Thursday, March 19, 2009

Crossing the Equator at 37:48 W


Yaghan crossed the Equator today at 37:48 W. The time of the crossing was 4:12 pm UTC. There were no celebrations as this was the second Equator crossing for Yaghan and the crew. We are already out of the Doldrums and the northeasterly is blowing 16 knots. Is was very easy to pass Doldrums on the western side of the Atlantic. We had very weak winds only for about 200 nm and there was no thunder at all. We have another 1700 nm to go to Antigua Yacht Club in Falmouth Harbour and we expect to be there on Saturday Mars 28. It is 2,5 years since Yaghan was in the Northern Hemisphere!!!!!
Yaghan korsade Ekvatorn idag på longitud 37:48 V. Passagen skedde kl 16:12 UTC. Detta firades inte eftersom det vara den andra Ekvator passagen för Yaghan och hennes besättning. Vi är redan ute ur Doldrums och den nordostliga vinden blåser ca 8 m/s. Det var en mycket lätt passage av Doldrums här på västra sidan av Atlanten. Vi hade mycket svaga vindar bara ca. 200 sjömil och ingen åska alls. Nu återstår 1700 sjömil innan vi är vid Antigua Yacht Club i Falmouth Harbour dit vi räknar med att komma lördagen den 28 mars. Det är 2,5 år sedan Yaghan var på Norra Halvklotet senast!!