Sunday, July 27, 2008

In Darwin - the end of our 2000 nm Australian voyage


Yaghan arrived in Darwin (12:25,5 S and 130:49,0 E) yesterday July 26. The 745 nm voyage from Possession Island took only three days and 10 hours - an average speed of more than 9 knots. Darwin ends the 2000 nm voyage along the Australian coast. Now we will spend about two weeks in Darwin to provision for the Indian Ocean. We have 6400 nm to go to Durban in South Africa. Our plan is to be there before the end of October. On our way to Durban we will only make four stops - Cocos Keeling, Chagos, Mauritius and Reunion.

Yaghan kom fram till Darwin ( 12:25,5 S och 130:49,0 O) igår den 26 juli som planerat. De 745 sjömilen från Possession Island tog bara 3 dagar och 10 timmar - en medelhastighet på strax över 9 knop. Darwin är slutet på vår 2000 sjömil långa segling längs den australiensiska kusten. Nu kommer vi att tillbringa ca två veckor i Darwin för att proviantera for den Indiska Oceanen. Vi har 6400 sjömil till Durban i Sydafrika dit vi planerar att komma före oktober månads utgång. På vår väg till Durban gör vi bara fyra stopp - Cocos Keeling, Chagos, Mauritius och Reunion.