Saturday, October 28, 2017

The desire to sail with Yaghan is back...........

When we came home to Sweden after our one year voyage to South Georgia we were a little tired of sailing for the first time ever. 23000 nm in one year is a lot of sailing. Probably too much for most people. So we thought about selling Yaghan after 15 years and 125.000 nautical miles. However after a while we changed our minds. We took Yaghan off the market and decided to keep her. A life without Yaghan seemed empty. We have now been out sailing over the weekend on the Swedish west coast. The desire to sail is back. After this fantastic sailing weekend we cant understand that we ever thought about selling Yaghan. We have too many feelings invested in her.När vi kom hem efter vår ettårssegling till Sydgeorgien var vi för första gången trötta på att segla. 23000 sjömil på ett år är mycket segling. Sannolikt för mycket för de flesta. Så vi började fundera på att sälja Yaghan efter 15 år och 125.000 sjömil. Emellertid ångrade vi oss ganska snart. Vi tog bort Yaghan från marknaden och bestämde oss för att behålla henne. Vi kunde helt enkelt inte tänka oss att göra oss av med henne. Nu har vi varit ute och seglat under en helg på västkusten. Lusten att segla har kommit tillbaka. Efter denna fantastiska seglingshelg förstår vi inte hur vi någonsin kunde tänka tanken att sälja Yaghan. Vi har upplevt för mycket tillsammans med henne.

Wednesday, September 20, 2017

Models of Yaghan and Endeavour

Since "Yaghan" was built in 2003 we have had a beautiful model of her in our home in Djursholm. The model was built by Björn Bäckman who is famous for his nice models of ships in Sweden and abroad. He has delivered models to museums in Sweden and abroad. Now he has delivered a new model to our home. That is a model of James Cooks "Endeavour". Yaghan's circumnavigation 2006-2009 was made in the wake of "Endeavour" and her circumnavigation 1768-1771. The only difference is that "Endeavour" did not make it to Antarctica as Yaghan did. "Endeavour" tried a few times to sail down to the continent below - that many people believed was there - but had to return north every time before reaching it. It is a great honor for us to have a model of "Endeavour" next to a model of "Yaghan" in our home ( see picture ).Sedan "Yaghan" byggdes 2003 har vi haft en vacker modell av henne i vårt hem i Djursholm. Modellen byggdes av Björn Bäckman som är känd i Sverige och utomlands för sina vackra modeller. Han har levererat modeller till museer såväl i Sverige som utomlands. Nu har han levererat ytterligare en modell till oss. Det är en modell av James Cooks "Endeavour". Yaghans jorden runt segling 2006-2009 gick i "Endeavours" kölvatten. Vi följde hennes jorden runt segling 1768-71 så när som på att "Endeavour" inte kom till Antarktis som "Yaghan" gjorde. "Endeavour" försökte flera gånger segla ner till den kontinent som man anade fanns där. Man fick dock vända norrut varje gång utan att ha sett kontinenten. Det är en stor ära för oss att ha en modell av "Endeavour" hemma bredvid modellen av "Yaghan" (se bild).Sunday, August 06, 2017

4 new films about the South Georgia voyage!


Part 1 - Stockholm to Buenos Aires

Part 2 - Buenos Aires to South Georgia


Part 3 - South Georgia to Cape Town


Part 4 - Cape Town to Sweden
                                         

Thursday, June 15, 2017

Yaghan back in Sweden after the one year voyage to South Georgia

Today Yaghan returned to Sweden after the one year voyage to South Georgia. We celebrate that by showing you a very special picture of Yaghan at anchor in Grytviken, South Georgia. The photo was taken by Thies Matzen who together with his wife Kicki Ericsson some years ago lived on their boat Wanderer III in South Georgia for 2 years - longer than any other sailor. They married in the church in Grytviken. They have also published a very beautiful book " Antartktische Wildnis" about South Georgia ( Mare publishers in Germany ). The photo of Yaghan shows the very special nature of South Georgia and the old whaling station. Yaghan is now anchored in a natural harbour in the Gothenburg archipelago en route to Marstrand and Ellös.

 
Idag återkom Yaghan till Sverige efter ettårsseglingen till Sydgeorgien. Vi firar det genom att visa en unik bild på Yaghan för ankar i Grytviken, Sydgeorgien. Fotot är taget av Thies Matzen som tillsammans med sin fru Kicki Ericson för ett antal år sedan bodde i sin båt Wanderer III på Sydgeorgien under 2 år - längre än någon annan seglare. De har också gjort en unik fotobok om Sydgeorgien " Antarktische Wildnis " på det tyska Mare förlaget. Fotot på Yaghan visar Sydgeorgiens mycket speciella natur och den gamla valfångarstationen. Yaghan ligger nu för ankar i en naturhamn i Göteborgs skärgård på sin väg mot Marstrand och Ellös.

Tuesday, June 13, 2017

Towards the Gothenburg archipelago

Tomorrow Wednesday June 14 Yaghan will leave Rendsburg in the Kiel Canal for the Gothenburg archipelago. It is little more than 200 nm so we will be there already on Thursday June 15. It has been a nice visit in Germany. Today we had to buy some grocery in Rendsburg and we visited the most beautiful grocery shop we have seen in the world the last year and we have visited many countries in South America, Caribbean and South Africa. And Rendsburg is a small town with 28.000 inhabitants!!  The shop was also of higher quality than anything we have in Djursholm, Danderyd and Täby. People in Germany have a good sense for quality. It is easy to understand why people round the world prefer german cars ( even if Trump does not seem to understand )........Germany is indeed a first class country. I have also ordered a new german car that I will be delivered when we come home.
 
I morgon onsdag avseglar Yaghan från Rendsburg i Kiel Kanalen mot den göteborgska skärgården. Det är lite mer än 200 sjömil så vi är framme redan på torsdagen den 15 juni. Det har varit en fin vistelse i Tyskland. Idag behövde vi handla livsmedel i Rendsburg och besökte en av de finaste livsmedelsaffärer vi sett under hela det året vi varit borta och vi har besökt många länder i Sydamerika, Karibien samt Sydafrika. Och Rendsburg är en liten stad med bara 28.000 invånare. Affären hade också en högre kvalitet än det som vi har i Djursholm, Danderyd och Täby. Tyskar har en utpräglad känsla för kvalitet. Det är lätt att förstå varför folk i hela världen föredrar tyska bilar ( även om Trump inte riktigt verkar förstå ). Tyskland är verkligen ett förstklassigt land. Även jag har beställt en ny tysk bil som kommer att levereras när jag kommer hem.


Sunday, June 11, 2017

In Rendsburg

At 18.00 today Yaghan arrived in Rendsburg - 35 nm into the Kiel Canal - from Rotterdam. It is a very nice and peaceful place. Here we will probably stay until Friday when we plan to leave for the Swedish west coast on our way to Hallberg-Rassy in Ellös.
 
Idag kl 18.00 kom Yaghan till Rendsburg - 35 sjömil in i Kielkanalen - från Rotterdam.  Det är en mycket lugn och fridfull plats. Här stannar vi sannolikt till fredag då vi seglar vidare mot den svenska västkusten på vår väg till Hallberg-Rassy i Ellös. 

Friday, June 09, 2017

Departing for Rendsburg

Early Saturday morning Yaghan will leave Rotterdam for Rendsburg in the Kiel Canal. It is only 325 nm so we will be there already on Sunday evening. We have had 13 relaxing days here in Rotterdam after the Atlantic crossing. The jogging did not start so well as Arne got chafed feet. If you have not done any jogging for one year it is difficult to start again. Apart from that everything is good. We have visited all are old favorite restaurants as Parkhuevel, Harmonie, Seezout and Huson.

 

Tidigt på lördag morgon lämnar Yaghan Rotterdam för att gå till Rendsburg i Kielkanalen. Det är bara 325 sjömil dit så vi är framme redan på söndag kväll. Vi har haft 13 fina och avkopplande dagar här i Rotterdam efter Atlantöverfarten. Den planerade joggingen startade dock inte så bra eftersom Arne genast fick skoskav. Har man inte joggat på ett år får man lätt problem när man börjar igen. Frånsett detta är allt bra. Vi har besökt alla våra gamla favoritrestauranger som Parkhuevel, Harmonie, Seezout och Huson.

Sunday, May 28, 2017

In Rotterdam - South Georgia mission completed

Today Yaghan arrived safely in Rotterdam. Tonight we will celebrate that our one year South Georgia voyage is completed - the last thing on our Bucket List with regard to sailing.  For that purpose we will have a nice bottle of Vega Sicilia Unico 2007. We had one less exclusive bottle of Vega Sicilia in Grytviken when we arrived there. It has been our most exciting and demanding voyage ever and we sometimes cannot believe that we have done it. 23.000 nm in one year is fantastic. It has been difficult many times but now it is completed. Now we will rest here for two weeks before we move on to Hallberg-Rassy in Ellös via Rendsburg and Marstrand. What more can you do in sailing after one round the world voyage, Antarctica, South Georgia, the Med, Caribbean and 10 Atlantic crossings?
 

Idag komYaghan lyckligt fram till Rotterdam. Ikväll skall vi fira att vi har fullgjort vår ettårs segling till Sydgeorgien - vår sista punkt på vår Bucket List vad avser segling. Vi firar med en flaska Vega Sicilia Unico 2007. Vi drack en enklare Vega Sicilia när vi kom till Grytviken. Det har varit vår mest spännande och krävande resa någonsin och ibland har vi svårt att förstå hur vi orkat med den......23000 sjömil på ett år är väldigt mycket segling. Det har varit svårt många gånger men nu har vi gjort det. Nu kommer vi att vila här i två veckor innan vi seglar vidare till Hallberg-Rassy i Ellös via Rendsburg och Marstrand. Vad återstår det att göra inom seglingsområdet efter en jorden runt segling, Antarktis, Sydgeorgien, Medelhavet, Karibien och 10 seglingar över Atlanten?

Thursday, May 25, 2017

Headwind in the English Channel

Yaghan is now in the English Channel. Unfortunately we have headwind. Three days more to go to Rotterdam. We will be there on Sunday May 28 as expected. The weather is nice and sunny this morning. We are very much looking forward to meeting the European spring during two weeks in Rotterdam. There we will start jogging again. We have not done so much of that lately.
 

Yaghan är nu i Engelska Kanalen. Tyvärr har vi motvind. Tre dagar kvar till Rotterdam. Vi kommer att vara där  söndagen den  28 maj som planerat. Vädret är fint och soligt idag. Vi ser mycket fram emot att möta den europeiska våren under 2 veckor i Rotterdam. Då skall vi också börja jogga igen på allvar. Det har inte blivit så mycket av den varan på senare tid.

Thursday, May 18, 2017

Departing for Rotterdam

Tomorrow Yaghan will depart from Horta for Rotterdam. The distance is 1600 nm and we expect to be in Rotterdam on May 28 at the latest. We are really looking forward to Veerhaven in Rotterdam -  one of our global favorites. There we intend to stay for 14 days to meet the European spring. It feels very nice to be back in Europe.
 

I morgon  lämnar Yaghan Horta för Rotterdam. Distansen är 1600 sjömil och vi räknar med att vara i Rotterdam senast den 28 maj. Vi ser verkligen fram emot att komma till Veerhaven i Rotterdam - en av våra globala favoriter. Där tänker vi stanna i 14 dagar och möta den europeiska våren. Det känns mycket fint att åter vara i Europa.

