Thursday, July 12, 2007

Sensational news about Tom Neale


We are convinced that all readers of "An Island to Oneself" get the impression that Tom Neale was a bachelor all his life. There is not a word about a family in the book. We have now learnt that Tom had a wife and three children. This is sensational news for all readers of Toms book. On top of that he says in the book that he got the idea of Suwarrow from an american called Frisbie. Toms wife is a Cook Islander and she was in Suwarrow for six months when she was 11 years old!!!!! So nobody can have given him better information about Suwarrow than she but she is not mentioned at all in the book. The administrator of Suwarrow - John - told us that his wife and children had visited Suwarrow after Toms death and that is was a very emotional visit. They were - for obvious reasons - very upset for not being mentioned in his book. They did not understand why. This gives a new perspective of Tom Neale and not a very nice one. His wife lives today at the Palmerston island some hundred nm from Suwarrow.
Vi är övertygade om att alla läsare av "An Island to Oneself" får intrycket att Tom Neale varit ungkarl i hela sitt liv. Det finns inte ett ord om någon familj i boken. Vi har nu fått reda på att Tom hade en fru och tre barn. Detta är en sensationell nyhet för alla läsare av Toms bok. Ovanpå detta så säger han i boken att han fick idén om Suwarrow från en amerikan som heter Frisbie. Toms fru var från Cook öarna och hon tillbringade 6 månader på Suwarrow när hon var 11 år!!!!! Ingen kan ha givit honom bättre information om Suwarrow än hon men hon nämns inte med ett ord i boken. Suwarows nuvarande administratör - John - berättade för oss att Toms fru och barn besökte Suwarrow efter Toms död och att det var ett mycket emotionellt besök. De var - av uppenbara skäl - upprörda och ledsna över att inte vara nämnda i boken. De förstod inte varför. Detta ger ett delvis nytt och inte speciellt smickrande perspektiv på Tom Neale. Hans fru lever idag på Palmerston ön några hundra sjömil från Suwarrow.