Friday, June 30, 2006

Report from the Bay of Biscay


We have now been at sea for 2 days since we left Cowes in England on Wedensday. We have one more day to go before we reach Galicia in northern Spain. We have had a very nice and calm voyage so far with a lot of jumping dolphins following the yacht for hours. We believe and hope that the last day will give us little more winds.

Vi har nu varit till sjöss i 2 dygn efter det att vi lämnade Cowes i onsdags. Om ett dygn är vi framme i Galicien i norra Spanien. Vi har haft en mycket fin och lugn överfart så här långt med många hoppande delfiner som följt båten under långa stunder. Vi hoppas och tror att vi får lite mer vind under det sista dygnet.

Monday, June 26, 2006

In Cowes waiting for favourable winds


Yaghan is now in Cowes on Isle of Wight at the English south coast. From here will go directly to northern Spain later this week. We are waiting for favourable winds to take us cross the Bay of Biscay. We expect such wind during the coming weekend. Cowes is the sailing centre of England and has very good facilites and services for yachts. Here we are doing some last improvments on Yaghan. We are changing the backstay to a stronger one - from rod 40 to rod 48. A round the world yacht that sails almost every day - in sometimes difficult conditions - should try to avoid loads that are larger than 25% of the breakning strength. From that point our old backstay was on the verge of beeing too week. Now we get the same dimensions on the forestay and the backstay wich is normal. That was not the case before.

Yaghan ligger nu i Cowes på Isle of Wight på Enlands sydkust. Härifrån går vi direkt till norra Spanien senare i denna vecka. Vi väntar på att det skall komma fördelaktiga vindar som kan ta oss över Biscayabukten. Vi väntar sådana vindar under den kommande helgen. Cowes är Englands seglarcentrum med ett fantastiskt serviceutbud för båtar. Här gör vi några sista förbättringar på Yaghan. Den viktigaste är att vi byter till ett starkare häckstag. Jorden runt seglare som seglar nästa varje dag - inte sällan i svåra förhållanden - bör inte belasta sina stag till mer än 25% av brottstyrkan. Vårt gamla häckstag var på gränsen till för klent ur den synvinkeln. Nu får vi samma dimension på förstag och häckstag vilket är det normala. Så var inte fallet tidigare.

Wednesday, June 21, 2006

A tribute to Single Sideband (SSB)


We have always had a positive attitude towards new technology in sailing. It is new technology that makes it possible for 2 persons to sail a big boat and things like satellites make it possible to communicate with friends and family at home via email. Access to the Internet makes it possible to get good weather information. However one has to admit that parts of the old technology are unvaluable when you sail round the world. One such old technology is Single Sideband (shortwave radio). It makes it possible for us to listen to news transmitted from the Swedish Radio on a dayly basis where ever we are. It was also possible for us to listen to the direct broadcast of the football match between Sweden and England! This is fantastic when you a far away from home - a lifeline to your home country. Another old technology that is fantastic is the weather fax. And much of this old technology seems to be more reliable than the new. Never sail the world without SSB and weahterfax!

Vi har alltid haft en positiv attityd till ny teknologi när det gäller segling. Det är ny teknologi som gör det möjligt för 2 personer att segla en stor båt överhuvudtaget och saker som satelliter gör det möjligt att kommunicera med vänner och familj hemma via email. Tillgång till Internet gör det också möjligt att få bra väderinformation - viktig för såväl säkerhet som välbefinnande. Man måste dock erkänna att vissa delar av den gamla teknologin är ovärderlig när man seglar jorden runt. En sådan gammal teknologi är kortvågsradion (SSB, Single Sideband). Den gör det möjligt för oss att lyssna på Sveriges Radios ekoutsändningar varje dag jorden runt. Den gjorde det också möjligt för oss att lyssna på direktsändningen av fotbollsmatchen mellan Sverige och England! Det är fantastiskt när man är långt hemifrån - en livlina till Sverige. En annan gammal teknologi som är fantastisk är väderfaxen. Dessutom verkar mycket av denna gamla teknologi mer pålitligt än det nya. Segla aldrig jorden runt utan SSB och väderfax!

