Thursday, July 19, 2007

Yaghan on her way to Tonga


Yaghan is on her way to Tonga (18:38,5 S and 173:59,3 W) since Tuesday July 17 when she left the Suwarrow atoll. We have done 1/3 of the 728 nm. As usual in the Pacific the winds have been light. However stronger winds will come from tomorrow. We will arrive in Tonga on Saturday July 21. We plan to spend one month in the Tonga Vavau' archipelago. Here we will get a second visit from some of our children. Hanne and Patrik will come togehter with friends. Tonga is an interesting country. It is one of only four countries outside Europe that never have been colonized. The others are Japan, Etiopia and Thailand. Tonga is a Kingdom like Sweden and the king is well-known for being very big.


Yaghan är nu på väg till Tonga (18:38,5 S och 173:59,3 V) sedan tisdagen den 17 juli då vi lämnade Suwarrow atollen. Vi har nu seglat ca 1/3 av de 728 sjömilen till Tonga. Som vanligt på Stilla Havet har det varit lätta vindar. Det blir dock friskare vindar från imorgon. Vi kommer fram till Tonga på lördag den 21 juli. Vi räknar med att spendera en månad i Tongas Vavau' skärgård. Här får vi också vårt andra besök från några av våra barn. Hanne och Patrik kommer tillsammans med vänner. Tonga är ett intressant land. Det är ett av bara 4 länder utanför Europa som aldrig varit koloniserade. De andra länderna är Japan, Etiopien och Thailand. Tonga är ett kungarike som Sverige och kungen är känd för sin stora kroppshydda.