Tuesday, May 16, 2017

At Horta in the Azores

Today Yaghan arrived in Horta, the Azores after little more than 11 days and 2300 nm. We departed from St Maarten on May 4. This is our 10:th Atlantic crossing. All the crossings from St Maarten to the Azores have taken 11-12 days. That shows what a fast and capable yacht Yaghan is. A more normal passage time is 15-20 days. Right now there are 20-30 yachts along this route. We have passed many of them. Most yachts started on May 3 - one day before Yaghan. Once - many years ago - when we checked in at Horta after an 11 day passage the official asked Helene to check the dates because " 11 days is impossible". Now we have done it three times. And the speed is normal for Yaghan - 200 nm per day. It was a nice passage this time apart from a storm that hit us three days from Horta. We had 34 to 42 knots of wind and a significant wave hight of 5 meters ( biggest waves are then 10 meters) for 2 days. Not as bad as the storms we had in the Southern Ocean but bad enough. Now we will stay in Horta for 4 days before we move on to Rotterdam. The distance is 1600 nm and we will be there before the end of the month.
 

Idag kom Yaghan till Horta på Azorerna efter drygt 11 dygn och 2300 sjömil. Vi lämnade St Maarten den 4:de maj. Detta är vår 10:de Atlantöverfart. Alla gånger vi gått mellan St Maarten och Azorerna har det tagit 11-12 dygn. Det visar vilken snabb och kapabel båt Yaghan är. En mer normal tid på denna sträcka är 15-20 dygn. Just nu finns det 20-30 båtar längs denna rutt. Vi har seglat förbi många av dem. De flesta startade den 3 maj - en dag före oss. En gång för många år sedan när vi checkade in i Horta efter en 11 dagars överfart bad tjänstemannen Helene att checka dagarna en gång till för " 11 dagar är omöjligt". Nu har vi gjort det tre gånger. Och farten är Yaghans normala - 200 sjömil per dygn. Överseglingen från Karibien denna gång var fin så när som på en storm som kom över oss 3 dagar från Horta. Vi fick 18-23 sekundmeter och en signifikant våghöjd på 5 meter ( de högsta vågorna är då 10 meter) under 2 dagar. Inte så illa som stormarna på södra oceanen men illa nog. Nu kommer vi att stanna 4 dagar i Horta och sedan segla vidare mot Rotterdam. Distansen är 1600 sjömil och vi räknar med att vara där före månadens slut.

Saturday, April 15, 2017

In the Caribbean after a record non stop leg

Today we arrived in St Martin in the Caribbean after a 5600 nm ( 30 days) non stop voyage from Cape Town. This is by far the longest non stop leg we have ever sailed. The longest up till now was Robinson Crusoe island ( Chile ) to the Ahe Atoll in French Polynesia 2007. That leg was 4200 nm and took us 25 days. A lot of old personal records have been broken on this voyage to South Georgia. We have never sailed so far during one year - 23000 nm. 23000 nm corresponds to one lap around the world the short way through Panama and Suez. The longest distance we have sailed earlier during one year is 19000 nm. That was the last year of our 44000 nm circumnavigation 2006-2009. We have also experienced the worst storm ever during this South Georgia year - a record you don't want to breake..........Now it feels like we are almost home again. We have only our tenth Atlantic crossing more to go before we are home in Stockholm. It feels like this South Georgia voyage is over. It has been a fantastic but very demanding voyage. Sometimes a bit too demanding. We are therefore very much looking forward spending one month in St Martin - one of our favorite places. We have nothing to repair ( except a few minor things and engineservice ) on Yaghan so we will only enjoy ourselves - go to the beach and visit nice restaurants. A nice contrast to the South Georgias extreme wilderness. It is these opposites that makes long distance cruising so exciting.
 Y

Idag anlände vi till St.Martin i Karibien efter en 5600 sjömil ( 30 dagar ) lång segling non stop från Kapstaden. Det är det klart längsta non stop ben vi någonsin seglat. Det längsta fram till nu var Robinson Cruise Island ( Chile ) till Ahe atollen i Franska Polynesien 2007. Detta ben var 4200 sjömil och tog oss 25 dagar. En rad gamla rekord har slagits under denna segling till Sydgeorgien. Vi har aldrig seglat så långt under ett år tidigare - 23000 sjömil. 23000 sjömil motsvarar ett varv runt jorden den korta vägen via Panama och Suez. Den längsta distans vi tidigare seglat under ett år är 19000 sjömil. Det var det sista året av vår jorden runt segling 2006-2009. Vi har också drabbats av vår värsta storm någonsin under detta Sydgeorgien år - ett rekord man inte gärna vill slå...........Nu känns det som vi nästan är hemma igen. Vi har bara vår tionde Atlantöverfart kvar och sedan är vi hemma i Stockholm igen. Det känns som om Sydgeorgien seglingen är över. Det har varit en fantastisk men mycket krävande segling. Ibland kanske alltför krävande. Vi ser därför mycket fram emot att tillbringa en månad i St Martin - ett av våra favoritställen. Vi har inget att reparera ( frånsett några småsaker och motorservice )  på Yaghan så vi kan bara roa oss hela tiden - åka till stranden och besöka trevliga restauranger. En underbar kontrast till Sydgeorgiens extrema vildmark. Det är dessa motsatser som gör långseglingen så spännande.

Monday, April 03, 2017

More than half ways to the Caribbean

Today we passed the brasilien island Fernando de Noronah. We have done 60% of the 5600 nm to St Martin. The average speed so far is just below 8 knots. This is our ninth Atlantic crossing not the eighth as we wrote in an earlier post. We then forgot our trip to Island in the early 2000:s. When you are in Reykjavik you have only 300 nm to Greenland. We are now in the doldrums and it is very hot. Birds are sleeping on the boat at night and disappear during daytime. However the birds here look ugly compared to the birds in the Southern Ocean. Nothing can compare with the Albatrosses. Everything is well on board. We get the daily news from the Financial Times so we know what is going on in the world. We are sad to read about South Africa. Clearly Zuma now is going down the " Zimbabwe route" after sacking Gordhan. Perhaps we saw South Africa for the last time..........We still expect to be in St Martin on April 15.
 
Idag passerade vi den brasilianska ön Fernando de Noronah. Nu har vi avverkat 60% av de 5600 sjömilen till St Martin. Snittfarten har varit strax under 8 knop. Detta är vår nionde atlant överfart inte den åtttonde som vi skrev i den förra bloggposten. Vi glömde vår segling till Reykjavik på det tidiga 2000 talet. När man är i Reykjavik är man bara 300 sjömil från Grönland. Vi är nu i doldrums så det är mycket varmt. Fåglar sover på båten under nätterna. Fåglarna här är dock ganska fula jämfört med Södra Oceanen. Inget går upp mot en glidflygande Albatross. Allt är väl ombord. Vi får nyheterna varje dag via Financial Times så vi vet vad som händer i världen. Vi är bedrövade över det som hänt i Sydafrika. Uppenbarligen går nu Zuma " Zimbabwe vägen" genom att avskeda Gorhan. Kanske var det sista gången vi var i Sydafrika...........Vi räknar fortfarande med att vara i St Martin den 15 april.

Thursday, March 16, 2017

Departing for the Caribbean

We have now spent 38 days here in Cape Town and today we will start the 5600 nm non stop voyage to St Martin in the Caribbean - the longest non stop sail ever for us and the eighth Atlantic crossing. We expect the sail to take around one month. We have repaired all the damages we got on our way to and from South Georgia. We have also spent time with some family members who have visited us in Cape Town. We have fueled 2326 liters of diesel and we have done full engine services on both engines. We expect to be in the Caribbean around April 15. It is a long voyage but much easier than from South Georgia. Cape Town is still a nice place as long as you go to restaurants and the beach. Avoid as much as you can to do more complicated things ( time seems to be an issue but there are some excellent companies too ) and - above all - avoid the public authorities. The bureaucracy is generally overcrowded and not always competent so they can create a lot of problems. To check in and out takes one day if you are lucky. The bureaucracy is not far behind the one in South America.
 
Vi har nu tillbringat 38 dagar i Kapstaden och idag påbörjar vi den 5600 sjömil långa non stop seglingen till Karibien - den längsta seglingen vi någonsin gjort non stop och vår åttonde Atlantöverfart. Vi räknar med att det skall ta en månad. Här i Kapstaden har vi reparerat alla skador som vi fick på vägen till och från Sydgeorgien. Vi har också haft besök av några familjemedlemmar hemifrån. Vi har tankat 2326 liter diesel och gjort full motorservice på båda motorerna. Vi räknar med att vara i Karibien runt den 15 april. Det är en lång segling men betydligt lättare än från Sydgeorgien. Kapstaden är fortfarande ett trevligt ställe så länge som man håller sig till restauranger och stränder. Man skall inte försöka göra alltför komplicerade saker ( tidsbegreppet är något annorlunda men det finns toppenföretag också) och framför allt bör man undvika offentliga myndigheter så långt det går. Byråkratin är i allmänhet överbemannad och inte alltid så kompetent så den kan ställa till många problem. Att checka in och ut tar en hel dag om du har tur. Byråkratin ligger inte den sydamerikanska långt efter.

Saturday, February 11, 2017

Antarctica or South Georgia?

Should you sail to Antarctica or South Georgia? Which is the best experience? The answer depends of what you are interested in. If you want to see millions of animals South Georgia is number one. The wildlife there is bigger and more diverse than anywhere else in the world. However we think Antarctica is more beautiful. It is also easier to sail to the Antarctic peninsula as it is only 600 nm from South America. The distance to South Georgia from the Falklands is 800 nm and from South Georgia to Cape Town 2800 nm. It is off course much easier to make a correct weatherforecast over the three days it takes to sail to Antarctica compared to the 2 weeks it takes to sail from South Georgia. It is almost impossible to sail from South Georgia without being hit by at least one heavy storm. The sailing in Antarctica is also much nicer and easier than the sailing in South Georgia. The wind is always stronger north of the lows that go through Drake Passage. That means that the winds are always stronger in South Georgia than in Antarctica. On top of that you are sailing in an achipelago when you are at the Antarctic Peninsula area. In South Georgia it is open sea when you move from one anchorage to another. So South Georgia is much more difficult than Antarctica. It is only motivated to go there if you are very interested in an extensive wild life. We are happy to have seen both but if we had to choose one we would choose to go to Antarctica. South Georgia is a more stressful place. You must be on high alert all the time. When you sail in Antarctica nice weather and weak winds are not uncommon. The problem for the future is the insurance companies have the opposite view. It is much more difficult to get an insurance to sail to Antarctica than to sail to South Georgia!!! We don't think they really know what they are doing. They often don't insure yachts south of 60 degrees south. That means that South Georgia is ok but not Antarctica. On top of that it is now very difficult to get permission to sail to Antarctica. You have to apply to authorities in your home country so there are differences in how difficult it is. To sail to South Georgia you have to apply to the Government in the Falklands. They also have tightend the rules. It is difficult but not impossible. To Antarctica it already is impossible from many countries. Among other things there are insurance demands that no company can fulfill. So if you want to sail to Antarctica or South Georgia you have to hurry up. Most people think it will be impossible to sail to these places in the future. It is already in reality impossible to sail to Antarctica from many countries. The bureaucrats have taken over also here.....................They make it easy for cruise ships but difficult for yachts.
 
