Tuesday, February 10, 2009

En route to Salvador Bahia, Brazil


This morning at 10 local time Yaghan left St Helena (15:54 S and 5:43 W) for Salvador Bahia, Brazil (12:58 S and 38:31 W). We have more than 1900 nm to go to Salvador. We expect to be there on February 20. When we arrive in Salvador we have completed our circumnavigation. We visited Salvador 2006 on our way to Antarctica. The famous Carnival in Salvador starts at Feruary 19 and goes on until February 24. We will therefore do our best to be in Salvador on February 20 so we don't miss too much of the Carnival. Yesterday we took a tour round St Helena to Longwood House where Napoleon lived from 1815 to 1821. To prevent his excape the Brittish had 3000 troops at the island during that period. They also had two big warships. Smaller warships were patrolling round the island every night och no ship could leave the island before they had checked that Napoleon was still in Longwood House!!!! During the Boer War 6000 Boers from South Africa were held prisoners on the island. We also visted the Governors House ( see picture ). In the garden there are 4 giant turtles. The oldest is 174 years old.

I idag på morgonen lämnade Yaghan St Helena ( 15:54 S och 5:43 V) för Salvador Bahia i Brasilien (12:58 S och 38:31 V). Vi har mer än 1900 sjömil till Salvador och vi räknar med att vara där den 20:de februari. När vi kommer till Salvador så har vi fullgjort en jorden runt segling. Vi var ju i Salvador 2006 på vår väg mot Antarktis. Den berömda Karnevalen i Salvador håller på från 19 februari till 24 februari. Vi kommer därför att göra vårt bästa för att vara där senast den 20 februari för att inte missa för mycket av Karnevalen. Igår gjorde vi en tur runt St Helena i bil och besökte Longwood House där Napoleon levde 1815 till 1821. För att förhindra att han skulle fly hade engelsmännen 3000 soldater på ön under den tiden och två stora krigsfartyg. Mindre krigsfartyg patrullerade runt ön varje natt. Inget fartyg fick på den tiden lämna ön utan att man först hade kollat att Napoleon fanns kvar i Longwood House!!!!! Under Boerkriget hölls 6000 boer från Sydafrika fångna på St Helena. Vi besökte också Guvernörens hus ( se bilden). I trädgården där finns 4 gigantiska sköldpaddor. Den älsta är 174 år gammal.