Tuesday, September 27, 2005

Yaghans circumnavigation was announced todayYaghans circumnavigation was announced today in a pressrelease. In this blog you can read comments about the circumnavigation direct from the Yaghan crew. The comments are in English and in Swedish. The comments will start on June 1 2006.

Yaghans jorden runt segling offentliggjordes idag i ett pressmedelande. I denna blog kan du läsa kommentarer om jorden runtseglingen direkt från Yaghans besättning på engelska och svenska. Kommentarerna startar den första juni 2006.