Sao Paulo. We should have left already but we had to wait for an aggresive coldfront to pass. When the coldfront passed last night the winds were so strong that Yaghan moved the mooringbuoy 100 meters. We have now moved to a stronger buoy where we will wait for the winds to change direction. When this happens we will take off for Punta del Este in Uruguay. Ilhabela is a very nice place to wait favourable winds. Its is a upmarket resort island with a very exclusive yacht club and very exclusive villas - not unlike Marstrand in Sweden. Here we have started jogging again. In that respect we are lagging behind last year. This year we have jogged only 600 kilometers compared to 1000 at the same time last year. It is difficult to keep up jogging when you sail round the world.

Yaghan har nu tillbringat några dagar på den vackra ön Ilhabela utanför Sao Paulo. Vi skulle redan ha seglat iväg men var tvungna att invänta passagen av en ovanligt aggresiv kallfront. När fronten passerade i natt blåste det så hårt att Yaghan flyttade en förtöjningsboj 100 meter. Vi har nu flyttat till en boj med tyngre bojstenar. Här väntar vi nu på att vindarna skall vända så att vi kan sticka till Punta del Este i Uruguay. Ilhabela är ett trevligt ställa att ligga och invänta bättre väder på. Det är en exclusive turistö med en mycket exklusiv yacht club och exklusiva villor - inte olik Marstrand i Sverige. Här har vi börjat jogga igen. Det har varit svårt att hålla joggingen uppe under seglingen så här långt. Vi har hittils i år bara joggat 600 km mot 100 km vid samma tid förra året. Här gör vi nu en uppryckning.

Saturday, October 14, 2006

Cruising the Angra dos Reis archipelago


Yaghan is now cruising the Angra dos Reis archipelago south of Rio de Janeiro. That's an archipelgo that reminds us of the Norwegian archipelago. The islands have high mountains and they are very green. However the climate is different with 23 degrees in the water and about the same in the air. Here in the southern hemisphere is it spring and a bit cold for many of the locals. We will spend the rest of this month cruising this archipelago. This is the playground for the people of Rio and Sao Paulo. You see a lot of big motoryachts - particularly Azimuts designed in Italy and produced here in Brazil. We really appreciate this opportunity to cruise in an archipelago as this is the first time we do this since we left Sweden. We move short distances at daytime and stay in nice anchorages at night. This is really nice and easy sailing and a huge contrast to the high seas that we have experienced the last months.

Yaghan seglar nu omkring i Angra dos Reis skärgården söder om Rio de Janeiro. Det är en skärgård som mycket påminner om den norska. Öarna är höga och gröna. Klimatet är dock annorlunda med 23 grader i vattnet och ungefär samma i luften. Här på södra halvklotet är det vår nu och ganska kallt tycker många i lokalbefolkningen! Vi kommer att segla i denna skärgård resten av månaden. Den är en tummelplats för folk från Rio och Sao Paulo. Man ser många stora motorbåtar här - särskilt av det kända märket Azimut som designas i Italien och tillverkas i Brasilien. Vi uppskattar verkligen denna möjlighet till skärgårdssegling. Det är första gången sedan vi lämnade Sverige. Vi förflyttar oss korta stäckor på dagarna och ligger på vackra ankarplatser under nätterna. Det är verkligen en trevlig och enkel form av segling och en stor kontrast mot de stora hav som vi upplevt under de senaste månaderna.

Friday, October 06, 2006

"Open your eyes"

Yaghan is now in Abrolhos 300 nautical miles south of Salvador. It is Brazils biggest concentration of offshore coral reefs. It is the best diving spot in the Brazilian coast. It is also the place where the whales feed their babies until they are fat enough to go to Antarctica. We arrived in Abrolhos in the dark but we saw several whales on the radar. Abrolhos meens "open your eyes" in Portugese. It got its name from the early Portugese navigators. Abrolhos was a dangerous place because of all the coral reefs so the navigators had to "open their eyes". Today we visited the island Siriba together with a person from IBAMA ( The Brazilian Institut for Environment Protection). IBAMA has a base on the biggest island Santa Barbara. You are not allowed to visit any island in Abrolhos without an IBAMA guide. We saw a lot of birds - most of them what they here call Atobas. On the island next to Siriba we saw a lot of Fragata. The Fragatas - with a wing span of 2 meters - can not fish so they steal the fish from the Atobas. The picture show an Atoba. The next two days we will dive with the whales. Very exciting indeed!!!

Yaghan är nu i Abrolhos skärgården 300 M söder on Salvador. Det är Brasiliens största koncentration av korallrev ute i havet. Det är den klart bästa dyksajten längs Brasiliens kust. Det är också stället där valarna föder upp sina ungar så de skall bli feta nog att klara de kalla vattnen vid Antarktis. Vi anlände till Abrolhos i mörker men vi såg ett flertal stora valar på radarn. Abrolhos betyder "öppna dina ögon" på Portugisiska. Ögruppen fick sitt namn från de tidiga Portugiska sjöfararna. Abrolhos stora koncentration av korallrev utgjorde en fara för dem och man måste därför "öppna sina ögon" när man kom hit. Idag har vi besökt ön Siriba tillsammans med en guide från IBAMA ( The Brazilian Institute for Environment Protection). IBAMA har en bas på den största ön Santa Barbara. Man får inte gå iland på någon av öarna utan en guide från IBAMA. Vi såg massor av fåglar - mest vad de här kallar Atobas. På ön brevid fanns massor av Fragatas. Fragatas - med ett vingspann på ca 2 meter - kan inte fiska själva utan stjäl fisk från Atobas på grannön!!!! Bilden visar en Atoba. Under de kommande 2 dagarna skall vi dyka bland valarna. Det skall bli spännande!!!!