Wednesday, May 03, 2006

Yaghans first sail on Good Friday


Yahan was launched on April 14 this year. At that time it was still a lot of ice in the Stockholm archipelago. On Good Friday ( April 14) we left the yard to sail out in the achipelago. This was only possible with the help of an icebreaker. The icebreaker had to help us for 4-5 nautical miles before we reached open water. During Easter we sailed to Gotland to test some new equipment. Now it is only 4 weeks to go before we start our circumnavigation.

Yaghan sjösattes den 14 april, ca 2 veckor senare än planerat. Då var det fortfarande så mycket is att vi inte kunde lämna hamnen. Först på Långfredagen (den 14:de april) kunde vi segla iväg med hjälp av en isbrytare. Den behövde hjälpa oss 4.5 sjömil innan vi nådde fritt vatten. Under påskhelgen seglade vi till Gotland för att testa en del ny utrusning. Nu är det bara 4 veckor tills vi börjar vår jorden runt seglats.