 
Skall man segla till Antarktis eller till Sydgeorgien? Vilket är den bästa upplevelsen? Svaret beror på vad man är intresserad av. Är man mest intresserad av ett mycket omfattande djurliv så är Sydgeorgien bäst. Inget slår det omfattande djurlivet där. Emellertid tycker vi att Antarktis är vackrare. Det är också lättare att segla till Antarktis. Antarktiska halvön ligger ju bara 600 sjömil söder om Sydamerika. Till Sydgeorgien är det 800 sjömil från Falklandsöarna och det är 2800 sjömil när du skall därifrån till Kapstaden. Att gå tillbaka till Falklandsöarna är inget alternativ eftersom det är motvind hela tiden. Det är också mycket lättare att göra bra väderprognoser för de tre dagarna till och från Antarktis jämfört med de 14 dagarna från Sydgeorgien till Kapstaden. I praktiken är det mycket svårt att undvika en svår storm från Sydgeorgien till Kapstaden. Seglingen på plats är dessutom enklare och bättre på Antarktis än på Sydgeorgien. Det blåser alltid mer på Sydgeorgien eftersom det alltid blåser mer norr om de lågtryck som går genom Drake Passage. Dessutom seglar man på Antarktis i en skyddad skärgård medan det på Sydgeorgien är öppna havet när man seglar mellan ankarplatserna. På Sydgeorgien är det därför " high alert " hela tiden medan man på Antarktis ofta har fint väder och svaga vindar. Så Sydgeorgien är mycket svårare än Antarktis. Det är bara motiverat att välja det före Antarktis om man är mycket intresserad av det omfattande djurlivet. Problemet för framtiden är att försäkringsbolagen har den motsatta uppfattningen. Det är mycket svårare att få en försäkring till Antarktis än till Sydgeorgien. Det beror på att man inte längre tar försäkringar söder om 60:de breddgraden. Det innebär att Sydgeorgien är ok men inte Antarktis. Vi tror inte att de riktigt vet vad de håller på med men så är det. Dessutom är det mycket svårt numera att få tillstånd till att segla till Antarktis. Man ansöker om tillståndet i sitt hemland så det är olika svårt beroende på vilket land man kommer ifrån. Det är redan idag omöjligt från många länder. Detta beror bl.a på olika udda försäkringskrav som inget bolag på marknaden är berett att ta. Till Sydgeorgien ansöker man hos regeringen på Falklandsöarna. Det är inte omöjligt men från och med 2016 är det mycket svårare än tidigare. Många tror att det i en ganska snar framtid blir omöjligt att segla till båda ställena. Så den som vill dit får skynda sig. Antarktis är redan omöjligt från många länder. Byråkraterna har tagit över också här..............De gör det lätt för kryssningsfartyg men svårt för privata båtar.

Saturday, February 04, 2017

In Cape Town

Today Yaghan arrived in Cape Town after a 14 day voyage from South Georgia. We are very happy to see Table Mountain again. We knew that this voyage would be the most difficult we have ever done. And it was. The first two days from South Georgia we tried to go as much north as possible until we were out of the Antarctic convergence. After that the water gets warmer and the risk of ice bergs disappears. Two radars and the thermal camera was on all the time. However soon after the Antarctic convergence we got hit by a full blown storm. We saw the storm coming but it did not look too bad at first. However for every weather report winds och waves increased. Before the storm started the forecast was 38 knots gusting 45 and a significant wave height of 6 meters. We were a little bit worried because we had never had such big waves before. Normally we try to avoid significant wave hights of more than 4 meters. We ended up in a storm with 24 -31 m/s ( 44 - 57 knots ) and a significant wave height of 7 meters. The significant wave hight is the average of the highest third of the waves and the highest waves you can encounter are twice the significant wave height. That means that we had waves up to 14 meters. It went on for 24 hours and we sailed down wind all the time with a tiny bit of the cutter sail out or nothing at all. Yaghan behaved very well. She lost her course only once because of two big waves but she was able to correct the situation on her own. We are very impressed with Yaghan seaworthiness. As long as nothing important brakes she is a very safe yacht. After a few days with more normal winds we got a two days severe gale of 20-24 m/s ( 37-44 knots ) and a significant wave height of 5 meters. After one week we passed Gogh Island - halfways between South Georgia and Cape Town. A day or so after Gogh Island the poled out genua suddenly fell down in the water. It was 10-13 m/s and 4 meter waves. The genua went under the boat and we could not save it. We had to cut it loose. The swivel in the top of the Furlex system had broken. So we had to sail the last week in moderate winds without a genua which slowed us down. In spite of that we averaged almost 200 nm a day or 8 knots. But now we are in Cape Town  and we have done the most demanding sail in our lives. And we are very grateful to Yaghan for her fantastic performance during the storm. There is no boat we would rather be in when the weather is bad. Now we will spend a month here in Cape Town. We are very much looking forward to that. Cape Town is one of our favorite places.
 

Idag kom Yaghan fram till Kapstaden efter en 14 dagars segling från Sydgeorgien. Vi är mycket glada att se Taffelberget igen. Vi visste att detta skulle bli vår svåraste segling någonsin och det blev det också. De första två dagarna från Sydgeorgien försökte vi gå så mycket norrut som möjligt ända tills vi var ute ut den Antartktiska konvergensen. Detta för att minimera isbergsrisken. Två radar - en på långt håll och en på nära - och värmekameran var på hela tiden. Strax efter att vi var ute ur den Antarktiska konvergensen så råkade vi ut för en mycket allvarlig storm. Vi såg den komma i våra väderrapporter flera dagar innan men den verkade då inte så allvarlig. Plötsligt började dock varje väderrapport som kom skriva upp vindstyrka och våghöjd. Precis innan stormen bröt ut var prognosen 38 knops vind och 45 i byarna och en signifikant våghöjd på 6 meter. Detta oroade oss något eftersom vi aldrig haft så höga vågor tidigare. Normalt försöker vi undvika signifikanta våghöjder över 4 meter. Det hela slutade med en storm med en vindstyrka på 24-31 m/s ( 44-57 knop ) och en signifikant våghöjd på 7 meter. Den signifikanta våghöjden är genomsnittet av den högsta tredjedelen av vågorna och de högsta vågorna man möter kan vara dubbelt så stora som den signifikanta våghöjden. Vi mötte alltså 14 meters vågor. Det hela pågick i 24 timmar och vi länsade med vinden hela tiden med ett litet frimärke av cuttern uppe eller inget segel alls. Yaghan skötte sig föredömligt. Hon stryrde med autopilot och förlorade bara kursen en gång när hos slängdes runt av två samverkande vågor. Hon redde dock upp situationen själv och var snart på rätt kurs. Vi är mycket imponerade av Yaghans sjövärdighet. Så länge inget viktigt går sönder är hon en enormt säker båt. Efter ett par dagar med mer normala vindar hade vi en svår kuling på 20-24 m/s ( 37-44 knop ) och en signifikant våghöjd på 5 meter. Denna pågick i två dagar. Efter en vecka passerade vi Gogh Islands - halvvägs mellan Sydgeorgien och Kapstaden. Någon dag eller så efter Gogh Island ramlade plötsligt vår spirade genua ner i havet framför båten. Den åkte in under båten och kunde inte räddas. Vi fick skära loss den. Det var svirveln i toppen av Furlex systemet som hade rämnat. Så vi tvingades segla den sista halvan av resan i svaga till måttliga vindar utan genua vilket naturligtvis minskade vår fart. Trots detta har vi gjort nästan 200 sjömil per dygn eller drygt 8 knop i snitt. Men nu är vi i Kapstaden efter vårt livs mest krävande och svåra segling. Vi är mycket tacksamma mot Yaghan för hennes fina uppträdande under stormen. Det finns ingen båt vi hellre skulle vilja vara i när vädret är dåligt. Nu skall vi tillbringa en månad i Kapstaden. Det ser vi verkligen fram emot. Kapstaden är en av våra favoritplatser.

Wednesday, February 01, 2017

Epic sailing voyages

Shackletons voyage 1916 from Elephant Island in Antarctica to South Georgia is one of the epic voyages in the history of sailing. He sailed with 5 men in a 22 foot lifeboat " James Caird " 800 nm in the worst waters of the world. "James Caird" saved Shackletons life twice - first Sir James Caird saved his financial life by supporting the project and then the lifeboat saved his human life. The only historic voyage that could match Shackletons is Captain Blighs 3600 nm voyage in a 23 foot open boat from Tonga to Timor 1789 after the famous mutiny on his ship "Bounty". His waters were warmer but the voyage much longer. He had no charts, only a sextant and a clock. Captain Bligh was a first class navigator - no question about that. Shackleton returned to South Georgia 1922 and here he got a heart attack and died. He was buried in Grytviken ( see picture ). Our 3000 nm voyage with Yaghan from South Georgia is a big thing for us. Although we have already crossed the Atlantic six times with Yaghan this crossing is much more difficult than the ones we have done before. The weather is ruffer down here and during the first two days we have an ice berg risk. It is also very cold. We are now under way to Cape Town since January 20.
 
Shackletons segling från Elephant Island till Sydgeorgien 1916 är en av världshistoriens mytomspunna seglingar. Han seglade med 5 man i en 22 fots livbåt " James Caird " 800 sjömil i världen värsta seglingsvatten. " James Caird " räddade Shackletons liv två gånger - först räddade Sir James Caird hans finansiella liv genom att stödja hans projekt och sedan räddade livbåten hans mänskliga liv. Den enda segling i världshistorien som kan mäta sig med detta är nog Kapten Blighs 3600 sjömil långa segling från Tonga till Timor 1789 i en 23 fots öppen båt efter det berömda myteriet på Bounty. Hans vatten var varmare men seglingen var mycket längre. Han hade inga sjökort, bara en sextant och en klocka. Kapten Bligh var en förstklassig sjöman och navigatör - ingen tvekan om det. Shackletons återvände till Sydgeorgien 1922 och fick här en hjärtattack och dog. Han ligger begravd i Grytviken ( se bild ). Vår resa med Yaghan från Sydgeorgien till Kapstaden är nog vår största utmaning någonsin som seglare. Seglingen är på 3000 sjömil. Vi har visserligen seglat över Atlanten sex gånger tidigare men denna överfart är svårare än någon vi gjort tidigare. Vädret är tuffare här nere och de första två dygnen finns en påtaglig risk för isberg. Det är också mycket kallt. Vi är nu på väg till Kapstaden sedan den 20 januari.

Tuesday, January 10, 2017

Stromness, Husvik and Tönsberg Point

Yesterday we made a trip with Yaghan to Stromness Bay. There we have three old whaling stations - Leith, Stromness and Husvik. It was to Stromness that Shackleton and his men walked after they landed with the life boat "James Caird" in King Haakon Bay on the west side of South Georgia. "James Caird" now is in the Grytviken museum. It is a small life boat that 5 men sailed from Elephant Island in Antarctica to South Georgia. Perhaps the most dangerous voyage ever. Husvik is the most inner of the whalingstations. Before you reach Husvik you have to pass Tönsberg Point. Many of the whalers in Husvik were from Tönsberg in Norway. We anchored in Husvik and took a ride in our rib ( see picture ) to have a look at the animals. When we came 100 meters from the shore we were attacked by angry birds and had to leave. We have not seen so many animals in all our lives as we have seen here. Now we are back in Grytviken again as there will be a storm from the north this evening.

 

Igår gjorde vi en utflykt till Stromness Bay. Där finns tre gamla valfångarstationer - Leith, Stromness och Husvik. Det var till Stromness som Shackleton och hans män kom när de hade landat med livbåten "James Caird" i Kung Haakons bukt på Sydgeorgien västsida. "James Caird" ligger idag på Grytviken museum. Det är en liten livbåt som man däckade hjälpligt och som 5 personer seglade från Elephant Island på Antarktis till Sydgeorgien för att hämta hjälp. Det kanske mest riskfyllda seglingen i världshistorien. Husvik är den valfångarstation som ligger längst in i Stromness Bay. Innan man kommer till Husvik så passerar man Tönsberg Point. Många av de som jobbade i Husvik var från Tönsberg i Norge. Vi ankrade i Husvik och tog vår jolle och åkte runt ( se bild ) och tittade på djuren. När vi kom ca 100 meter från stranden blev vi attackerade av arga fåglar och vi fick lämna i all hast. Vi har aldrig sett så många djur tidigare i våra liv. Nu är vi tillbaka i Grytviken igen för det kommer en nordlig storm ikväll.

