Wednesday, May 13, 2009

In the North Atlantic halfway to Horta, the Azores


Yaghan left St Martin in the Caribbean on Thursday May 7 - one day later than planned. The voyage to Horta, the Azores is 2300 nm and we expect to be there on Tuesday May 19. Our position now is 30:35 N and 49:51 W. This means that we are halfway and we have another 1100 nm to go to Horta. The first days we had headwind and it was a bit bumpy but gradually we have felt the Azores high and the winds have been easing. The last days we have had 6-10 knots of wind but the angle has been good so we have beean able to average almost 8 knots so far. From Friday we will be hit by a low that will give us stronger winds over the weekend. So far this last long leg before we reach Sweden has been very enjoyable.

Yaghan avseglade från St Martin torsdagen den 7 maj - en dag senare än planerat. Seglingen till Horta, Azorerna är ca 2300 sjömil och vi räknar med att vara där tisdagen den 19 maj. Vår position nu är 30:35 N och 49:51 V. Det innebär att vi är ungefär halvvägs och vi har 1100 sjömil kvar. De första dagarna hade vi kryssbog och det var ganska skumpigt. Gradvis har vi dock seglat in i det Azoriska högtrycket och vindarna har avtagit. De senaste dagarna har vi haft bara 3-5 m/s men vinkeln har varit bra så vi har hittills lyckats snitta nästan 8 knop. Från fredag kommer vi att påverkas av ett lågtryck som kommer att ge oss friskare vindar över helgen. Så här långt har detta vårt sista riktigt långa ben innan vi är hemma i Sverige varit mycket behagligt.