Monday, September 08, 2008

At sea towards Rodrigues and Mauritius in ruff conditions


Yaghan left Cocos Keeling as planned on Sunday September 7. We have now done 300 nm of the 2000 to the small island of Rodrigues ( 19:40 S and 63:25 E ) that belongs to Mauritius. The island is about 300 nm east of Mauritius. Only 10-15 yachts per year visit Rodrigues. We expect to arrive there on Wednesday September 17. The wind is now SE 26 knots and the significant wavehight 3,5 meters. However the wind is expected to increase to 30-40 knots by Wednesday September 10 and the waves to 4 meters significant. That means that every 2000 wave is 8 meters. Rather ruff conditions in a few days in other words. It is much tuffer conditions here than we have seen in the South Pacificic. Big waves break behínd the yacht and sometimes they reach the cockpit ( see picture ). The coming gale on September 10 will last for two days. We are now preparing Yaghan for that.
Yaghan lämnade Cocos Keeling som planerat söndagen den 7 september. Vi har nu seglat 300 sjömil av 2000 till den lilla ön Rodrigues (19:40 S och 63:25 O) som tillhör Mauritius. Ön ligger 300 sjömil öster om Mauritius. Bara 10-15 segelbåtar per år besöker Rodrigues. Vi räknar med att komma fram onsdagen den 17 september. vinden är nu SO 12-14 m/s och den signifikanta våghöjden 3.5 meter. Vinden kommer dock att öka de närmaste dagarna till 15-20 m/s och vågorna till en signifikant våghöjd på 4 meter. Det innebär att var 2000:de våg är dubblet så hög eller 8 meter. Ganska tuffa förhållande de närmaste dagarna alltså. Det är tuffare förhållanden här i Indiska Oceanen än det är i Södra Stilla Havet. Stora vågor bryter ibland bakom Yaghan ( se bilden ) och ibland når de sittbrunnen. Den kommande kulingen kommer att vara i två dagar. Just nu förbereder vi Yaghan för detta.