Saturday, January 07, 2017

Anchored in Grytviken, South Georgia

Yaghan arrived yesterday in Grytviken, South Georgia. We celebrated with a nice dinner onboard and an excellent bottle of Vega Sicilia. When we woke up this morning Yaghan was covered in 30-40 cm of snow. The sun came up and the view of Grytviken was fantastic ( see picture ). It looks like we will be the only private yacht here this season. We plan to stay here for 2 to 3 weeks before we leave for Cape Town. Our new thermal camera ( FLIR ) and our  2 radars have made sailing in areas with icebergs much safer. The FLIR is a fantastic tool to see ice bergs at a long distance.
 
Yaghan kom fram till Grytviken på Sydgeorgien igår kväll. Vi firade med en middag ombord och en fantastisk flaska Vega Sicilia. När vi vaknade upp nästa morgon var Yaghan täckt av ett 30-40 cm tjockt snölager. Solen kom snart upp och Grytviken såg fantastiskt ut ( se bild ). Det ser ut som om vi blir den enda privata segelbåt som kommer hit denna säsong. Vi planerar att stanna här i 2-3 veckor innan vi avseglar mot Kapstaden. Vår nya värmekamera ( FLIR ) och våra 2 radar har gjort att seglingen genom isbergsområden har känts mer säker än tidigare. Värmekameran ser isberg på mycket långa avstånd.

Monday, January 02, 2017

We left for South Georgia today at 8 am local time ( 11 UTC)

We left the Falklands today for South Georgia. All our weather criterias were met. Everything looks good. We will be in South Georgia on Friday

Vi lämnade Falklandsöarna idag för Sydgeorgien. All våra väderkriterier uppfylldes. Allt ser bra ut. Vi kommer fram till Sydgeorgien på fredag.

Sunday, January 01, 2017

Towards South Georgia tomorrow?

We are now ready to go to South Georgia ( see picture ). Even the rib is up on the davits and the cover is on. We plan to leave tomorrow Monday January 2 at 10 am local time ( 13 UTC). It looks reasonably good. Maximum wind speed 27 knots and maximum wave height 3,9 meters. The wind is little above what we normally want but ok. However there are three more weatherreports to come before we leave ( 21, 03 and 09 local time ) so a lot of things can happen in waters like this. When the last report comes at 9 am tomorrow we will take the definite decision.

Vi är nu redo att avsegla mot Sydgeorgien ( se bild ). Även jollen är upptagen och täckt med sitt kapell. Vi planerar att gå imorgon måndag den 2 januari kl 10 lokal tid. Vädret ser skapligt ut. Maximal vindstyrka är 27 knop och den maximala signifikanta våghöjden är 3,9 meter. Det är lite över våra normala kriterier men ok. Emellertid kommer vi att få ytterligare 3 väderrapporter innan vi avseglar ( kl 21, kl 03 och kl 9 lokal tid ) så det kan hända mycket än. När rapporten imorgon kl 9 kommer tar vi det definitiva beslutet.
 

We have had a wonderful time here in the Falklands. We have met a lot of interesting people and seen many interesting boats. The passangership "Bremen " ( se picture ) was anchored here a few days ago. 2001 she got hammered by a 30 meter monster wave on her way back from Antarctica. The bridge was damaged and the ship was drifting for 2 hours without propulsion. A very dangerous situation in that weather. Eventually they got the engines going and made it to South America.

Vi har haft en underbar tid här på Falklandsöarna. Vi har mött många intressanta människor och sett många intressanta båtar. Passagerarfartyget " Bremen" ( se bild ) låg för ankar här för en tid sedan. 2001 mötte hon en 30 meter hög monstervåg på väg från Antarktis. Bryggan blev sönderslagen och motorerna stannade under 2 timmar. En mycket farlig situation i det väder som rådde. Till slut kunde man få igång motorerna och man kom fram lyckligt till Sydamerika.
 

Another very interesting boat here is Wanderer III ( see picture ). It is a 31 footer built 1952 for the Hiscocks. Since many years the boat is owned by Thies Matzen and Kicki Ericsson. She has sailed around the globe five times. She has a 16 hp engine, carries 20 liters of diesel, has no electronics apart from VHF and carries only 300 liters of fresh water. She is very much as she was when she was built. Thies is German and a boatbuilder by profession and Kicki is Swedish and an architect by profession. They have - among other things - wintered for 2 years in South Georgia in Wanderer III. It is really a boat of historic significance.

En annan mycket intressant båt här är Wanderer III. Det är en 31 fotare byggd 1952 för familjen Hiscock. Sedan många år ägs båten av Thies Matzen och Kicki Ericsson. Båten har gått jorden runt 5 gånger. Hon har en motor på 16 hk, dieseltanken rymmer 20 liter, hon har ingen elektronik förutom en VHF och färskvattentanken rymmer 300 liter. Hon är i stort sett som hon var när hon byggdes 1952. Thies är tysk och båtbyggare till professionen och Kicki är arkitekt. De har - bland mycket annat - övervintrat på Sydgeorgien i 2 år ombord på Wanderer III. Det är verkligen en båt av historiska proportioner.
 Saturday, December 24, 2016

Analyzing the weather for South Georgia

Besides all the Christmas activities onboard ( baking Christmas buns " Lussekatter" and making " Janssons frestelse" ) vi are now analyzing the weather to South Georgia on a daily basis. The best option so far is to leave on New Years Eve. But we are not sure we will do that. Perhaps we leave right after New Year. The distance all the way to Grytviken is 800 nm. But if the weather is good and it is daylight we will make our first stop at Elsehul immediately after Bird island ( se map ) where a thousand pairs of Wandering Albatrosses are nesting each year. 
 
 
 
Vid sidan av alla julbestyr ombord ( baka lussekatter och göra Janssons frestelse ) har vi nu börjat att analysera vädret till Sydgeorgien dagligen. Det bästa tillfället vi sett hittills är att gå på Nyårsafton. Det är dock inte säkert att vi gör det. Vi kanske vill stanna kvar här i Stanley och fira Nyår. I så fall avseglar vi så snabbt som möjligt efter Nyår. Distansen hela vägen till Grytviken är 800 nm. Men om vädret är bra och det är dagsljus så gör vi vårt första stopp i Elsehul som ligger strax efter Bird Island ( se karta ) där ett 1000 tal par av den Vandrande Albatrossen bor.

Friday, December 23, 2016

Arne with one of his two favorite ladies........

Today we went to the Government Building to collect two rodent bait stations to have on board when we are in South Georgia. The Government has spent a lot of money to get rid of all rats at South Georgia and they now want to make sure that no new rats are coming with ships. The address for the Government building in Stanley is Thatcher Drive and outside is a statue of Margaret Thatcher ( see picture ). Arne looks happy beside one of his favorite ladies. Arne prefer grocers daughters ( like Margaret Thatcher) and booksellers daughters ( like Helene ) to priests daughters ( like Theresa May and Angela Merkel ). Shopkeepers daughters seems to have a better and more natural understanding of how the economy works.........Too bad we don't have anyone like Margaret Thatcher in Sweden today. We would need her. It is also interesting to see that Margaret Thatcher is a model for the leader in the French presidential election Fillon. I never thought it could happen that a French politician said something good about her.  But that tells you how far things have gone in France with overspending and an oversized public sector.
 
Idag gick vi till Government Building för att hämta två råttfällor som vi skall ha ombord under vistelsen i South Georgia. Regeringen i Falklands har spenderat mycket pengar på att bli av med råttorna på Sydgeorgien som nu är i princip rått fritt. Därför vill man försäkra sig om att det inte kommer nya råttor med fartyg. Adressen till regeringsbyggnaden i Stanley är Thatcher Drive och utanför finns en staty av Margaret Thatcher ( se bild ). Arne ser glad ut bredvid en av hans favoritkvinnor. Arne föredrar specerihandlardöttrar ( som Margaret Thatcher ) och bokhandlardöttrar ( som Helene ) framför prästdöttrar ( som Theresa May och Angela Merkel ). Döttrarna till affärsinnehavare verkar ha en bättre och mer naturlig förståelse för hur ekonomin fungerar.........Tråkigt att vi inte har någon som Thatcher i Sverige idag. Vi skulle behöva en sådan. Det är också intressant att se att ledaren i det franska presidentvalet Fillon ser upp till Thatcher. Jag trodde aldrig det skulle hända att en fransk politiker sade något positivt om henne. Men det visar hur långt saker har gått i Frankrike med skenande offentliga utgifter och en överdimensionerad offentlig sektor.


Wednesday, December 21, 2016

Anchored in Stanley Harbour, Falklands

Yaghan arrived yesterday in the Falklands. It feels lovely to be here for the second time. Today we had lunch at the Victory Pub. And we walked pass the Government building and saw the statue of Margaret Thatcher. You meet a lot of nice and competent people here in the Falklands. Already the first day we got help to fix a problem with the Volvo engine. We are also waiting for some spare parts to arrive - a new water maker pump and a new thermostat for the fridge. We will spend Christmas here and also problebly New Year if we don't get a really perfect weather opportunity to sail to South Georgia before that.

Yaghan kom fram till Falklandsöarna igår. Det känns fantastiskt att vara här för andra gången i våra liv. Idag åt vi lunch på Victory Pub. Och vi promererade förbi Government Building och tittade på statyn över Margaret Thatcher. Man möter många trevliga och kompetenta människor här på Faklandsöarna. Redan första dagen fick vi hjälp med att fixa ett problem som vi hade med vår Volvomotor. Vi väntar också på att några reservdelar skall anlända hit - en water maker pump och en termostat till ett av våra kylskåp. Vi kommer att fira jul här på Falklandsöarna och sannolikt också Nyår om det inte kommer ett helt perfekt väderläge att gå till Sydgerogien dessförinnan.

Friday, December 16, 2016

Tailwind 22 knots, full moon and sun shine

We are now on our second day of sailing towards the Falklands. The first 12 hours we had to motor because of weak winds but now we are sailing in 22 knots of wind. Our current speed is 8-9 knots. Last night we had full moon and now in the morning the sun is rising. It is gradually becoming cooler. The water temperature is 15 degrees and it is a bit cool in the air at night. The coming night we will get a small gale with 30-40 knots of wind. I am listening at the Economist audio version and having a good time. I have also just downloaded today's Financial Times - a great read in the sunshine.

Vi är nu på vår andra seglingsdag mot Falklandsöarna. De första 12 timmarna gick vi för motor pga svaga vindar. Nu seglar vi dock i 11 sekundmeter. Farten är 8-9 knop. I natt hade vi en vacker fullmåne och just nu går solen upp på en moln fri himmel. Gradvis blir det kallare. Vattentemperaturen är redan nere i 15 grader och det är ganska kallt på nätterna. Under kommande natt får vi en liten kuling på 15-20  m/s. Jag lyssnar just nu på Economist ljudversion and har det hur fint som helst. Jag har också just laddat ner dagens upplaga av Financial Times - en härlig läsning så här i solen.

Thursday, December 15, 2016

At sea en route to Stanley, Falklands

This morning we left Punta del Este at 7:45. The weather is calm with weak northerly winds. However it will increase tomorrow to 28 knots so we will get a lot of wind. The distance is a little more than 1000 nm and we expect it to take 5 days. So on December 20 we will be in the Falklands and here we will spend Christmas before we set sail for South Georgia.

I morse lämnade vi Punta del Este kl 7:45. Vädret är lugnt med svaga nordliga vindar. Dock kommer vindarna att öka under natten och imorgon får vi 28 knop. Så det blir en hel del vind. Distansen är drygt 1000 sjömil och vi räknar med att det tar 5 dygn. Så den 20 december är vi i Stanley, Falklands och där kommer vi att fira jul innan vi avseglar mot Sydgeorgien.

