Tuesday, June 17, 2008

In crocodile country..........


Now we dont swim any longer from the mainland - only when we are at offshore islands. The reason is the crocodiles. The saltwater crocodiles here can become 7-8 metres in length. They have been around for more than 200 million years so they are very well fitted to survive. They lived on earth already with the dinosaurs. The crocodiles are lazy - they wait for you to come to them. And they can wait for hours in the same place before they strike. They only have to eat 2-3 times per year. And they are very fast at distances equivalent to 2-3 times there body length. However it is now eight years since a crocodile attacked a human in the Cairns area. Peple here have learnt how to live with them.

Nu simmar vi inte längre från fastlandet - bara när vi är ute på öar långt ut i havsbandet. Orsaken är krokodilerna. Saltvattenskrokodilerna kan bli 7-8 meter långa. De har funnits på jorden i mer än 200 miljoner år så de har en mycket god överlevnadsförmåga. De fanns på jorden redan tillsammans med dinosaurerna. Krokodilerna är lata - de väntar på att du skall komma till dem. Och de kan vänta i timtal på samma plats innan de slår till. De behöver bara äta 2-3 ggr per år. De är mycket snabba på sträckor motsvarande 2-3 ggr deras kropplängd. Nu är det dock åtta år sedan en krokodil senaste attackerade en människa i Cairnsområdet. Människorna här har lärt sig leva med dem.