Tuesday, May 19, 2009

Moored in Horta, the Azores


Today Yaghan arrived in Horta, the Azores. We made the 2300 nm voyage from St Marten, Caribbean in 12 days. We had headwind most of the time but we made it in a single reach. We had light winds but we were still able to confirm our normal speed of 200 nm per day. We found a good route thanks to our weatherprogram SPOS that calculates the optimal route two times per day. We did not go so much north as is normal on this route. That gave us an advantage. We will now stay here for 10 days.

Yaghan kom idag fram till Horta på Azorerna. Vi gjorde den 2300 sjömil långa seglingen från St Marten i Västindien på 12 dagar. Vi hade motvind mesta tiden men sträckbog. Vindarna var lätta men vi kunde ändå ånyå bekräfta vår normala fart på 200 sjömil per dygn. Vi lyckades hitta en vägvinnande rutt tack vare vårt väderprogram SPOS som ger oss den optimala rutten 2 gånger per dygn. Vi gick inte så långt norrut som är normalt på denna rutt utan seglade mer direkt på Horta. Det gav oss en fördel. Vi kommer nu att stanna här i 10 dagar.