Saturday, October 18, 2008

Aggressive coastal low forces Yaghan to Richards Bay instead of Durban


We are now 140 nm south of Madagascar ( 28:00 S and 45:18 E ). We have done about half of the 1400 nm leg from Reunion to South Africa. However one of these aggressive coastal lows that can create freak waves in the Agulhas Current will appear outside Durban on Wednesday October 22. Just when we planned to pass the dangerous 200 depth countour. This forces us to try to go to Richards Bay instead. Richards Bay is 85 nm north of Durban. It is 75 nm shorter and the entrance is less difficult. We are now sailing as fast as possible to try to reach Richards Bay before midnight Tuesday October 21 - before the SW gale reaches Richards Bay. Right now it looks like we will be successful. After lunch on Wednesday it looks impossible to cross the Agulhas Current also outside Richards Bay because there will be 30-40 knots of wind from the SW against the Agulhas Current. There seems to be two aggressive coastal lows per week in the area right now.

Vi är nu 140 sjömil söder om Madagaskar ( 28:00 S och 45:18 O ). Vi har avverkat hälften av den 1400 sjömil långa sträckan mellan Reunion och Sydafrika. Dock visar väderprognosen att ett av dessa aggressiva lågtryck som kan skapa monstervågor i Agulhas strömmen kommer att uppenbara sig utanför Durban på onsdag. Exakt när vi tänkte passera den farliga 200 meters djupkurvan. Detta tvingar oss att gå till Richards Bay istället. Det ligger 85 sjömil norr om Durban. Det är 75 sjömil kortare dit och inloppet är lättare. Vi seglar nu så fort vi kan för att försöka nå Richards Bay före midnatt på tisdag den 21 oktober - innan den SV kulingen når Richards Bay. Just nu ser det ut som vi kommer att lyckas. Efter lunch på onsdag ser det omöjligt ut att gå in också i Richards Bay pga kulingen på 15-20 m/s från sydväst rakt emot Agulhas strömmen. Just nu verkar det vara två aggressiva kustlågtryck i veckan i området.