Tuesday, March 17, 2009

At sea en route to Antigua in the Caribbean


Yaghan left Recife on Monday March 16 at noon. We are now 400 nm south of the Equator (5:22S and 34:06 W). We hope to pass the Equator on Thursday at noon. There we expect to find the fresh northeasterlies that will take us all the way to Antigua which we will reach next Sunday March 29. We have more than 2100 nm to go. We will soon be in the Doldrums that looks small for the moment - less than 200 nm.

Yaghan avseglade från Recife måndagen den 16 mars. Vi är nu ca 400 sjömil söder om Ekvatorn ( 5:22 S och 34:06 V) som vi räknar med att passera på torsdag vid lunchtid. Där hoppas vi finna den friska nordostliga vind som skall ta oss hela vägen till Antigua dit vi hoppas komma söndagen den 29 mars. Vi har fortfarande mer än 2100 sjömil att segla. Vi går snart in i Doldrums som vi räknar med är mindre än 200 sjömil brett.