Friday, August 17, 2007

Snorkeling with the whales


Today we snorkeled with a big humpback whale (see picture) for about 30 minutes. There are 14 companies here in Vavau Tonga that have licence to take out people to snorkel with the whales. It took 2 hours before we got contact with the first whale. They mate and get pregnant in Tonga (or other places on latitude 18 S) every year in June to October and then they return to Antarctica. 11 months later they move the 3000 nm up to Tonga (or other places on latitude 18 S) to give birth to the calves. So now in Tonga some whales get pregnant and some give birth to the calves they got last season. They move between Antarctica and latitude 18 S at a speed of 12 knots. There are 350 to 700 whales in Tonga right now. The humpback we snokeled with had a length of 12 meter. We went into the water 50 meters from the whale and snorkeled towards him. We stopped 10 meters from the whale and studied him. After a while he dove right down and we could see him until he was down at 20 meters. It was a fantastic feeling to see the whale dive down in the blue with his head right down.
Idag har vi snorklat med en stor knölval (se bilden) under ca 30 minuter. Det finns 14 företag här i Vavau Tonga som har licens att ta ut kunder för att snorkla med valarna. Det tog 2 timmar innan vi fick kontakt med den första valen. Valhonorna blir havande här på Tonga ( eller andra ställen på latitud 18 S) varje år mellan juni och oktober för att sedan återvända till Antarktis. 11 månader senare är de tillbaka i Tonga (eller andra ställen på latitud 18 S) för att föda sina ungar. Så just nu blir en del valar här på Tonga med barn och andra föder de ungar de fick förra säsongen. Valarna förflyttar sig med en hastighet på 12 knop. Just nu finns det 350 till 700 valar på Tonga. Den knölval vi snorklade med var ca 12 meter lång. Vi gick i vattnet 50 meter från valen och simmade sedan mot honom. Vi stoppade 10 ifrån och studerade honom. Efter ett tag dök han rätt ner och vi kunde se honom ner till ca 20 meter. Det var en fantastisk känsla att se valen dyka ner i det blåa vattnet med huvudet rakt ner.