Wednesday, December 14, 2016

Wellcome to South America......

Today we tried to check out from Punta del Este. We have a strong SW wind but during the night it will turn to north and weaken a lot. Therefore we planned to check out today and leave early in the morning. It was not possible because the coast guard thinks it is to windy. We agree but we want to leave tomorrow morning. The coast guard does not care. As long as it is too windy no one can check out. Welcome to South America. The overcrowded authorities always knows better than you. The biggest building in Buenos Aires belongs to the customs ( see picture ). That says everything. It feels a bit funny to be on the way to South Georgia and not be trusted to take the desicion when to leave an harbour. But that is how it is in South America. The overcrowded public sector is the dominant player - not private companies that create wealth. We will see if we can leave tomorrow. It is up to the coast guard. Thats why we love the Falklands. It is one of the few normal places that we have seen in South America. But it is difficult to avoid a few South American harbours en route from the Canary Islands to the Falklands........
 
Idag försökte vi checka ut från Punta del Este. Vinden är stark och sydvästlig men under natten vrider det mot norr och avtar. Därför planerade vi att checka ut idag och avsegla tidigt i morgon bitti. Det var inte möjligt för kustbevakningen anser det för blåsigt. Vi håller med men vi vill inte avsegla förrän tidigt i morgon bitti. Kustbevakningen struntar helt i det. Så länge det är blåsigt kan man inte checka ut. Välkommen till Sydamerika. De överbefolkade myndigheterna vet alltid bättre än du. Den största byggnaden i Buenos Aires tillhör tullen ( se bild ). Det säger allt. Det känns lite konstigt att vara på väg till Sydgeorgien och inte ha förtroendet att avgöra när det är lämpligt att lämna en viss hamn. Men det är så det är i Sydamerika. Den överbefolkade offentliga sektorn är en dominerande spelare - inte privata företag som skapar välstånd. Vi får se om vi kan lämna imorgon. Det beror på myndigheterna. Detta är anledningen till att vi älskar Falklandsöarna. Det är en av de få normala ställen vi stött på i Sydamerika. Men det är svårt att helt undvika hamnar i Sydamerika om man är på väg från Kanarieöarna till Falklandsöarna.......

Sunday, December 11, 2016

Notherly winds are coming on Thursday........

We are now ready to go to the Falklands. We are only waiting for the northerly winds to come. It looks as they are coming on Thursday December 15. Our weather system SPOS tells us that we will have an average speed of 8 knots and none of our weather criterias will be violated. That sounds fantastic. It is a little later than we originally planned but it is better to be a little late and have a nice sail through the difficult waters of the southern ocean. As we soon leave the civilized world it is good to have lunch at the Yachtclub here in Punta del Este ( se picture )
 
Vi är nu redo att avsegla mot Falklandsöarna. Vi väntar bara på nordliga vindar. Det verkar som de kommer på torsdag nästa vecka ( den 15 december ). Vårt vädersystem SPOS säger oss att vi då kommer att ha en snittfart till Falklandsöarna på 8 knop och inget av våra väderkriterier kommer att överskridas. Det känns fantastiskt. Seglingen till Falklandsöarna är på drygt 1000 sjömil och kommer att ta drygt 5 dygn. Avseglingen blir något senare än tidigare planerat men det är bättre att vara lite sen och få en fin segling genom södra oceanens svåra vatten. Eftersom vi snart lämnar den civiliserade världen är det toppen men en lunch på Yachtklubben här i Punta del Este ( se bild )

Sunday, December 04, 2016

"Pedro" still alive and kicking in Punta del Este

For those of you that have seen our Youtube movies about our circumnavigation 2006-2009 it can be of interest to know that the sea lion that lived in the harbour 2006 is still living here. We called him "Pedro"and he performed well in one of our movies. He now seems to spend the daytime just under the fuel station ( see picture ). Punta del Este is really a special combination of upmarket restaurants, nice beaches and wild sea life even in the marina. Punta del Este was and still is our favorite place in South America.
 
För de av er som har sett våra Youtube filmer från jorden runt seglingen 2006-2009 kan det vara av intresse att veta att sjölejonen som levde i hamnen 2006 fortfarande finns kvar. Vi kallade honom "Pedro" och han uppträdde mycket väl i en av våra filmer. Nu verkar han tillbringa dagarna på en avsats under bensinstationen i hamnen ( se bild ). Punta del Este är verkligen en speciell kombination av fina restauranger, vackra stränder och vilt djurliv i vattnet - också i marinan. Punta del Este är och förblir vårt favoritställe i Sydamerika.

Friday, December 02, 2016

In Punta del Este - the Saint Tropez of South America

Today we arrived in Punta del Este from Buenos Aires. It is 24 hours of motoring in the braunish water of Rio de la Plata to get here from Buenos Aires. Now we are moored and checked in to the country. It goes a little quicker here as all the authorities are very close by. Tonight we will go to our global favorite restaurant Lo de Tere. Last time we were here we had dinner there every day it was open. It is really good. Especially the local lamb. We will also try to go to the nice beaches of Punta del Este. So it is very easy to have a good time here. But our most important job is to find a good weatherwindow to go to the Falklands. It is little more than 1000 nm. It does not look so good in the near future so we will probably be here for one week or 10 days. But that is not a problem.......Now we are only 2 legs away from South Georgia.
 
Idag kom vi fram till Punta del Este. Det är 24 timmars motorgång i det bruna vattnet i Rio de la Plata för att komma hit från Buenos Aires. Nu har vi en plats och vi har checkat in i landet. Det går lite snabbare här eftersom alla myndigheter ligger ganska nära varandra i denna lilla stad. I kväll går vi på en av våra globala favorit restauranger Lo de Tere. Förra gången vi var här åt vi på den alla dagar som den var öppen. Den är fantastisk. Speciellt det lokala lammet. Sedan får gotlänningarna säga vad de vill. Vi kommer också att besöka de fina stränderna runt Punta del Este. Så det är lätt att ha en fin tid här. Dock är vår viktigaste uppgift under de närmaste dagarna att finna ett bra väderläge att gå till Falklandsöarna. Det är drygt 1000 sjömil dit. Det ser inte så bra ut den närmaste tiden så vi blir här sannolikt i 7-10 dagar. Men det är ju inget större problem........Nu är vi bara 2 ben från resans mål Sydgeorgien.

Wednesday, November 30, 2016

Last tango for Argentina

Tomorrow we sail back to Punta del Este at the of Rio de la Plata estuary. It is 188nm from Buenos Aires to Punta del Este - the Saint Tropez of South America. In Punta del Este we will fuel and look for a good weatherwindow to moved further south. Rio de la Platas water looks braun and is full of sediments. So it is not kind to the engine filters. We did engine service here in Buenos Aires and could easily see the effects of going up Rio de la Plata. We have had a nice time in Buenos Aires and got to know the city quiet well. The marina was in the middle of the town with Casa Rosada - where the president works - within walking distance ( see picture ). One strange thing with Argentina is what people in general call the " gringo tax". That means that gringos = all foreigners very often pay higher prices than the inhabitants of the country. And it is not particularly cheap in Argentina with an inflation of 2 % per month. If the Swedish head of the central bank wants to know how you create inflation he should call the former government in Casa Rosada. The current inflation is low in a Argentinian perspective.
 
I morgon seglar vi tillbaka till Punta del Este vid Rio de la Platas mynning. Det är 188 nm från Buenos Aires till Punta del Este - Sydamerikas Saint Tropez. I Punta del Este skall vi tanka och studera vädret så att vi hittar ett fint väderfönster får vår fortsatta segling söderut. Rio de la Platas vatten är brunt och fullt med sediment. Det är inte snällt mot motorfiltren. Vi gjorde motorservice i Buenos Aires och vi kunde lätt se vilken effekt det hade att gå upp längs Rio de la Plata. Vi har haft en fin tid i Buenos Aires och vi lärde känna staden ganska väl. Marinan låg mitt i staden med gångavstånd till Casa Rosada där presidenten jobbar ( se bild ). En annorlunda sak med Argentina är att vad folk i allmänhet kallar " gringo skatt". Den innebär att gringos = alla utlänningar mycket ofta får betala högre priser för saker än inhemska medborgare. Och det är inte speciellt billigt i Argentina med en inflation på 2 % varje månad. Vill Stefan Ingves veta hur man får igång inflationen är det nog bara att ringa den förra regeringen som satt i Casa Rosada. Den nuvarande inflationen är låg i ett Argentiskt perspektiv.

Friday, November 25, 2016

The Swedish connection - Otto Nordenskjöld, "Antarctica" and South Georgia

There are some very important Swedish connections here i Buenos Aires. One is the colours of the very famous football club Boca. Their colours are blue and yellow as the Swedish flag. The background is that when Boca was founded they decided they needed a flag. They decided to take the colours from the first ship that entered the harbour. That happend to be a Swedish boat. The Boca stadion is completely painted in blue and yellow. Boca is the most famous football club in Argentina and the club where Maradonna played.

200 meters from us here in Puerto Madero is the other important Swedish connection. That is the ship " Uruguay" ( see picture ) that saved Otto Nordenskjöld and his crew in Hope Bay, Antarctica 1903 when the first Swedish Antarctic expedition was in trouble because their ship " Antarctica " had been crushed by the ice.

Otto Nordenskjöld started the first Swedish antarctic expedion 1901. He owned the ship "Antarctica" and the captain was the very experienced Norwegian Carl Anton Larsen. Larsen had sailed to Antarctica before and had also been in charge of a whaling company in Norway. They sailed to Buenos Aires where we are now. After provisioning they moved on to the Falklands. From there 1902 they sailed to the Antarctic peninsula and proceeded down the west coast of the Antarctica peninsula very much the route we took 2006 when we did the same journey. After exploring the western part of the peninsula they sailed up north and down the east coast of the Antartic Peninsula. At the island Snow Hill Otto Nordenskjöd and a few men from his crew went on shore to build a camp for the winter. Their plan was to spend one winter on Snow Hill while captain Larsen and the ship "Antarctica" sailed on to explore South Georgia. That is why Carl Anton Larsen and " Antarctica" are very interesting for us as we now are en route to South Georgia.

Carl Anton Larsen wanted to find a place to build a new whaling station on South Georgia and found Grytviken and gave it its name. Later he founded the whaling station in Grytviken and he became a rich man on this business.

After exploring South Georgia he sailed back to the Falklands. The plan was to sail down again to Snow Hill to pick up Otto N and his crew after one year. However "Antarctica" got stuck in the ice and sank about 60 nm from Snow Hill. Carl Anton Larsen and his crew made it to Paulet Island and spent one winter there. That also meant that Otto N and his crew on Snow Hill had to spend another winter here. Next spring both parties made it to Hope Bay on the Antarctic Peninsula where they were picked up by the ship "Uruguay" from the Argentinian Navy. That rescue operation got a lot of publicity all over the world and " Uruguay" is now a museum in Puerto Madero. 1904 Otto N and his crew came back to Sweden as heros. Otto N died i Gotherbury 1928 after being hit by a bus..........All his life his economy was in bad shape because of the debt he got financing the expedition.
 

Det finns några mycket viktiga svenska anknytningar här i Buenos Aires. En är färgerna för den berömda fotbollsklubben Boca. Dess färger är blått och gult som den svenska flaggan. Historien är att när Boca grundades behövde man en flagga. Man bestämde sig då för att ta färgerna från flaggan på den första båten som kom till hamnen i Buenos Aires. Det råkade vara en svensk båt. Bocas fotbollsstadium är helt målat i gult och blått. Boca är Argentinas mest berömda fotbollsklubb och den klubb där Maradona spelade.

