Friday, April 10, 2009

Barbuda - like the Caribbean was 200 years ago............


We have now spent a few days at the island Barbuda ( 17:37 N and 61:51 W ). Barbuda is located 35 nm north of Antigua and belongs to Antigua. However only 1600 people live on the island and it is not exploited at all. It is like the Caribbean was 200 years ago. The reason is that all land is owned collectively by the people on the island. Very similar to the situation in Fiji. And they don't want a lot of resorts on the island. They have over the years stopped many attempts to " bring the 21 century to Barbuda...". We are anchored outside an 11 nm long beach! Last night we had a lobster dinner ( see picture). The people of Barbuda claim that they have the best lobster in the world!!!!! Tomorrow we will move on to the old Swedish colony St Barth. We had the island from 1784 to 1878 and the name of the capital is Gustavia after Gustavus III. Today St Barth is very upmarket and fancy. We will spend the coming week there. 8500 people live on the island today.

Vi har nu tillbringat några dagar på ön Barbuda ( 17:37 N och 61:51 V ). Barbuda ligger 35 sjömil norr om Antigua och tillhör Antigua. Det bor dock bara 1600 personer på ön och den är inte alls exploaterad. Den är som Västindien var för 200 års sedan. Orsaken är att all mark ägs kollektivt av personerna som bor på ön. Det liknar alltså mycket situationen på Fiji. Invånarna vill inte ha en massa semeteranläggningar på sin ö. De har genom åren stoppat flera försök att " föra in Barbuda i det 21:a århundradet...". Vi ligger för ankar utanför en sandstrand som är 11 sjömil lång. Igår kväll åt vi hummermiddag ( se bilden ). Invånarna här hävdar att Barbuda har den bästa hummern i världen!!!! Imorgon seglar vi vidare till den gamla svensk kolonin St Barth. Ön tillhörde Sverige från 1784 till 1878 och huvudstaden heter Gustavia efter Gustav III. Idag är St Barth mycket exklusivt och inne. Vi kommer att spendera den kommande veckan där. 8500 personer bor på ön idag.