Saturday, September 01, 2007

Cruising Fiji in the wake of "Bamsen"


We arrived in Savusavu, Fiji (16:46,4S and 179:20,0E) on Saturday September 1 as planned. Note that the longitude is now east! The second day of sailing from Tonga was windy. We had 30 -40 knots and high waves. The Pacific is not always calm although we often have complained about weak winds here......We are now anchored outside the Copra Shed Marina Building (se picture) and yesterday we cleared in with the authorities. Savuvavu is a small town with 15.000 inhabitants. Yesterday evening we had a very nice dinner at an Indian restaurant in the Copra Shed Building. The Indian influence is strong here in Fiji. About half of the population is Indian and half is Melanese. The reason is that the Brittish imported workers from India when Fiji was a Brittish colony. We will stay here in Fiji until the end of October when we sail to New Zealand. That will be the end of the first half of our round the world voyage. Of 7 weeks of cruising in Fiji we will spend two at a very nice resort!!!! From French Polynesia to Tonga and Fiji we have sailed in the wake of Christoph Rassy who sailed here in his HR 62 "Bamsen" a year ago. He is well known here and in all three places people have commented that "Bamsen" was here. We think it is a very good thing that the owner of Hallberg-Rassy himself sails round the world. That will make an already good yacht even better in the future........A round the world voyage is a fantastic test for a yacht.


Vi kom fram till Savusavu, Fidji (16:46,4S och 179:20,0 O) lördagen den 1 september som planerat. Observera att longituden nu är ost!. Under det andra seglingsdygnet från Tonga hade vi friska vindar - 15-20 m/s - och höga vågor. Stilla Havet är inte alltid stilla även om vi ofta klagat på dåliga vindar här.......Vi ligger nu för ankar utanför Copra Shed Marinas byggnad (se bilden) och gårdagen ägnade vi åt att klarera in hos myndigheterna. Savusavu är en liten stad med 15.000 invånare. Igår kväll åt vi en mycket god middag på en indisk restaurang i Copra Shed byggnaden. Den indiska influensen är stark här på Fidji. Ungefär halva befolkningen är indier och den andra halvan är melaneser. Orsaken är att britterna importerade arbetskraft från Indien under den tid då Fidji var en engelsk koloni. Vi kommer att stanna på Fidji till slutet av oktober då vi avseglar mot Nya Zeeland och avslutar första halvan av vår jorden runt segling. Av 7 veckors segling här på Fidji kommer vi att tillbringa 2 på en mycket fin resort!!!! Från Franska Polynesien genom Tonga och till Fidji har vi seglat i Christoph Rassys kölvatten. Han seglade här med sin HR 62 "Bamsen" för ett år sedan. Han är mycket välkänd här och på alla tre ställena har man kommenterat att "Bamsen" var här. Vi tycker att det är en mycket bra sak att Hallberg-Rassys ägare själv seglar jorden runt. Det kommer att göra en redan bra båt ännu bättre.......... En jorden runt segling utsätter båtarna för påfrestnngar som vida överstiger de som normala båtar hemma utsätts för.