Sunday, June 18, 2006

On her way to the Canary Islands


Yaghan left the Kielkanal in the middle of June to sail towards the Canary Islands. Stopovers will be made in England, Spain and Portugal. We plan to reach the Canary Islands in late July. The weather has been nice so far with tailwinds most of the way. The English Cannel is busy as always but this part is easier than before due to the AIS ( Automatic Identification System). The system is mandatory for commercial ships bigger than 300 tons. For Yaghan it is optional but we like the investment as we now see every commercial ship directly in our electronic chart and they see us. This has made crossings of busy shipping lanes like the English Channel very easy. The biggest problems now are fishingboats and sailings yachts. Them you still have to detect by radar. Fishingboats are perhaps the biggest problem as they tend to move in utforeseeable ways at night. Therefore we try to avoid coastal areas where the fishingboats tend to be.

Yaghan lämnade Kielkanalen under mitten av juni för att segla mot Kanarieöarna. Under vägen kommer vi att stanna på olika ställen i England, Spanien och Portugal. Vädret har hittils varit ok med medvind större delen. Engelska kanalen är alltid mycket trafikerad men är lättare att segla i för oss numera tack vare AIS (Automatic Identification System). Detta system är obligatoriskt för kommersiella fartyg över 300 ton. Yaghan har det frivilligt för att det ökar säkerheten. Vi gillar den investeringen eftersom vi nu ser alla stora kommersiella fartyg direkt i vårt elektroniska sjökort och de ser oss. Detta har gjort korsandet av hårt trafikerade seglingsleder som Engelska kanalen mycket enklare. Fiskebåtar och fritidsbåtar måste fortfarande upptäckas med radar. Det största problemet idag är kanske fiskebåtar som ju tenderar att röra sig på ett oförutseebart sätt under nätterna. Därför undviker vi gärna kustområdena där fiskebåtarna är flest.

Saturday, June 10, 2006

Yaghan now in the Kiel Canal


Yahan arrived today in the Kiel Canal. The weather has been fantastic and will stay that way fore the coming days. The Kiel Canal is busy as always. When we get out on the North Sea side we will probably try to stay fore a few days in some place with nice beaches before we head further south.

Yaghan kom idag till Kielkanalen. Vädret har varit fantastiskt och kommer att forsätta så de närmaste dagarna. Kielkanalen är kraftigt trafikerad som alltid. När vi kommer ut på Nordsjösidan kommer vi sannolikt att söka oss till någon ort med fina stränder för att utnyttja det fina vädret innan vi fortsätter söderut.

Tuesday, June 06, 2006

Report from Ronneby


We are now lying in Ronneby in the southern part of Sweden visiting Helénes parents. On the voyage between Visby and Ronneby we got something in the propeller in the middle of the night. It was still possible to run the engine but there where a little more vibrations than normal and the speed was a half knot slower. When we arrived in Ronneby Arne put on the diving equipment and went down. Round the propeller was a big bag made of sailingcloth ( se picture). A lot of junk is floating in the seas. This is not the first time we get things in the propeller. It has happened to us before in the Atlantic and in the English Channel.

Vi ligger nu i Ronneby för att hälsa på Helénes föräldrar. På vägen dit under natten fick vi in något i propellern. Det kändes genom att vibrationerna var något större än normalt. Motorn gick dock att köra även om den gick en 1/2 knop långsammare än normalt. Framme i Ronneby fick Arne ta på sig dykarutrustningen och gå ner. Runt propellern satt en stor segelsäck gjort av kraftig segleduk och med tjocka rep. Det flyter en massa skräp i haven som man ständigt riskerar att få i propellern. Detta har hänt oss för på Atlanten och i Engelska Kanalen. Nedskräpningen av haven är ett probelm på många sätt.

Friday, June 02, 2006

The circumnavigation has started


Yaghan departed from Sweden on June 1 as planned. We where escorted through the Stockholm archipelago by the rescue vessel "Handelsbanken Life". Onboard the rescue vessel where friends that wanted to say good bye. We made a nightsail direct to Visby on the island of Gotland where we arrived at 8 am today. To night we will selebrate the start of our circumnavigation by going to our favorite restaurant i Visy - Donners Brunn.

Yaghan lämnade Bullandö Marina i Stockholm den första juni kl 17:00 som planerat. Vi eskorterades genom Stockholm Skärgård av livräddningskryssaren "Handelsbanken Liv" som är stationerad på Möja. Ombord på "Handelsbanken Liv" fanns vänner som ville säja farväl. Vi nattseglade sedan direkt till Visby dit vi kom kl 8:00 idag. Ikväll skall vi fira starten på vår jorden runtsegling genom att gå på vår favoritrestaurant i Visby "Donners Brunn".