Thursday, May 15, 2008

Reef hopping along the Great Barrier Reef


We left Bundaberg, Australia on May 13 to continue our voyage along the Australian coast to the famous reef Lady Musgrave (see picture). We stayed there for two days and today we continued to Fitzroy Reef (23:36,8S and 152:09,5 E) where we are now. To anchor at these reefs is like anchoring in the middle of the ocean. The reefs give good protection for the waves but the wind blows as in the middle of the ocean. The Fitzroy Reef does not have an island as Lady Musgrave. Here you are really in the middle of the ocean. When the tide is high you can't see the reef - only hear the breakers. It is a funny feeling to anchor like this. The temperature in the water and in the air is about 23 degrees centigrade. As we continue north it gradually gets warmer although it is the winterseason here. We have now almost 2000 nm to sail along the Australian coast before be reach Darwin late July. During these 2,5 months we will explore as much as we can of the Australian coast.

Vi lämnade Bundaberg, Australien den 13 maj för att fortsätta vår segling längs Australiens kust till den berömda atollen Lady Musgrave (se bilden). Vi stannade där i två dagar och idag fortsatte vi till Fitzroy Reef (23:16,8 S och 152:09,5 O) där vi är nu. Att ankra vid dessa rev är som att ankra mitt på havet. Revet ger gott skydd mot vågor men inget mot vinden. Fitzroy Reef har ingen ö som Lady Musgrave. Här man verkligen mitt på havet. När det är högvatten ser man inte revet utan man ser bara hur det bryter. Det är en lustig känsla att ankra på detta sätt. Temperaturen i luften och vattnet är runt 23 grader. Efter hand som vi seglar norrut blir det successivt varmare även om det är vintersäsong här. Vi har nu nästan 2000 sjömil att segla längs Australiens kust innan vi når Darwin sent i juli. Under dessa 2,5 månader skall vi upptäcka Australiens kust så gott vi kan.