Tuesday, July 15, 2008

Almost at the northern tip of Australia


Yaghan is now anchored at Cape Grenville (11:57,4 S and 143:12,3 E). On route here we stopped at Flinders Island and Morris Island. We have now less than 100 nm to go to Cape York - the northern tip of Australia. Up here you only see deserted beaches and crocodiles. Cape Grenville is an endless beach ( see picture) but no one dares to swim here because of the crocodiles. It is difficult to find good anchorages. Most of them are more rolly than you would accept in the Swedish archipelago. We are now seeing the end of our Australian voyage. In two weeks time we will be in Darwin - our last port in Australia. From there we sail out in the Indian Ocean.

Yaghan ligger nu för ankar vid Cape Grenville ( 11:57,4 S och 143:12,3 O ). På vägen hit stoppade vi vid Flinders Island och Morris Island. Vi har nu mindre än 100 sjömil kvar till Cape York - the nordligaste spetsen på Australien. Här uppe ser man bara tomma stränder och krokodiler. Cape Grenville är en ändlöst lång strand men ingen badar någonsin här pga krokodilfaran. Det är svårt att hitta bra ankarplatser här uppe. De flesta är gungigare än vad man normalt skulle acceptera i den svenska skärgården. Nu börjar vi närma oss slutet på vår Australienvistelse. Inom två veckor skall vi vara i Darwin - vår sista hamn här i Australien. Från Darwin ger vi oss sedan ut i Indiska Oceanen.