200 meter från oss här i Puerto Madero finns en annan mycket viktig svensk anknytning. Det är fartyget " Uruguay" ( se bild ) som räddade Otto Nordenskjöld och hans besättning i Hope Bay på Antarktiska halvön 1903 när den första svenska antarktis expeditionen var i svårigheter efter att deras fartyg " Antarctica" hade krossats av isen.

Otto Nordenskjöld startade den första svenska antarktisexpeditionen 1901. Han ägde skeppet " Antarctica" och kapten på fartyget var den mycket erfarne  norrmannen Carl Anton Larsen. Larsen hade seglat till Antarktis tidigare och även varit chef för en valfångsstation i Norge. 1901 seglade de från Sverige till Buenos Aires där vi är nu. Där provianterade man och fortsatte mot Falklandsöarna dit man kom runt nyår. 1902 seglade man vidare ner mot Anarktiska halvöns västsidan och seglade ungefär samma rutt som vi seglade 2006 när vi var på Antarktis. Därefter seglade man norrut och runt toppen av Antarktiska halvön och sedan ner på ostsidan. Vid ön Snow Hill sattes Otto Nordenskjöld och några besättningsmedlemmar iland. Planen var att de skulle tillbringa den kommande vintern där samtidigt som kapten Larsen seglade "Antarctica" vidare till Sydgerogien för att undersöka detta område. Därför är kapten Larsen och " Antarctica" mycket intressanta för oss som är på väg till Sydgerogien.

Carl Anton Larsen ville finna en plats på Sydgeorgien där han kunde grunda en valfångst station. Han fann Grytviken och gav det dess namn. Senare grundade han en valfångsstation i Grytviken och blev en rik man på detta.

Efter expeditionen på Sydgeorgien seglade han tillbaka till Falklandsöarna. Planen var sedan att åter segla till Snow Hill för att plocka upp Otto N och hans besättning ett år efter att han lämnat dem på Snow Hill. " Antarctica" fastnade dock i isen ca 60 nm från Snow Hill och sjönk slutligen. Kapten Larsen och hans besättning tog sig iland på Paulet ön och fick tillbringa en vinter där. Följaktligen fick också Otto N och hans besättning tillbringa ytterligare en vinter på Snow Hill. 1903 på antarktiska våren lyckades båda besättningarna ta sig till Hope Bay på Antarktiska Halvön där de räddades av "Uruguay" från den argentinska flottan. Räddingsoperationen fick stor publicitet i hela värden och " Uruguay" är nu musiefartyg i Puerto Madero där vi ligger just nu. 1904 kom Otto N och hans besättning till Sverige där man mottogs som hjältar. Otto dog i Göteborg 1928 efter att ha blivit överkörd av en buss........Hans ekonomi var förstörd hela livet pga de skulder han ådrog sig för att finansiera expeditionen.

Sunday, November 20, 2016

What can we learn from Argentina?

We are now exploring Buenos Aires. Many things in the city reminds of a grand past. Some of the avenues were  made after the grand avenues of Paris. In the early twentieth century the country was one of the richest in the world with a per capita income comparable to Germany. Many economists at that time forecasted even more wealth in Argentina and said that it would become the richest country in the world as it had a lot of everything. Today the per capita income is something like half of Germanys. What happend? What happend was Juan and Evita Peron. There is a self-deprecation joke around in Buenos Aires saying that in 1945 Japan was hit by a nuclear bomb and since long everything is rebuilt and fine again. 1946 Argentina got Juan Peron and the country is still in ruins......The lesson is that the wrong politicians can ruin a very rich country over a couple of decades. And the media never notice what is going on. The problem is always overspending. Unfortunately it looks like Sweden is heading in the same direction. It is especially dangerous when the politicians start to think of the country as "very rich". That was the case i Argentina and that is the case in Sweden and France to take another example. It is also a very bad sign when goodness starts to dominate politics - not analytic thinking and common sense. Evita Peron was known all over the world for goodness and for caring for the poor. In spite of that she and her husband ruined the country and created a lot of poor people. That is really an irony. So when we visited Evitas grave ( see picture ) we thought about all the Swedish politicians that think little Sweden is "very rich" and it is a good idea to turn it into a "humanitarian superpower" that can afford to help the entire world. Now Argentina has a new more marketoriented government so we hope everything will start to move in the right direction for Argentina.
 
Vi ägnar oss just nu åt att upptäcka Buenos Aires. Många saker i staden påminner om en svunnen storhetstid. Många av de breda avenyerna gjordes för att efterlikna de breda avenyerna i Paris. På tidigt 1900 tal var Argentina ett av världens rikaste länder med en levnadsstandard i nivå med Tyskland. Många ekonomer spådde på den tiden att Argentina skulle fortsätta att utvecklas och bli världens rikaste land med tanke på att det hade mycket av allt som var viktigt. Idag är per capitainkomsten hälften av Tysklands. Vad hände? Det som hände var Juan och Evita Peron. Det finns ett galghumoristiskt skämt som går runt i Buenos Aires. Det går ut på att Japan 1945 drabbades av en atombomb och allt är sedan länge återställt och fint. Argentina drabbades 1946 av Juan Peron och landet ligger fortfarande i ruiner.....Lärdomen är att fel politiker kan ruinera också ett mycket rikt land på ett par decennier. Media ser aldrig i tid vad som håller på att hända. Problemet är alltid att man spenderar mer pengar än man har. Tyvärr går Sverige åt samma håll. Det är speciellt farligt när politikerna börjar tänka på landet som " mycket rikt". Det var fallet i Argentina och det är fallet idag i länder som Sverige och Frankrike för att ta ett annat exempel. Det är också ett mycket dåligt tecken när "godhet" börjar dominera politiken - inte analytiskt tänkande och sunt förnuft. Evita Peron var känd över hela världen för sin godhet och sin omtanke om de fattiga. Ändå ruinerade hon och hennes man landet och skapade miljoner av fattiga som aldrig hade behövt vara fattiga. Detta är verkligen en ironi. Så när vi idag besökte Evitas grav ( se bild ) så tänkte vi mycket på alla de svenska politiker som tycker att lilla Sverige är " mycket rikt " och att det därför är en god idé att göra Sverige till en "humanitär stormakt" som skall hjälpa hela världen. Nu har Argentina fått en ny och mer marknadsorienterad regering så vi hoppas att det nu skall börja gå åt rätt håll igen.
  

Saturday, November 12, 2016

In Buenos Aires Puerto Madero

On Friday November 11 at 2 am Yaghan arrived in Buenos Aires. There is a bridge to go into Puerto Madero and that bridge does not open between midnight and 7 am in the morning. However when we arrived the Prefectura opened the bridge for us so we could get in to Puerto Madero. We were very grateful. We have a berth next to the marina office. Puerto Madero is in the middle of Buenos Aires in an upmarket area of the town. It is fantastic to live in the middle of this big city. Here we will stay for one month. We are really looking forward to exploring Buenos Aires. The 10 days sail from Salvador was not that difficult but the last 24 hours up the River Plate was difficult with headwinds and strong currents. Now we only have 2 " shorter legs" of 1000 nm each to go to South Georgia. It feels like we are almost there......
 
Fredagen den 11 november kl 2 på morgonen kom Yaghan som planerat till Puerto Madero, Buenos Aires. Det finns en bro för att man skall ta sig in till Puerto Madero och den bron öppnas inte mellan 00 och 07 på morgonen. Till vår stora glädje och förvåning så öppnade hamnpolisen ändå bron när vi kom så att vi kunde lägga oss på vår plats. Vi ligger nu på paradplats nära marina kontoret. Puerto Madero är mitt i stan och i en mycket attraktiv del av staden. Det är fantastiskt att bo mitt inne i denna enorma storstad under en hel månad. Vi ser verkligen fram emot att upptäckta Buenos Aires. De 10 dagarnas segling från Salvador var inte så besvärliga så när som på de sista 24 timmarna upp längs Rio de la Plata. Då hade vi motvind och motström som gjorde det hela svårt. Nu har vi bara 2 " korta" ben på 1000 sjömil vardera kvar till Sydgeorgien. Det känns som vi redan är där....................

Wednesday, November 09, 2016

At sea and tomorrow at midnight we are in Buenos Aires

We are now at the end of the 2000 nm voyage from Salvador to Buenos Aires. We will be in Buenos Aires at midnight tomorrow November 10. The last days we have been speeding to avoid a southerly gale over Buenos Aires on November 10. It looks like we will be successful. We will get some thunder but we will avoid the strongest winds. The only indecent so far on this voyage is a collision with a whale. It was the first time for us. The yacht was shaken but no damages. Probably the whale was as surprised as we were. We are really looking forward to one month on shore i Buenos Aires. There has been a lot of sailing lately. First 2700 nm over the Atlantic and then another 2000 nm to Buenos Aires. In total almost 8000 nm since we left Sweden i July 2016
 
Vi är nu på sluttampen av vår segling från Salvador till Buenos Aires. Vi räknar med att vara i Buenos Aires vid midnatt imorgon den 10 november. De senaste dagarna har vi seglat så fort som möjligt för att minimera effekterna av en sydlig kuling över Buenos Aires den 10 november. Det ser ut som att vi kommer att lyckas. Vi får en del åska med undviker sannolikt de kraftigaste vindarna. De enda incidenten så här långt på resan är en kollision med en val. Det var första gången för oss. Yaghan blev lite omskakad med inga skador. Valen var säkert lika förvånad som vi. Vi längtar verkligen efter en månad på land i Buenos Aires. Det har varit mycket segling på sista tiden. Först 2700 sjömil över Atlanten och sedan ytterligare 2000 nm ner till Buenos Aires. Totalt nästan 8000 nm sedan vi lämnade Sverige i juli 2016.
.

Monday, October 31, 2016

Ready to sail to Buenos Aires

After almost 2 weeks in Salvador, Brazil we are ready to sail the 2000 nm to Buenos Aires where we will stay for one month. We will leave tomorrow November 1. We have been waiting for an aggressive low to pass before we leave. We will meet some rain outside Rio de Janero but generally the weather will be good. We are really looking forward to exploring Buenos Aires during one month. We have been in Buenos Aires before but it is different to actually live in a city for a longer period.  We plan to sail directely to Buenos Aires. Our weather system SPOS predicts an average speed of 7,5 knot if we sail all the way.  But normally we motor when the speed is too low so we think we will be there on November 11 or 12. We have a nice berth booked i Puerto Madero just in the middle of the town.
 
Efter nästan 2 veckor i Salvador, Brasilien är vi nu redo att segla vidare de 2000 sjömilen till Buenos Aires. Där kommer vi att stanna en hel månad. Vi avseglar imorgon den 1:a november. Vi har väntat ett par dagar på att ett aggressivt lågtryck skulle passera vår väg. Vi kommer att möta en del regn utanför Rio de Janeiro men i övrigt kommer vädret att vara bra. Vi ser verkligen fram emot att bo en månad i Buenos Aires. Vi har varit där tidigare men det är något annat att faktiskt bo i en stad under en längre tid. Vi räknar med att segla direkt till Buenos Aires. Vårt vädersystem SPOS förutser en snittfart på 7,5 knop om vi seglar hela tiden. I praktiken kommer det att gå lite snabbare eftersom man får gå för motor när vinden blir för dålig. Så vi räknar med att vara framme den 11 eller 12 november. Vi har redan bokat en fin plats i Puerto Madero som ligger mitt inne i den brusande storstaden.

