Friday, October 12, 2007

Yaghan in Auckland, NZ - the first half of the round the world voyage completed!!!!!


Yaghan arrived in Auckland, New Zealand (36:50,15 S and 174:44,56 E) as planned on Friday October 12. The 1200 nm voyage from Fiji took six days which comfirms our normal speed of 200 nm per day. We had a lot of headwind but during the last two days we got strong westerlies. The last day we had 30-40 knots. It is early spring in Auckland and the temperature is 15 degrees in the water and 13-17 in the air. Very different from Fiji and very similar to Swedish climate in spring. We feel at home already. We have now completed the first half of our round the world voyage. However the sailed distance - 22000 nm - is similar to a full round the world voyage the way most people go i.e through the Panama canal and the Suez canal. Because we sail round South America including Antartica and round Africa our round the world voyage is 44.000 nm - twice the distance of a "normal" round the world voyage. We will stop here in Auckland for 5,5 months over the hurricane season in Australia. During this period Yaghan will go in to Orams shipyard for a refit. She needs a lot of service after 22.000 nautical miles - corresponding to 10 years of sailing for a weekend/holiday sailor. During this stop we will fly home to Sweden for the first time since we started the voyage on June 1 2006 (although we have read in the leading swedish business daily "Dagens Industri" that Arne has been seen in Stockholm during this time - never trust the media..........)
Yaghan anlöpte Auckland, Nya Zeeland (36:50,15 S och 174:44,56 O) som planerat fredagen den 12 oktober. Den 1200 sjömil långa resan från Fidji tog 6dagar - vilket åter bekräftar vår kalkylfart på 200 sjömil per dygn. Vi hade mycket motvind men de två sista dagarna fick vi kraftiga västvindar. Sista dygnet hade vi 15-20 m/s. Det är tidig vår i Auckland med en vattentemperatur på 15 grader och 13-17 grader i luften. Mycket olikt Fidji med ganska likt Sverige på våren. Vi känner oss redan hemma. Vi har nu avslutat den första halvan av vår jorden runt segling. Den seglade distansen - 22.000 sjömil - motsvarar dock en hel jorden runt segling den väg som de flesta andra går dvs genom Panamakanalen och Suezkanalen. På grund av att vi seglar runt Sydamerika inklusive Antarktis och runt Afrika blir vår jorden runt segling på hela 44.000 sjömil - dubbelt så lång som en "normal" jorden runt segling. Vi kommer att stanna här i Auckland i 5,5 månader över orkansäsongen i Australien. Under denna period skall Yaghan in på Orams varv för en omfattande genomgång och service. Hon behöver mycket service efter 22.000 sjömil - motsvarande 10 års segling för en helg/semesterseglare. Under detta stopp kommer vi att flyga hem till Sverige för första gången sedan vi startade vår jorden runt segling den första juni 2006 (men vi har läst i Dagens Industri att Arne varit synlig i Stockholm under denna tiden - lita aldrig på massmedia..........)