Thursday, September 28, 2006

Courier companies success rate only 25% so far

When you sail round the world you are dependent on good courier service to get spare parts from home. It is often difficult to get spare parts locally. The courir companies ablility to deliver on the promised day has been a big disapointment so far. During our first 4 months we have received 4 packages with courier companies. One was in time and 3 were late - 2 more than a week!!!! Thus the success rate is only 25% so far. The courier companys tend to blame local authorites and "bad luck". For me as a customer it does not really matter what the reason is. I buy the courier companys expertise and I expect them to know what delivery times you can expect in different countries. We have taken two decisions. Firstly we have decided to publish the courier companies actual delivery times in the future. You find it on www.yahgan.com. Secondly we have decided to calculate - for our own good - with 14 days delivery time instead of the 4-5 days that the courier companys claim. We will problably receive 30-40 packages via courier company to different countries during our 3 year round the world voyage. We will normally not decide which company to use. That's decided by the company we order from. We think that our statistics will be of interest to many buyers of courier services. Who want to use a company that has "bad luck" all the time?

När man seglar jorden runt är man beroende av en väl fungerande kurirservice för att få reservdelar hemifrån. Det är ofta svårt att skaffa de rätta reservdelarna lokalt. Kurirföretagens förmåga att leverera på utlovad tid har varit en stor besvikelse så här långt. Under de 4 första måndaderna har vi fått 4 paket med kurir. Ett kom på utlovad tid och 3 var försenade. 2 av paketen var mer än en vecka sena!!!! Success rate är sålunda endast 25% så här långt. Kurirföretagen tenderar att skylla på lokala förhållanden och "otur". För mig som kund spelar det ingen större roll vad skälet till förseningen är. Jag har ju köpt kurirföretagets tjänster för att de skall känna till vad man kan vänta sig för leveranstider i olika länder. Med anledning av detta har vi tagit två beslut. För det första skall vi i fortsättningen publicera de olika kurirföretagens faktiska leveranstider. Du finner statistiken på www.yahgan.com. För det andra räknar vi själva numerar med 14 dagars leveranstid istället för de 4-5 dagar som kurirföretagen hävdar. Vi kommer sannolikt att få 30-40 paket via kurir under vår 3 år långa jorden runt segling. Vi kommer normalt inte själva att bestämma vilket företag vi skall anlita. Det bestäms av det företag vi köper prylarna ifrån. Vi tror att vår statistik kommer att vara av intresse för många köpare av kurirtjänster. Vem vill anlita ett kurirföretag som har "otur" hela tiden?

Saturday, September 16, 2006

Yaghan in Brazil


Yaghan arrived in Brazil on September 15 at 9:30 pm local time. We made the voyage from Canary Islands - 3000 nautical miles - in 15,6 days. That is a average speed of 7,9 knots. It was a fantastic voyage - the best we have ever done. We är tired but happy. Now we will spend the coming two months cruising the Brazilian coast.

Yaghan anlände till Brasilien den 15 september kl 21:30 lokal tid ( tiden är 5 timmar före Sverige). Vi avverkarde seglingen från Kanarieöarna - 3000 sjömil - på 15,6 dygn. Det innebär en medelfart på 7,9 knop. Det var en fantastisk segling - den bästa vi någonsin gjort. Vi är trötta men lyckliga. Nu kommer vi att tillbringa de kommande två månaderna med att segla längs Brasiliens kust.

Sunday, September 10, 2006

Champagne at the Equator crossing


Today at 10:48 UTC Yaghan crossed the Equator at 026.22W. The conditions where perfect with tradewind from SE blowing 16 knots. We have now sailed 2000 M from the Canary Islands and another 1000 remains. We have been at sea for 10 days and have 5 days more to go. During the remaining 5 days we will have 2-3 days stronger winds. We expect to be i Brazil on September 16 at the latest.

Idag kl 10:48 UTC korsade Yahgan ekvatorn på 026.22 grader väst. Förhållanden var perfekta med passadvinden från SO blåsande 8 m/s. Vi har nu seglat 2000 sjömil från Kanarieöarna och 1000 återstår till Brasilien. Vi har nu varit till havs i 10 dygn och 5 dygn återstår. Under de kommande 5 dygnen kommer vi att ha ett par dygn med lite hårdare vindar. Vi räknar med att vara i Brasilien senast den 16 september.

Monday, September 04, 2006

In the DoldrumsWe have now sailed 753 nautical miles since we left Gran Canaria - 25% of the distance to Salvador. Right now we are between Cape Verde and Africa in the so called Doldrums. Its and area with lows, violente squalls and thunder so we have had a busy night. You see the squalls on the radar and try to avoid them. We have two more days here and then we are out of the Doldrums and this strange weather. We have now been at sea for 4,5 days. Our old record was 4 days. Every morning we have to clear the deck from flying fish that has landed during the night. We expect to be in Salvador on September 16. It is 35 degrees celsius in the boat right now!

Vi har nu seglat 753 sjömil sedan vi lämnade Gran Canaria - 25% av sträckan till Salvador. Just nu ligger vi mellan Cape Verde och Afrika in de sk. Doldrums. Det är ett område med lågtryck, våldsamma squalls och åskväder så vi har haft en arbetsam natt. Man ser squalls på radarn och försöker undvika dem. Om 2 dagar är vi ute ut Doldrums och får ett mer normalt väder. Vi har nu varit till havs i 4,5 dygn - längre än vårt gamla rekord på 4 dygn. Varje morgon måste däcket rensas för flygfisk som landat där under natten. Vi räknar med att vara i Salvador den 16 september. Just nu är det 35 grader under däck!