Saturday, September 13, 2008

Yaghan is flying towards Rodrigues/Mauritius.......


We are now on our third day (our positions is 17.14 S and 74.43 E) with gale force winds of 30-40 knots and 4 meter significant wave hight. That means the every 2000 wave is as big as 8 meters. It is fantastic to see them coming. One day we averaged 10 knots for 24 hours. The average speed for the six days we have been sailing from Cocos Keeling is 9 knots. We have double-reefed main and genoa and the genoa is poled out. Later today conditions are supposed to ease a little. We have 660 nm left to Rodrigues (19.40 S and 63.25 E) and expect to be there already by Thuesday September16 at lunchtime. That means that we will do the 2000 nm voyage in 9 days. After a few days of stromy conditions you get used to it. Today Heléne surprised me with a tosca cake ( see picture ). I still dont understand how she did it in these rolly conditions. You have to be very careful not to burn yourself in the kitchen when the big waves come. However Yaghan is behaving very well as always. Now - as many times before - we are grateful for our sturdy yacht.
Vi är nu inne på vårt tredje kuling dygn med vindar på 15-20 m/s och en signifikant våghöjd på 4 meter. Det innebär att var 2000:de våg är hela 8 meter. Det är fantastiskt att se dem komma. Under ett dygn höll vi en genomsnittsfart på 10 knop under 24 timmar. Genomsnittsfarten för de 6 dygn vi seglat sedan vi lämnade Cocos Keeling är 9 knop. Vi har två rev i storen och i den spirade genuan. Senare idag väntas förhållandena mildras något. Vi har 660 sjömil kvar till Rodrigues ( 19.40 S och 63.25 O ) och väntas komma dit redan på tisdag den 16:de september vid lunchtid. I så fall gör vi den 2000 sjömil långa sträckan på 9 dygn. Efter några dagar med stormiga förhållanden så vänjer man sig så smått. Idag överraskade Heléne mig med att baka en tosca kaka ( se bilden ). Jag förstår inte hur hon lyckades med detta under så gungiga förhållanden. Man måste vara mycket försiktig så man inte bränner sig i köket när de riktigt stora vågorna kommer. Yaghan uppför sig dock utmärkt som alltid. Nu - som många gånger förr - är vi glada och tacksamma för vår kraftigt byggda båt.