Saturday, February 07, 2009

At anchor at St Helena


Yaghan arrived this morning at 8:30 local time to St Helena (15:55 S and 6:43 W) after nine days of sailing from Cape Town. This is the island in the middle of the South Atlantic where Napoleon was held prisoner by the Brittish from 1815 to his death 1821. Today 5000 people live on the island but it is difficult to get here because there is no airport. We will now explore the island for three days and among other things visit Longwood House where Napoleon lived.

Yaghan kom fram till St Helena (15:55 S och 5:43 V) som planerat kl 8:30 lokal tid idag efter en nio dygns segling från Kapstaden. Detta är ön där Napoleon hölls fängslad av engelsmännen från 1815 till sin död 1821. Idag bor det 5000 personer på ön men det är svårt att ta sig hit för ön saknar flygfält. Vi kommer nu att utforska ön under tre dagar och bland annat besöka Longwood House där Napoleon bodde.