Thursday, August 31, 2006

The voyage to Brazil has started

Yaghan started the voyage to Brazil today at 9 UTC. She plans to reach mainland Brazil on September 20.

Yaghan startade seglingen till Brasilien idag kl 9 UTC. Hon beräknas nå Brasilien runt den 20 september.

Sunday, August 27, 2006

Last minute preparations


Our departure from the Canary Islands has been further delayed because of a couriercompanys (read DHL) inability to deliver on time. It is important that you can trust the parcelservice as you need spareparts from home all the time during a circumnavigation. Now we hope that the parcel will be delivered on Tuesday so we can leave on Wednesday. While we wait we are doing some last minutes preparations such as polishing the yacht from top to toe. We have spent 7 mandays on polishing. On the picture Heléne is polishing the rigging. Yaghan has never looked nicer.........

Vår avsegling från Kanarieöarna har blivit ytterligare fördröjd pga ett kurirföretags (läs DHL)oförmåga att leverera på utsatt tid. Det är mycket viktigt under en jorden runt segling att man kan lita på paketservicens förmåga att hålla utlovade tider eftersom man hela tiden behöver reservdelar hemifrån. Medan vi väntar göra vi några sista minuten förberedelser som att polera hela båten från topp till tå. Vi har spenderat 7 mandagar på polering. På bilden polerar Heléne riggen. Yaghan har aldrig varit finare...............

Wednesday, August 23, 2006

Tropical storm Debby


As we are leaving for Brazil the coming weekend we are now monitoring the weather in the Atlantic closely. We try to avoid sailing in areas during hurricane season. There should not be any hurricanes on our route to Brazil. However the hurricanes that hit USA and the West Indies are normally formed south of the Cape Verde Islands. Such a tropical storm was formed a few days ago south of Cape Verde and it passed our coming route last night (August 23 at 00 UTC). Today that storm was officially named Debby. When Debby passed our coming route at Latitud 15 degrees her windspeed was 35 knots. Not a hurricane yet but something you should try to avoid. We plan to pass that point on August 31 - that is 8 days after Debby. We hope that she does not have small sisters that will follow in her wake.......If she has, the Fleet 77 (for global Internet) and SPOS (our weatherprogram) will help us to keep track of them.

Eftersom vi avseglar mot Brasilien till helgen så håller vi just nu ett vakande öga på vädret i Atlanten. Vi försöker alltid undvika att segla i områden under orkansäsong. Det skall inte finnas några orkaner längs vår rutt till Brasilien. Dock är det så att de orkaner som drabbar USA och Västindien ofta bildas söder om Cape Verde öarna. En sådan tropisk storm bildades för ett par dagar sedan söder om Cape Verde och den passerade sedan vår kommande rutt igår natt (23 augusti kl 00 UTC). Idag namngavs stormen officiellt till Debby. När Debby passerade vår kommande rutt på latitud 15 grader så hade hon en vindstyrka på 35 knop. Hon är alltså ingen orkan än men kraftig nog för att man skall försöka undvika henna på havet. Vi planerar att passera samma punkt den 31 augusti - alltså 8 dagar efter Debby. Vi hoppas att hon inte har några småsystrar som följer i hennes kölvatten.......Om hon har det så kommer vår Fleet 77 (för globalt Internet) och SPOS (vårt väderprogram) hjälpa oss att hålla reda på dem.

Friday, August 18, 2006

Preparing for the long voyage to Brazil


We have now decided to leave for Brazil already late next week. We have shortened our stay in the Canary Islands from originally planned 6-7 week to 4 weeks. We think that we can use the extra time better in South America. This meens that a week of prerarations for the long voyage to Brazil ( 3000 nautical miles) has started. We are doing these prerarations in Puerto Mogan, Gran Canaria. The harbour in San Sabastian, La Gomera did only have 2 berths for yachts of our size and these two where full because of the Festival. Puerto Mogan is a better place for provisioning so no harm done.

Vi ha nu bestämt oss för att avsegla mot Brasilien redan vid slutet av nästa vecka. Vi har kortat ner vårt besök på Kanarieöarna från ursprungligen planerade 6-7 veckor till 4. Vi tror att vi kan använda den extra tiden bättre i Sydamerika. Detta innebär att en vecka av förberedelser för den långa seglingen till Brasilien (3000 sjömil) har startat. Vi gör dessa förberedelser i Puerto Mogan, Gran Canaria. Hamnen i San Sebastian, La Gomera hade bara 2 platser för båtar av vår storlek och dessa var upptagna pga Festivalen. Puerto Mogan är ett bättre ställe att proviantera på så det är ingen skada skedd.