Monday, July 21, 2008

At Possession Island waiting for favourable winds


Yaghan is now anchored between Possession Island ( 10:44,9 S and 142:25,1 E) and the Australien mainland. On Possesion Island there is a monument of James Cook. It was here he took possession of the eastern part of Australia from laditude 38S to this laditude - 10 S - for the English crown. From here "Endeavour" sailed on through - what now is called - the Endeavour Strait to Batavia ( now Jakarta) to do a refit of the ship. We plan to leave through Endeavour Strait on Wednesday July 23 to go to Darwin - our last stop in Australia. We have 745 nm to go to Darwin. Winds and currents will be in our favour so our weatherprogram predicts an average speed of 9,6 knots! That means that we will be in Darwin already at lunchtime on Saturday July 26. From our anchorage we see fires at night on the mainland from a number of Aboriginal settlements along the coast.

Yaghan ligger nu för ankar mellan Possession Island and det australiensiska fastlandet. På Possession Island finns det ett monument över James Cook. Det var här han gjorde anspråk på hela östra Australien från latitud 38 S till till Possession Island som ligger på latitud 10 S för den engelska kronan. Härifrån seglade Endeavour vidare genom det som nu kallas Endeavour Strait till Batavia ( nuvarande Jakarta ) för att göra service och underhåll på fartyget. Vi räknar med att segla vidare genom Endeavour Strait på onsdag den 23 juli för att ta oss till Darwin - vårt sista stopp i Australien. Vi har 745 sjömil till Darwin. Tack vare fördelaktiga vindar och strömmar räknar vårt väderprogram med en genomsnittsfart på hela 9,6 knop! Detta betyder att vi kommer att vara i Darwin redan vid lunchtid lördagen den 26 juli. Från vår ankarplats ser vi eldar på nätterna längs Australiens kust. Eldarna kommer från olika bosättningar som Aborginerna har längs nordkusten.