Friday, November 21, 2008

In Port Elizabeth after a record speed voyage


Yesterday evening Thursday November 20 Yaghan arrived in Port Elizabeth after a 400 nm sail from Durban. The distance was made by record speed. The average speed for the distance was 10,8 knots. The reson was off course the Agulhas current that runs in a SW direction along the South African coast. It is easy to understand why SW gales are so dangerous in this area as they create big waves because of wind against current. Port Elizabeth is half way between Durban and Cape Town. Port Elizabeth has about one million inhabitants and the port is very busy with a lot of commercial ships and fishing vessels. However there is only one berth for a yacht of Yaghans size and we were lucky to get it (se picture). It is a problem along the South African coast that there are very few berths for big boats. We plan to spend about one week here before we move on to Cape Town for Christmas and New Year celebrations.

Yaghan kom fram till Port Elizabeth igår på kvällen torsdagen den 20 november efter en 400 sjömil lång segling från Durban. Distansen avverkades med rekortfart. Genomsnittsfarten blev hela 10,8 knop. Orsaken var naturligtvis Agulhas strömmen som rinner SV längs den Sydafrikanska kusten. Det är lätt att förstå varför SV kulingar är så farliga här. De skapar lätt monstervågor genom att man får vind mot ström. Port Elizabeth är halvvägs mellan Durban och Kapstaden. Staden har ca 1 miljon invånare och har Göteborg som vänort. Det är en betydande hamnstad med mycket kommersiell sjöfart och en stor fiskeflotta. Dock finns det bara en plats för en fritidsbåt av Yaghans storlek ( se bilden ) och vi var mycket glada att vi fick den. Det är ett problem längs den Sydafrikanska kusten att hamnarna har mycket få platser för stora fritidsbåtar. Vi räknar med att tillbringa ca en vecka här innan vi seglar vidare mot Kapstaden för Jul och Nyårsfirande.