Friday, September 21, 2007

Northern Yasawa is a gem!


We are now in the northern part of the Yasawa Islands ( 16:45,4 S and 177:31,6 E) in Fiji. This is absolutely the most beautiful part of Fidji. Here we have seen some of the most beautiful beaches in the world and the diving is terrific. The northernYasawa Island is definitely on our global top ten list. We will stay here until the begining of October when we will start moving towards New Zealand. The southern Yasawa has a lot of tourists but the northern big island is unexploited. Here are a few villages and only one resort. We have spent days on fantastic beaches where we have been completely alone. You hardly see any yachts here in northern Yasawa.
Vi är nu i den norra delen av Yasawa öarna på Fidji ( 16:45,4 S och 177:31,6 O). Detta är absolut den vackraste delen av Fidji. Här har vi sett några av världens vackraste stränder och dykningen är fantastisk. Norra Yasawa är definitivt på vår globala tio i topp lista. Vi kommer att stanna här till i början av oktober då vi börjar röra oss mot Nya Zeeland. Södra Yasawaöarna har mycket turister men de norra är oexploaterade. Här finns ett fåtal byar och bara en resort. Vi har tillbringat dagar på fantastiska ständer där vi har varit fullkomligt ensamma. Man ser nästan inga båtar här på norra Yasawa.