Tuesday, April 21, 2009

Exploring St Marten


Yaghan is now in Simpson Bay Marina in St Marten. We will explore St Marten before we move on to British Virgin Islands (BVI) - the last area to be visited in the Caribbean before we cross the Atlantic home to Sweden again. We expect to leave BVI around May 15. St Marten is an island that is devided between France and Holland. We are now in the Dutch part. It is a very nice island and Simpson Bay Marina is nice too.

Yaghan är nu i Simpson Bay Marina på St Marten. Vi kommer att upptäcka St Marten under en tid för att sedan röra oss vidare mot Brittiska Jungfruöarna (BVI) - det sista området vi besöker i Västindien innan vi seglar åter över Atlanten till Sverige. Vi räknar med att lämna BVI runt den 15 maj. St Marten är en ö som är delad mellan Frankrike och Holland. Vi är nu på den holländska sidan. Det är en mycket trevlig ö och Simpson Bay Marina är en fin marina.