Sunday, October 26, 2008

In Durban


Today we sailed the 95 nm from Richards Bay in South Africa to Durban ( 29:51 S and 31:03 E ). It was a windy passage and we had close contact with several whales. Actually closer contact than you want. We were very close to come into collision with one of them. Durban is a big city with 3 million inhabitants. It is the biggest city we visit since South America. The marina is right in the middle of the town ( see picture ). Royal Natal Yacht Club and Point Yacht Club are within 100 meters from Yaghan. We will stay here in Durban for more than two weeks. We are very much looking forward to that.

Idag seglade vi 95 sjömil från Richards Bay i Sydafrika till Durban ( 29:51 S och 31:03 O ). Det var en blåsig segling och vi hade närkontakt med flera valar. Faktiskt mer närkontakt än man egentligen önskar. Vi var mycket nära att kollidera med en av dem. Durban är en storstad med 3 miljoner invånare. Det är den största staden vi besöker sedan vi lämnade Sydamerika. Marinan är mitt i staden ( se bilden ). Royal Natal Yacht Club and Point Yacht Club är inom 100 meter från Yaghan. Vi kommer att stanna här i Durban mer än två veckor. Det ser vi mycket fram emot.