Friday, June 12, 2009

Big brother sees you..........................


"Big brother sees you" is a reality today at sea. All ships bigger that 300 tons have to have AIS - automatic identification system. Many big yachts - such as Yaghan - have AIS voluntarily because it increases safety at sea. Other ships can see you and you can see other ships. AIS makes it much safer and easier to sail in busy shipping areas such as the English Channel. However now there is a website - www.marinetraffic.com - where you can see the location of all ships with AIS from your PC at home if they are in range of a shorebased AIS station. On the map ( see picture ) you can see what areas are covered. You can not see a ship in the middle of an ocean because then they have no contact with an AIS station on shore. But you can follow ships all over Europe including the Med, the US and other busy shipping areas all over the world. This must be a fantastic tool for paparazzis that want to follow famous peoples movements at sea.............Perhaps this is the negative side of a system that has revolutionized safety at sea. We don't think that the average user of AIS is aware of this new fact yet.

"Storebror ser dig" är nu en realitet på sjön. Idag måste alla fartyg större än 300 ton ha AIS - automatiskt indentifikationssytem. Många stora fritidbåtar - som Yaghan - har AIS frivilligt för att det ökar säkerheten till sjöss. Andra fartyg kan se dig och du kan se dem. AIS gör det mycket enklare och säkrare att segla i områden med mycket trafik som Engelska Kanalen. Nu finns det dock en websajt - www.marinetraffic.com - där man - från sin PC hemma - kan se var alla AIS båtar befinner sig om de är inom räckhåll för en landbaserad AIS station. På kartan ( se bilden ) kan du se vilka områden som täcks. Man kan inte se fartyg mitt ute på de stora oceanerna för där har man inte kontakt med någon AIS station i land. Men man kan se alla fartyg i Europa inkl Medelhavet, i USA och alla andra stora shippingområden i världen. Detta måste vara ett fantastiskt redskap för paparazzis som vill följa kända personers rörelser till havs..........Detta är kanske den negativa sidan av ett system som har revolutionerat sjösäkerheten. Vi tror inte att den genomsnittliga användaren av AIS är riktigt medveten om detta än.