Thursday, September 13, 2007

Kava ceremonies in Fijian waters


When you sail in Fiji waters you can not avoid to come across the Kava traditions. Kava is a social drink made from a root. It is what coffee, tea or beer is to the western world. 80% of all land in Fiji is owned by the native Fijians. They are almost half of the total population - the rest are mainly of Indian decent. But the land is not owned individually but collectively by small tribal units. Therefore when you anchor in a bay you have to go up to the local chief to ask for permission to anchor in his bay. When you do this you should bring 0,5 kg of Kava as a gift. It costs 10 Fiji dollar (40 SEK). If your request is accepted the local community does a Kava ceremony for you. They offer you Kava to drink. It is very impolite not to accept this. We have 3 Kava units (see picture) onboard in case we anchor in bays that are inhabited. For the moment we are anchored at Navadra Island (17:27,29 S and 177:02,41 E) which is uninhabited. Therefore we did not have to do a Kava ceremony here.
När man seglar i Fiji vatten så kan man inte undgå att möta Kava traditionerna. Kava är en social dryck som görs från en rot. Den är vad kaffe, tea eller öl är för västerlänningar. 80% av all mark på Fidji ägs av de infödda Fidjianerna. Dessa utgör nästan hälften av befolkningen - den andra halvan är av indiskt ursprung. Men marken ägs inte idividuellt utan kollektivt av små stamenheter. När man ankrar i en vik så måste man därför ha tillstånd av den lokala hövdingen att ankra i hans vik. När man gör detta så skall man ta med sig 0,5 kg Kava som en gåva. Det kostar 10 Fidji dollar eller ca 40 SEK. Om ens begäran att ankra accepteras så bjuds man på en Kava ceremoni. Man får då Kava att dricka. Det är mycket oartigt att inte acceptera detta. Vi har tre Kava enheter ombord (se bilden) för det fall vi vill ankra i vikar som är bebodda. Just nu ligger vi för ankar på en ö som heter Navadra (17:27,29 S och 177:02,41 O) men den är obebodd. Därför behövde vi inte göra en Kava ceremoni just här.