Monday, July 09, 2007

Suvarov - the ultimate paradise island?


Yaghan arrived in the Suvarov (13:15S and 163:06W) atoll yesterday Sunday July 8 as planned. The Suvarov atoll is a part of the Cook Islands. Cook Islands is a self-governing country in free association with New Zeeland. The Cook Islands consists of 15 islands and 15.000 inhabitants. Most people live i Rarotonga 500 nm away from Suvarov. Suvarov is uninhabited except for an administrator that lives here 6 months per year and protects the national park. Many people have seen Suvarov as the ultimate paradise island. Some people have lived here for longer periods. The most famous is Tom Neale who lived here alone for 6 years in the fifies and the sixties and wrote the book " An Island to Oneself". On the picture to the right you can see Toms "summer cottage". We plan to spend one to two week on this paradise island.


Yaghan kom fram till Suvarov (13:15S och 163:06V) som planerat igår söndagen den 8 juli. Suvarov atollen är en del av Cooköarna. Cooköarna är ett självstyrande land i frivillig union med Nya Zeeland. Cooköarna består av 15 öar och ca 15000 invånare. De flesta bor på Rarotonga ca 500 sjömil från Suvarov. Suvarov är obebodd så när som på en administrator som bor här 6 månader per år för att skydda nationalparken. Många människor har genom åren betraktat Suvarov som den ultimata paradisön. En del har också bott här under längre perioder. Den mest berömda är Tom Neale som bodde här ensam i 6 år under 50 och 60 talet och skrev boken " An Island to Oneselt". På bilden i högersidan ser man Toms "sommarhydda". Vi planerar att tillbringa en eller två veckor på denna paradisö.