Tuesday, October 18, 2016

In Salvador de Bahia, Brazil

Last night at midnight Yaghan arrived in Salvador de Bahia, Brazil. Here we will stay for 9 days. We are moored in Bahia Marina - an old favorite with many good restaurants and excellent service in every respect. We stayed only 2 days in the Brasilien island Fernando de Noronah ( see picture ). We left Friday October 14 at 9 am local time to sail 770 nm miles to Salvador. The stop in Fernando became shorter than originally planned. The anchorage was very rolly and it was difficult to keep your dingy in a safe place while ashore. So we did not get the ease of mind you need to discover a new place. The nice thing with sailing is that you can leave immediately if you don't like a place. The sail to Salvador was tough. We were beating against strong head winds along the Brazilian coast for 4 days so we were a bit tired when we arrived this night. Our passage through the doldrums was better than last time 2006 due to better information from our weather system SPOS but it is wrong to cross the eqator as far west as 30 W. Last time we crossed at 26 W and sailed straight to Salvador. That is much better than to go via Fernando de Noronah. You learn as long as you live...........
 
Igår kväll vid midnatt kom Yaghan till Salvador de Bahia i Brasilien. Här kommer vi att stanna i 9 dagar. Vi ligger i Bahia Marina - en gammal favorit med många trevliga restauranger och fin service i övrigt. Vi stannade bara i 2 dagar på Fernando de Noronah ( se bild ). Vi lämnade fredagen den 14 oktober kl 9 och seglade de 770 sjömilen till Salvador. Stoppet på Fernando blev kortare än utsprungligen planerat. Ankarplatsen var mycket gungig och det var svårt att lämna jollen på ett säkert sätt när man ville gå iland. Så vi fick inte den sinnesfrid som man behöver för att upptäcka ett nytt ställe. Det fina med långsegling är att man i ett sådant läge bara kan segla vidare. Seglingen till Salvador var tuff. Hård kryssbog i 4 dygn är inte en drömsituation så vi var lite trötta när vi kom till Salvador igår natt. Vår passage genom doldrums var bättre än förra gången 2006 tack vare bättre information från vårt vädersystem SPOS men det är fel att korsa ekvatorn så långt västerut som 30 grader. Förra gången korsade vi vid 26 W och gick direkt till Salvador. Det var mycket bättre än att gå via Fernando de Noronah pga den hårda kryssbog som följde. Man lär så länge man lever................

Wednesday, October 12, 2016

Yaghan has arrived in Fernando de Noronah, Brazil

Last night at 10 pm local time Yaghan arrived in Fernando de Noronah, Brazil. Now we will have a long nights sleep. A more comprehensive report will come in a few days.
Igår kväll kl 22 lokal tid kom Yaghan fram till Fernando de Noronah, Brasilien. En mer innehållsrik rapport kommer inom de närmaste dagarna.

Friday, September 30, 2016

At sea en route to Fernando de Noronah, Brazil

Today Friday September 30 Yaghan left Santa Cruz de Tenerife for a 2200 nm sail to Fernando de Noronah, Brazil. Our weather system SPOS is forecasting weak to moderate winds so we don't expect to be there until October 12. That means I will have my 65:th birthday at sea on October 10 - around the time we expect to cross the equator. We sail 100 nm west of Cape Verde islands and we will cross the equator at 30 West.
 
Yaghan lämnade Santa Cruz på Teneriffa fredagen den 30 september för den 2200 sjömil långa seglingen till Fernando de Noronah i Brasilien. Vårt vädersystem SPOS förutser svaga till måttliga vindar så vi räknar inte med att vara framme förrän runt den 12 oktober. Detta innebär att jag får fira min 65 årsdag till havs den 10 oktober - ungefär när vi korsar ekvatorn. Vi kommer att segla ca 100 sjömil väster om Kap Verde öarna och korsa ekvatorn vid 30 West.

Tuesday, September 20, 2016

Analyzing the weather to Brazil - two hurricanes visible

We are now analyzing the weather to Fernando de Noronah, Brazil on a daily basis. The distanse is 2200 nm or 11-12 days. Our plan is to leave on October 1 but the exact date is depending on the weather. It is now hurricane season i the North Atlantic. These hurricanes are born along our route west of Cape Verde Islands. For the moment two hurricanes are visible ( see picture ). Around Cape Verde they have not had time to reach their full strength but it is a good idea anyhow to try to avoid meeting these tropical disturbances. After one week we will be in the doldrums. This area with no wind and heavy thunderstorms we have to motor through. We expect to motor for 2-3 days before we meet the SE tradewind just before the equator. We plan to cross the equator at 30 W. After that we are at Fernando de Noronah in a few days.

 

Vi analyserar nu vädret till Fernando de Noronah dagligen. Distansen är 2200 sjömil och vi räknar med att det tar 11-12 dygn. Vår plan är att gå den första oktober men den exakta avresedagen beror på vädret. Det är nu orkansäsong på Nordatlanten. Dessa orkaner föds längs vår rutt väster om Kap Verde. För ögonblicket är två orkaner synliga ( se bild ). Runt Kap Verde har dessa orkaner ännu inte hunnit nå sin fulla styrka men det är ändå en bra idé att försöka undvika dessa tropiska oväder när man seglar. En vecka efter starten räknar vi med att nå doldrums. Detta område med svaga vindar och kraftiga åskväder räknar vi med att köra igenom för motor. Det kommer att ta 2-3 dygn innan vi möter de SO passadvindarna just före ekvatorn. Det blir tredje gången vi seglar över ekvatorn. Denna gång räknar vi med att korsa ekvatorn vid 30 grader väst. Därefter når vi Fernando de Noronah inom ett par dagar.


Friday, September 09, 2016

Santa Cruz de Tenerife

Yaghan arrived this morning in Santa Cruz de Tenerife after a night sail from Lanzarote. Here in Teneife we will now stay until October 1. It is better for weather reasons not to go to Brazil before the month of October. Therefore we now have three weeks here in Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz is a 500 year old town with 200.000 inhabitants. After the small Puerto Calero we will now live big city life for three weeks. Here is everything - lots of good restaurants and fantastic shopping at El Cortes Ingles. A good place to prepare for the 2145 mm voyage to Fernando de Noronah in Brazil.
 
Yaghan kom i morse till Santa Cruz på Teneriffa efter en nattsegling från Lanzarote. Här kommer vi att stanna till 1:a oktober. Av väderskäl bör man inte gå till Brasilien förrän i oktober månad. Därför får vi nu tre härliga veckor här på Teneriffa. Santa Cruz är en 500 år gammal stad med mer än 200.000 invånare. En verklig kontrast till det lilla Puerto Calero på Lanzarote. Här finns allt - många trevliga restauranger och fantastisk shopping på El Cortes Ingles. En bra plats att förbereda sig för den 2145 sjömil långa seglingen till Fernando de Noronah i Braslien.

Tuesday, September 06, 2016

Reflections on news from Sweden - where is the taxpayer perspective?

In an earlier blogpost I reflected a little on the improvement of Internet for the global sailor. One effect is that you now can follow the Swedish news better while you are abroad. We can listen to Swedish radio and see Swedish TV news if we want. That was completely impossible the last time we were away on a longer sailing voyage. And with "pod and play" you can consume it whenever you want. Good technical innovations but I am not sure it improves peace of mind.......

Swedish newspapers we don't read anymore - not at home nor abroad. We stopped some years ago like many other people. The reason being the declining quality. We only read Financial Times and Economist. Financial Times is downloaded to our Amazon Kindles - on shore or at sea. The Economist ( see picture) is heavier so we download that on shore and we often also download the audio version so we can listen to all the articles when we are at sea. The audio version of Economist is some 8 hours long. And often very interesting indeed. 

So the real new thing now for us is Swedish radio. However you get more and more puzzled when you listen to it at a distance. There is not a problem too small not to be solved with more spending from the taxpayers. Steve Jobs once said that to give away money is an overrated occupation. That was probably meant as a "friendly" comment to Bill Gates and his new occupation as savior of the world by giving away his money. I think that Bill - if he is a skilled entrepreneur - could do more good by creating new companies in risky countries. The difficult thing is to create value - not give it away.  But that is another thing.

If anyone wants to give his own money away that is his right. However in Sweden you can still be famous and admired by giving other people's money away - especially the taxpayers money. I wonder how long that will last. In Sweden 20% of the taxpayers pay 50% of the personal taxes and use only 10% of the "welfare". So it is a small group that pays most of the taxes. Sweden is not unique here. In many countries the group that pays most of the taxes is even smaller. It is not good news for these taxpayers when their country becomes a "humanitarian superpower". I wonder how many big taxpayers there will be left in Sweden in 10 years when I listen to Swedish Radio. It is quiet scarring. They never take the taxpayers view. 

Swedish Radio seems to think that everybody in a globalize world will stay in high tax countries and pay whatever they are charged. I think we will see dramatic changes here in just a few years if attitudes are not changed........Most people accept to pay half of their income in tax - if the country is well-managed  and secure - but in Sweden you now pay almost 60% and the direction is further up. If you include indirect taxes and the employers taxes 75% of an extra income goes to the Government!!!! Soon you can't say that you pay a part of your income in taxes. A more correct description is that the government takes everything and gives you a commission of 25- 40 %. And the country is not so well-managed and secure anymore.
 
I en tidigare bloggpost funderade jag lite kring det faktum att internet nu fungerar mycket bättre för långseglaren. En effekt av detta är att man nu mycket lättare kan följa de svenska nyheterna när man är utomlands. Man kan följa såväl svensk radio som svensk TV via internet. Detta var helt omöjligt i praktiken bara för några år sedan. Och med " pod och play" kan man följa det när man vill. Fina tekniska innovationer men jag är inte säker på att det ökar sinnesfriden........

Svenska tidningar läser vi inte längre - vare sig vi är hemma eller utomlands. Det slutade vi med för några år sedan pga den ständigt sjunkande kvaliteten. Vi läser bara Financial Times och Economist. FT laddar vi ner i våra Amazon Kindlar i land och till sjöss. Economist ( se bild ) som är tyngre tar vi bara ner när vi är i land. Då tar vi också ner hela ljudversionen som sedan ger ca 8 timmars lyssnande vid lämpligt tillfälle. Mycket bra att ha under långa nattpass till havs. 

Så det nya för oss är egentligen möjligheten att lyssna till svensk radio. Man blir dock mer och mer förbryllad ju längre man lyssnar. Det verkar inte finnas något problem som är för litet för att inte kunna lösas med mer av skattebetalarnas pengar. Steve Jobs sade någon gång att skänka bort pengar är en överskattad sysselsättning. Det var förmodligen en pik till Bill Gates som ju ägnar sig just åt detta. Jag tror att Bill Gates  - om han är en skicklig entreprenör - skulle kunna göra större nytta för samhället genom att starta nya företag i riskabla länder. Det svåra är ju inte att ge bort pengar utan att skapa värden. Men det är en annan sak.

Vill någon skänka bort sina egna pengar så har man sin fulla rätt till det. Det fantastiska med Sverige verkar vara att man kan bli känd och beundrad genom att skänka bort andras pengar - speciellt skattebetalarnas. Jag undrar hur länge det kommer att få fortsätta. I Sverige svarar 20% av skattebetalarna för 50% av de personliga skatterna  och utnyttjar bara 10% av "välfärden". Så det är en ganska liten grupp som svarar för huvuddelen av skatterna. Sverige är inte unikt här. I många länder är det en ännu mindre grupp som svarar för huvuddelen av skatterna. Det är inte goda nyheter för denna lilla grupp skattebetalare att höra att ens land nu skall vara en "humanitär stormakt". Jag undrar i mitt stilla sinne hur många stora skattebetalare som finns kvar i Sverige om 10 år när jag lyssnar på svensk radio. Det är ganska skrämmande. Man tar aldrig skattebetalarnas perspektiv. 

