Friday, July 28, 2006

Cruising the Canary Islands


We arrived in the Canary Islands on Tuesday as planned. Now we will spend 6-7 weeks cruising the Canary Islands. Arne is probably the only Swede that has not been to the Canary Islands. We are therefore looking forward to exploring the Islands during coming weeks before we leave for Brazil. The temperature is around 30 degrees - very much like in Sweden if we understand it right. The last island we will visit before going to Brazil is La Gomera. That was also the island where Columbus made his last stop before his long voyage to America. If it was good enough for him it will be good enough for us!

Vi anlände till Kanarieöarna på tisdag som planerat. Nu skall vi under 6-7 veckor segla runt bland Kanarieöarna. Arne är förmodligen den ende svensk som inte har varit på Kanarieöarna. Vi ser därför fram emot att upptäcka dessa öar under de kommande veckorna innan vi seglar vidare mot Brasilien. Temperaturen är 30 grader - ungefär som i Sverige om vi är rätt underrättade. Den sista ön vi kommer att besöka innan vi seglar vidare till Brasilien är La Gomera. Det var också den ö där Columbus gjorde sitt sista stopp innan han seglade till Amerika. Dög det för honom bör det duga för oss!

Saturday, July 22, 2006

A report from the Atlantic trade winds


Yaghan left the beautiful beaches of Algarve in Portugal on Saturday July 22 in the afternoon. We expect to reach the Canary Islands on Tuesday July 25 in the morning. The weatherforecast was NNE 10-16 m/s and the expected average speed was almost 9 knots - a quick sail in fresh winds. We are now halfway. We are for the first time sailing in real trade winds. We will se a lot of these trade winds during the rest of our circumnavigation. The NE is blowing very steadily and we have made the calculated 9 knots so far. Actually we have to hold Yaghan back a little so that we don't reach the Canary Island before dayligt on Tuesday. You have a lot of spare time during these tradewind sails. Plenty of time to blogg in other words..... Another thing to do during lonely watches is to listen to music. Right now we love the spanish group " la oreja van gogh"( van Goghs ear). Their music comes out from Yaghan as she sails along the African coast.

Yaghan lämnade Algarves vackre stränder lördagen den 22 Juli på eftermiddagen. Vi räknar med att anlända till Kanarieöarna på tisdagen den 25 Juli på morgonen. Väderprognosen vid avresan var NNO 10-16 m/s och vårt väderprogram kalkylerade med en genomsnittsfart på nästa 9 knop - en snabb segling i friska vindar. Vi är nu halvvägs. Vi seglar för första gången i riktiga passadvindar. Vi kommer att se mycket av dessa passadvindar under resten av vår jorden runt segling. Nordosten blåser mycket stadigt och hittills har vi gjort våra kalkylerade 9 knop. Vi får faktiskt hålla tillbaka Yaghan något så att vi inte når Kanarieöarna före soluppgången på tisdag. Det är inte mycket att göra ombord under dessa passadvindsseglingar. Därför har man tid att blogga.........En annan sak som man kan göra under ensamma vakter är att lyssna till musik. Just nu älskar vi den spanska gruppen "la oreja van Gogh" ( van Goghs öra). Deras musik strömmar ut från Yahgan när hon seglar längs Afrikas kust.

Sunday, July 09, 2006

Galicia - a favourite


Yaghan is currently visiting a few ports i Portugal before leaving for the Canary Islands. Before we sailed to Portugal we spent a week in the La Coruna - the capital of Galicia. La Coruna is an old favourite of ours - a beautiful city with a lot of traditions. The Spanish armada left La Coruna 1588 to beat the Brittish - a not very successful venture however. The Torres lighthouse outside La Coruna is the oldest lighthouse in the world still in operation. The big square in La Curuna is very famous (see picture). The city has a nice marina and lots of good restaurants. Galicia is our Spanish favorite.

Yaghan besöker just nu några hamnar i Portugal innan vi seglar över till Kanarieöarna. Innan vi kom till Portugal tillbringade vi en vecka i Galiciens huvudstad La Curuna. Det är en gammal favorit hos oss. En gammal fin stad med traditioner. Härifrån avseglade den spanska armadan 1588 för att nita engelsmännen - något som dock inte lyckades. Utanför La Coruna ligger fyren Torres - den älsta i värden fortfarande i funktion. Det vackra torget i La Coruna är berömt (se bilden). Staden har en fin marina och massor med bra restauranger. Galicien är vår spanska favorit.