Saturday, April 18, 2009

Our new book soon in the book stores and Yaghan will be displayed at Open House i Ellös 21-23 August 2009


Our new book about Yaghans voyage to Antarctica, Patagonia and the South Pacific will be in the book stores in May 2009. It will only be published in Swedish at this stage. Hallberg-Rassy has also just published that Yaghan will be displayed at Open House in Ellös August 21-23 2009. Arne and Heléne will make two speeches in English about their circumnavigation.

Vår nya bok " Vid nytt roder - med Yaghan till Anatarktis, Patagonien och Söderhavet " kommer att finnas i bokhandeln under maj månad 2009. Hallberg-Rassy har också just offentliggjort att Yaghan kommer att visas på Öppet Varv i Ellös 21-23 augusti 2009. Arne och Heléne kommer att hålla två anföranden om sin jorden runt segling under mässdagarna.