Sveriges Radio verkar tror att folk i en globaliserad värld bara stannar i sitt land och betalar vilka skatter som än debiteras. Jag tror istället att vi kommer att se dramatiska förändringar här på bara några års sikt om inte attityderna förändras.........De flesta människor accepterar nog att betala hälften av vad man tjänar i skatt - om landet är välskött och säkert. Dock betalar man i Sverige nu nästan 60% och tendensen är fortsatt uppåt. Inkluderar man indirekta skatter och arbetsgivaravgifter går 75% av en löneökning till staten!!!! Snart kan man inte längre beskriva det som att man betalar en del av sin inkomst i skatt. En mer korrekt beskrivning måste vara att staten tar hela inkomsten och ger dig en kommission på 25-40%. Och landet är inte så välskött och säkert längre.

Thursday, September 01, 2016

In the Canary Islands preparing for the sixth Atlantic Crossing

Yaghan arrived in Puerto Calero, Lanzarote on Monday this week. Here we will stay a few days before we move on to Santa Cruz de Tenerife. We will - for weather reasons - not leave the Canary Islands until October 1. So we have plenty of time to prepare Yaghans sixth Atlantic Crossing. This time we will change strategy a bit. 2006 when we sailed around the world we sailed to Brazil in September. This time we will sail in October. October is better because doldrums are smaller. We will also sail 100 nm west of Cap Verde where the doldrums are smaller. Last time we sailed between Africa and Cape Verde. We will try to cross the Equator at 30 West instead of 26.22 W the last time - 225 nm more west. All this to minimize the effect from the doldrums. Last time we motored in the doldrums for more than 1000 nm. This time we hope to motor in the doldrums for only 500 nm. Doldrums 2006 was not a pleasant experience. Very warm weather and a lot of thunder. To be struck by lightening is one of the risks at sea that you can't do very much about. And it can destroy all electronics onboard. As old bankers we never like risks we can't control........
 
Yaghan kom till Puerto Calero, Lanzarote i måndags innevarande vecka. Här kommer vi att stanna några dagar innan vi seglar vidare till Santa Cruz på Teneriffa. Vi kommer inte - av väderskäl - att påbörja vår segling mot Brasilien förrän runt 1 oktober. Så vi har gott om tid att förbereda Yaghans sjätte Atlantöverfart. Vi kommer att ändra strategi en del jämfört med 2006 då vi seglade samma sträcka som en del av vår jorden runt segling. Då seglade vi över i september, nu seglar vi över i oktober. I oktober är doldrums mindre. Dessutom tänker vi nu gå 100 nm väster om Cape Verde istället för mellan Afrika och Cape Verde som vi gjorde förra gången. Vi kommer att försöka korsa ekvatorn vid 30 W istället för 26.22 W förra gången - 225 sjömil längre västerut. Allt detta för att göra påverkan från doldrums så liten som möjligt. Förra gången gick vi för motor mer än 1000 sjömil genom doldrums, nu hoppas vi att det räcker med 500 sjömil. Doldrums 2006 var ingen trevlig upplevelse. Otroligt varmt och mycket åska. Ett blixtnedslag på en båt är en otäck risk som man inte kan skydd sig emot. Det ödelägger all elektronik ombord. Som gamla bankmän gillar vi inte risker som man inte kan kontrollera.

Friday, August 19, 2016

Reflections on Internet at sea from Lagos

Yaghan arrived in Lagos, Portugal on Monday August 15 after a two day sail from La Coruna, Spain. It was a nice sail but the winds were week so there was some motoring. 

As a part of our refit at the Hallberg-Rassy shipyard 2015 the communication equipment was upgrade to today's standard. As we have now sailed 5000 nm with the new equipment it is time to reflect a little on the developments of Internet for sailors. We can compare with situation 2006-2009 when we sailed around the world. How has Internet for sailors developed during the last decade?

Let me start with the positive side. We have today much better possibilities to use free marina wifi thanks to products like Locomarines Yachtrouter. That means that you in most big marinas can use your computers and devices as you do at home. The only difference being the normally slower speed of marina wifi:s. They very seldom have better speed than 1-2 Mbit per second. But it is ok for your basic needs. 

If there is no marina wifi or it is too slow you can use the mobile system. There we have seen dramatic improvements over the last decade. As a customer of Telia you can buy one GB in Europe for 199 SEK and one GB outside Europe for 299 SEK. That is 20-30 Swedish öre per MB which is where the world market is today. However Telia does not have global coverage for this product yet. For example they don't cover South America very well. Here we can use Apple SIM and buy GB online from Gigsky or Alwaysonline. These companies work very well and they cover almost every country in the world. The speeds are better than Telias normally and the prices are competitive also in Europe. Here in Portugal I bought 3 GB for 50 USD - as low as 14 Swedish öre per MB - from Gigsky, a Silicon Valley company. And the speed is 31 Mbit per second!! During our circumnavigation we often had to pay mobile roaming fees of 150 Swedish kroner per MB. So here we have seen a dramatic improvement over the last decade. Internet when you are onshore is no longer a problem for the long distance sailor.

When it comes to Internet at sea the developments are positive and negative. The positive is that Inmarsat now has competion from KVH. Inmarsat charges the sailor about 200 Swedish kroner per MB and KHV around 10 Swedish kronor. The KVH speed is 1 Mbit, 4 times better than Inmarsat Fleetbroadband 250. However KVH does not have complete global coverage ( they don't cover South Georgia ) so we have to have an Iridium Pilot also. If you do a bundle product KVH/Iridium Pilot that gives you global coverage at the price of around 10 Swedish kroner per MB. That is by far the best product on the market today for Internet at sea. We still have our Inmarsat Fleerbroadband as a back up. We use KVH/Iridium Pilot for weather reports 4 times a day and for taking down Financial Times to our Kindles every day. It is really an improvement to be able to read Financial Times every morning at breakfast ( see picture ) in the middle of the ocean. We don't do anything else with our computers and devices at sea. We don't even take emails. 

The reason for this is the following. It is today impossible to control the MB used by modern devices from Apple and Android and also Windows 10. Even if you try to shut down all automatic updates they consume a lot of MB as soon as the are connected. They are designed to do a lot of things on the web as soon as they are started. For exepmle when Helene and I use our devices as we do at home we consume 1 GB per day. The cost for that at KVH is 10.000 Swedish kroner and 200.000 at Inmarsat!!!!! So if you leave devices on by mistake it can cost you a fortune in a few hours. Therefore we only use devices onboard with reasonable control of the MB consumption and that is Yaghans fixed computer with Windows 7 for weather reports and our Kindles for downloading FT. We start the KVH/Iridium Pilot only 4 times a day for 5 minutes. This is the only way we have found to control the flow of MB. Internet at sea is a really dangerous product for your economy in the modern world with IPads and IPhones. On shore we love our Ipads and Iphones.

 
Yaghan kom till Lagos i Portugal i måndags den 15 augusti. Vi hade en fin 2 dagars segling från La Coruna i Spanien. Dock var vindarna svaga så det blev en del motorgång.

Som en del i den refit som gjordes hos Hallberg-Rassy 2015 uppgraderades kommunikationsutrustningen till dagens standard. Vi har nu seglat ca 5000 sjömil med den nya utrustningen och legat i ett flertal hamnar inom och utom Sverige. Det är därför dags att reflektera något över vad som hänt när det gäller Internet för seglare. Vi kan jämföra med situationen under vår jorden runt segling 2006-2009. Hur har utvecklingen varit under detta decennium?

Låt mig börja med det positiva. Man har idag mycket bättre möjlighet att utnyttja gratis wi-fi som finns i marinor runt om i världen tack vare produkter som Locomarines Yachtrouter. Detta innebär att man i de flesta större marinor kan använda Internet som man gör hemma. Enda skillnaden är att dessa marina wi-fi ofta är något långsamma. Farter på 1-2 Mbit per sekund är vanliga. Men det är ok för de flesta behov.

 Om det inte finns marina wi-fi eller om det är för långsamt kan man använda mobilsystemet. Där har det skett dramatiska förbättringar under den senaste 10 års perioden. Som kund i Telia kan man idag köpa en GB för 199 SEK i Europa eller för 299 på många håll i resten av världen. Det innebär en kostnad på 20-30 öre per MB och där ligger världsmarknaden idag. Under vår jorden runt segling betalade vi ofta roamingpriser på 150 SEK per MB!!!! Telias produkt täcker dock inte hela världen än. Bl.a så täcker man Sydamerika dåligt eller knappt alls. Här kan man dock använda något som heter Apple SIM. Genom Apple SIM kan man online köpa mobilvolym genom företagen Gigsky, Alwaysonline och olika lokala operatörer. Gigsky och Alwaysonline fungerar mycket bra och täcker praktiskt taget alla världens länder. De fungerar också i Europa med konkurrenskraftiga priser och hastigheter som ofta överstiger de som Telia erbjuder. Här i Portugal använder vi just nu Gigsky. Vi köpte 3 GB för 50 USD. Det är bara 14 öre per MB - alltså billigare än Telia. Och hastigheten är hela 31 Mbit. Gigsky är ett Silicon Valley företag.  På den mobila sidan har det alltså skett dramatiska förbättringar för kunderna. Att köpa volym från Gigsky är så enkelt att man ofta gör det till havs innan man lagt till. Och man ser i realtid hur mycket man förbrukar.

När man tittar på Internet till havs finns det såväl positiva som negativa tendenser. Det postiva är att Inmarsat nu har konkurrens från KVH. Inmarsat Fleetbroadband kostar ca 200 SEK per MB medan KVH tar ca 10 SEK lite beroende på vilken volym man vill binda sig för. KVH:s hastighet är 1 Mbit - 4 ggr så snabbt som Inmarsat Fleetbroadband 250. KVH har dock inte global täckning ( täcker inte Sydgeorgien ) så därför måste vi också ha en Iridium Pilot. Då kan man köpa ett kombinationsabonemang som har global täckning och som kostar ca 10 SEK per MB. När inte KVH har täckning så slår det automatiskt över till Iridium och då blir farten lägre men det fungerar bra. Detta är helt klart den bästa produkten på marknaden idag när man talar om Internet till sjöss. Vi använder KVH/Iridium Pilot 4 ggr per dag för att ta ner väderrapporter och en gång per dag för att ta ner Financial Times till våra Kindlar. Det är verkligen en förbättring att kunna läsa världens bästa tidning till frukost varje dag till havs ( se bild ). Vi gör inget annat Internetbaserat till havs. Vi tar inte ens längre våra email. 

Förklaringen till detta är följande. Och detta är det negativa i utvecklingen. Det är idag helt omöjligt att kontrollera förbrukningen av antalet MB om man använder produkter från Apple och Android eller Windows 10. Även om du försöker stänga av alla automatiska uppdateringar så drar dessa produkter  stora volymer så snart de startas upp. De är designade för att göra en massa saker på webben så snart de är påslagna. Så t.ex förbrukar Helene och jag ca 1 GB per dag när vi använder alla våra apparater normalt som vi gör hemma. En GB kostar 10.000 SEK hos KVH och 200.000 SEK hos Inmarsat!!! Så om man av misstag lämnar några apparater på så kan det kosta en förmögenhet på ett par timmar. Och förr eller senare glömmer man att stänga av något. Alla seglare som varit ute en längre tid har gjort sådana misstag. Internet till havs är alltså en livsfarlig produkt rent ekonomiskt. Därför använder vi bara båtens fasta dator till havs för väderrapporter och våra Kindlar för Financial Times. Båtens fasta dator har Windows 7 och hittar inte på så många egna saker som Apple, Android och Widows 10. Vi startar KVH 4 ggr per dag under 5 minuter. Båtens fasta dator har ingen emailfunktion och vi surfar aldrig med den. Vi har funnit att detta är enda sättet att få någorlunda kontroll på förbrukningen.