Sunday, July 22, 2007

In the Kingdom of Tonga


Yaghan arrived in the Kingdom of Tonga on Saturday morning July 21 as planned. However just before Tonga you pass the international date line and suddenly we lost one day and it was Sunday July 22 instead. So now we are about 12 hours ahead of Sweden. Before Tonga we were 12 hours after Sweden. We are now anchored in Neiafu (18:39,3 S and 173:58,6 W) the capital of Vava'u. Vava'u is the most northern archipelago in the Kingdom of Tonga. We will now spend little more than one month exploring the archipelago of Vava'u before leaving for Fidji. Today we have checked in to Tonga. This means meeting officials from the customs, quarantine, helth and immigration. This procedure took about three hours. It was more efficient than in most other countries we have visited so far. This week we will spend some time servicing the engines and cleaning the boat. You have to service the engines every 200 hours. After that we can start exploring the archipelago.


Yaghan kom fram till Kungariket Tonga på lördag morgon den 21 juli som planerat. Strax före Tonga korsar man dock den internationella datumlinjen. Därför förlorade vi plötsligt en dag och lördag blev söndag. Så nu är vi ca 12 timmar före Sverige från att ha varit 12 timmar efter. Vi ligger nu för ankar utanför Neiafu (18:39,3 S och 173:58,6 V) som är huvudstaden i Vava'u skärgården. Vava'u skärgården är den mest nordliga delen av Kungariket Tonga. Här kommer vi nu att tillbringa lite drygt en månad innan vi seglar vidare till Fidji. Idag har vi checkat in i landet. Det betyder att man möter företrädare för myndigheter som tull, karantän, hälsa och immigration. Proceduren tog 3 timmar. Det var effektivare än i de flesta andra länder vi besökt så här långt. Denna vecka kommer vi att använda en del tid till att göra service på våra två motorer och att göra ren båten. Motorerna måste servas var 200:ade timma. Sedan kan vi börja upptäcka skärgården.