Friday, July 17, 2009

Yaghans circumnavigation is finished


Today Yaghan returned to Stockholm and Bullandö Marina ( see picture ) after three years round the world. It is the most exciting experience of our lives and Yahgan has performed excellently all the way. We now understand sailors that begin to see their yachts as living creatures. The yachts take a lot of beating on a round the world voyage but they seldom complain. We can never sell Yaghan after all she has done for us. She is a fantastic ship that performs extremely well in every weather. We have put a lot of trust in her and she has never let us down during 44000 nm round the world. It is thanks to her that we have been able to do the voyage round the world in a comfortable and safe way.

Idag återvände Yaghan till Stockholm och Bullandö Marina (se bilden) efter sin treåriga jorden runt segling. Det är den mest fantastiska upplevelsen i våra liv och Yaghan har skött sig med den äran hela vägen. Vi börjar nu förstå seglare som betraktar sina båtar som levande väsen. Båtarna får ta mycket stryk under en jorden runt segling men klagar sällan. Vi kan aldrig sälja vår älskade Yaghan efter allt hon gjort för oss. Hon är ett fantastiskt skepp som har skött sig mycket bra i alla väder. Vi har litat på henne i vått och torrt och hon har aldrig svikit oss under våra 44000 sjömil runt jorden. Det är Yaghans förtjänst att vi har kunnat ta oss runt jorden på ett bekvämt och säkert sätt.