Tuesday, October 14, 2008

In Reunion preparing for South Africa and the first night for our ninth film


Our ninth film "In the wake of James Cook" about New Zealand and Australia had its first night on DI TV - the television arm of the leading Swedish business daily Dagens Industri - on October 6. The film can now be watched on
www.ditv.se . Yaghan left Port Louis, Mauritius on Sunday October 12 to sail 130 nm to St.Pierre in Reunion Island. When we arrived to St.Pierre Yaghan was to big for that small harbour so we had to continue another 35 nm to Port des Galets where we are now ( 20:56 E and 55:16 E, see picture ). Port des Galets is in a rural area and it is mainly a fishing harbour. We plan to leave for South Africa already tomorrow Wednesday October 15. We have 1400 nm or one week to go to South Africa and this leg is commnoly seen as one of the most difficult during a circumnavigation. The reason is that we have to cross the Agulhas Current near the South African coast. If you get a south westerly gail here the waves can be very dangerous because the Agulhas Current runs south at 5-6 knots. The freak waves here have destroyed many big commercial ships over the years. If the weather is good when we reach South Africa we will probably go to Durban - if it is bad we will go to Richards Bay as the Agulhas Current is weaker there and the entrace is easier.

Vår nionde film " I James Cooks kölvatten" om Nya Zeeland och Australien hade premiär på DI TV - Dagens Industris TV kanal - den sjätte oktober. Filmen kan också ses på www.ditv.se. Yaghan lämnade Port Louis, Mauritius söndagen den 12:te oktober för att segla 130 sjömil till St. Pierre på Reunion. När vi kom fram till St.Pierre så visade det sig att Yaghan var för stor för den lilla hamnen där. Vi fick därför fortsätta ytterligare 35 sjömil till Port des Galets ( 20:56 S och 55:16 O, se bilden ) där vi är nu. Port des Galets ligger mitt ute på landsbygden och är främst en fiskehamn. Vi räknar med att avsegla mot Sydafrika redan imorgon onsdagen den 15:de oktober. Vi har 1400 sjömil eller en vecka till Sydafrika och detta ben betraktas allmänt som ett av de svåraste under en jorden runt segling. Orsaken är Agulhas strömmen som går söderut längs Sydafrikas kust. Om man får en sydvästlig kuling här kan man få mycket farliga vågor eftersom Agulhas strömmen då rinner mot vinden med 5-6 knop. Monstervågorna som då kan uppstå har förstört många stora lastfartyg genom åren. Om vädret är bra när vi kommer till Sydafrika så går vi direkt till Durban - om det är dåligt så går vi förmodligen in i Richards Bay eftersom Agulhas strömmer där är svagare och inloppet lättare att gå in i.