Thursday, September 27, 2007

The diving in northern Yasawa is the best diving so far


The diving here in the northern Yasawa, Fiji, is fantastic. We have now reached more than 100 logged dives since we started diving in 2001. We count only the logged dives that we have done with a divemaster with local knowledge. We dont count all the dives we have done to clean and repair Yaghan. 2006 will be a record year with around 30 logged dives. Earlier we have done a maximum of 17 dives in one single year. The diving here in northern Yasawa is the best so far during our round the world voyage. We have seen turtles, sharks, barracudas, tunas........and much much more. We are also very impressed by the local people we meet here in northern Yasawa. They are proud, competent and very nice. Today we had a dive with divemaster Atu ( see picture).
Dykningen här på norra Yasawa, Fidji, är fantastisk. Vi har nu gjort mer än 100 loggade dyk sedan vi började dyka 2001. Vi räknar bara de dyk som vi gjort med divemasters som har lokal kunskap. Vi räknar inte alla de dyk som vi gjort för att tvätta och reparera Yaghan. 2006 kommer att bli ett rekordår med 30 loggade dyk. Tidgare har vi maximalt gjort 17 dyk under ett enskilt år. Dykningen här på norra Yasawa är den bästa hittills under jorden runt. Vi har sett sköldpaddor, hajar, barracudor, tonfiskar.......och mycket mycket mer. Man blir också imponerad av invånarna här på norra Yasawa. De är stolta, kunniga och mycket trevliga. Idag dök vi med divemaster Atu ( se bilden ).